Ograniczenie kontaktów ojca z dzieckiem

• Autor: Joanna Korzeniewska

Chciałabym się poradzić w sprawie opieki nad dzieckiem, a właściwie nad ograniczeniem kontaktów dziecka z ojcem. Ojciec ma zabezpieczone kontakty przez sąd. Niemniej jednak mam wrażenie, że każda jego wizyta odbija się negatywnie na zdrowiu psychicznym dziecka. Czy można złożyć wniosek o ograniczenie i równocześnie wnioskować o zaprzestanie kontaktów z dzieckiem do czasu zakończenia postępowania? Można w jakiś sposób to zabezpieczyć? Boję się, że gdy do ojca dziecka dotrze informacja o złożonym wniosku, w jeszcze większym stopniu będzie znęcał się psychicznie nad naszym dzieckiem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ograniczenie kontaktów ojca z dzieckiem

Zły wpływ ojca na dziecko podczas ustalonych widzeń

Sprawy w rodzinie bywają trudne. Dobrze, jeśli można rozwiązywać je samodzielnie, bez odwoływania się do przepisów prawa czy kierowania sprawy do sądu, jednakże czasem jest to niemożliwe.

Sytuacja, jaką Pani opisała, nie należy do łatwych, ale rozwiązanie jest możliwe. Prawdopodobnie jednak będzie to wymagało poświęcenia czasu. W sprawach rodzinnych najważniejszym czynnikiem jest dobro dziecka, które sąd przede wszystkim powinien brać pod uwagę. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.o.) istnieje bardzo pojemny przepis, który można wykorzystywać w różnych sytuacjach, a mianowicie art. 109 K.r.o. Zgodnie z jego treścią – jeśli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Może on np. zobowiązać rodziców do określonego postępowania, np. pracy z asystentem rodziny lub realizowania innych form współpracy z rodziną, określić jakie czynności nie mogą być realizowane bez zezwolenia sądu, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałej kontroli kuratora. Nie są to jednak jedyne formy, a przykładowe. Można więc np. złożyć wniosek o nadzór kuratora, asystenta rodziny itp.

Zmiana sposobu utrzymywania kontaktów ojca z dzieckiem

Oprócz tego istnieją przepisy dotyczące konkretnie kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z art. 1132 K.r.o. – jeśli wymaga tego dobro dziecka, sąd ograniczy utrzymywanie kontaktów z dzieckiem. Może to uczynić w szczególności poprzez zakaz spotykania się z dzieckiem, zakaz zabierania poza stałe miejsce jego pobytu, zezwolić na spotkania tylko w obecności drugiego rodzica, kuratora, albo innej osoby wskazanej przez sąd, czy też ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość.

Mogłaby więc Pani złożyć wniosek, aby np. spotkania odbywały się w Pani obecności, czy też kuratora, ze względu na to, że dobro dziecka jest zagrożone. Można ewentualnie wnosić o zakaz kontaktów, jednakże jest to ostateczność, którą orzeka się w wyjątkowych przypadkach, np. kiedy ojciec robi krzywdę dziecku. Można oczywiście próbować, jednak prawdopodobnie łatwiej byłoby uzyskać pewne ograniczenie, np. właśnie poprzez kontakty w obecności innej osoby.

Zobacz również: Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o przebadanie dziecka przez biegłego psychologa 

Największą trudnością w tego typu postępowaniu jest konieczność wykazania, że kontakty ojca z dzieckiem zagrażają jego dobru, źle na nie wpływają. Niezbędne byłoby przytoczenie jakichś przykładów, uzasadnienie wniosku. Do tego warto złożyć wniosek o przebadanie dziecka przez biegłego psychologa, który wykaże, że ojciec ma zły wpływ psychiczny na dziecko. Gdyby jednak naprawdę wchodziło w grę znęcanie, można rozważyć wniosek o zakaz kontaktów.

W tym samym wniosku można zawrzeć również wniosek o wydanie zabezpieczenia w postaci zakazu kontaktów do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Oznaczałoby to, iż sąd zabezpieczyłby dobro dziecka poprzez tymczasowy zakaz kontaktów, zanim jeszcze zapadnie ostateczne postanowienie. Warto w tym punkcie zauważyć, iż w uchwale Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z dnia 8 marca 2006 r. (sygn. akt III CZP 98/05) stwierdzono, że przepis art. 113 K.r.o. nie wyłącza udzielenia na podstawie art. 755 § 1 K.p.c. zabezpieczenia poprzez zakazanie osobistej styczności z dzieckiem rodzicom niepozbawionym władzy rodzicielskiej. Nakaz uwzględniania dobra dziecka jest podstawową zasadą, która obowiązuje przy wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zobacz również: Nie odwiezienie dziecka na czas

Czy sąd może orzec zakaz styczności ojca z dzieckiem na czas postępowania?

Tak więc w sytuacji, gdy osobista styczność rodzica z dzieckiem w sytuacji, gdy może to zagrażać zdrowiu czy bezpieczeństwu dziecka, uznanie, że nie można orzec zakazu styczności z dzieckiem na czas postępowania, musi zostać skrytykowane. W obecnej sytuacji niewątpliwie zostały spełnione przesłanki do udzielenia takiego zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku, które jest przecież w gruncie rzeczy przedmiotem tego postępowania.

Wniosek o zabezpieczenie można uzasadniać tym, że zachodzi konieczność zabezpieczenia dobra dziecka na czas trwania postępowania, że istnieje niebezpieczeństwo, iż wskutek wszczęcia postępowania ojciec zacznie eskalować swoje działania, a także wywierać na dziecko wpływ, czy też je zastraszyć. Jeśli wniosek będzie dobrze uzasadniony, istnieje szansa, że sąd rozpatrzy go pozytywnie.

Odbywanie spotkań z dzieckiem w obecności kuratora sądowego

Nie wiem dokładnie, jakie są Pani zamiary i czy chciałaby Pani ograniczyć, czy zakazać ojcu kontaktów z dzieckiem. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o orzeczenie zakazu kontaktów przy równoczesnym zawarciu w nim punktu – że z ostrożności procesowej w razie braku uwzględnienia wniosku o zakaz kontaktów, wnosi Pani o ograniczenie kontaktów poprzez np. odbywanie spotkań w Pani obecności czy też kuratora sądowego. Wydaje się, że jest to w miarę bezpieczna opcja, gdyż istnieje ryzyko, że sąd nie zdecyduje się na zakaz, gdyż jest to rozwiązanie ostateczne. Trudno dokładniej oceniać Pani szanse, gdyż nie wiem, na czym polegają negatywne zachowania ojca dziecka, a ponadto każdy sąd dokonuje własnej oceny i nie można przewidzieć, jakie zapadnie orzeczenie.

Zobacz również: Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu a kontakty z dzieckiem

Była małżonka ogranicza a wręcz nie dopuszcza do spotkań twoich z dziećmi? Czy sąd może rozwiązać ten problem? Jak uregulować kontakty z dziećmi po rozwodzie? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Joanna Korzeniewska

O autorze: Joanna Korzeniewska

Radca prawny, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywała doświadczenie w wielu firmach, zajmując się m.in. prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, regułami kontraktowymi FIDIC i prawem cywilnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską, specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie zamówień publicznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »