Podział majątku po rozwodzie Polki i Niemca

• Opublikowano: 2023-07-03 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem obywatelem niemieckim, żona to Polka. Związek zawarty w Niemczech. Teraz chcemy się rozstać i dokonać podziału majątku. Jak tego dokonać, aby zawarte w porozumieniu postanowienia miały moc prawną (przynajmniej w Polsce)? Czy wystarczy spisać warunki na papierze i podpisać przez obie strony, czy koniecznie zrobić to w obecności i z adnotacją notariusza? Czy może jest jakaś inna procedura prawna? Chodzi o to, żeby żadna ze stron nie mogła już wnieść dodatkowych roszczeń po sporządzeniu takiego porozumienia. I żeby takie porozumienie miało ostateczną moc prawną. Proszę o poradę jak tego formalnie dokonać. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział majątku po rozwodzie Polki i Niemca

Podział majątku

Podział majątku w zakresie ruchomości może być dokonany na podstawie każdej pisemnej umowy. Podział majątku w zakresie nieruchomości musi być dokonany w formie aktu notarialnego.

Akt notarialny

Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości (czy też udziału w tej nieruchomości) powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Stosownie zaś do art. 73 „jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności ”(§1), jeżeli zaś ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną (jaką niewątpliwie jest forma aktu notarialnego), czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Z art. 73 § 2 wynika zatem wprost, iż w przypadku niezachowania nakazanej formy aktu notarialnego, bez konieczności osobnego akcentowania takiego rygoru. W wyroku z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie II CSK 77/11 Sąd Najwyższy wskazał, że przewidziane w art. 158 wymaganie zachowania formy aktu notarialnego dotyczy wszelkich umów zobowiązujących do przeniesienia własności nieruchomości, zarówno nazwanych, jak i nienazwanych.

Zabezpieczenie na przyszłość

Jeśli chce Pan uniknąć sytuacji, w której była żona będzie dochodzić uzupełnienia podziału – należy zawrzeć w umowie zapis, w którym zrzeka się dalszych roszczeń. Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia pozwoli uniknąć dodatkowych roszczeń.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »