Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż samochodu po rozwodzie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-01-21

Znajoma niedawno wzięła rozwód. Miała samochód zarejestrowany na siebie, który sprzedała krótko po rozwodzie. Teraz jej były mąż domaga się połowy uzyskanej kwoty. Zawłaszczył pieniądze z ubezpieczenia i straszy ją sądem. Nie było podziału majątku. Czy ona też może domagać się podziału mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż samochodu po rozwodzie

Czy auto zakupione na jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny?

Nie jest istotne, czy samochód był zarejestrowany na jednego z małżonków, czy na dwoje. Auto zakupione w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków.

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego:

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

Co decyduje o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego?

Wspólność ustawowa jest wspólnością majątkową, obejmującą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jedno z nich (majątek wspólny), z wyjątkiem przedmiotów wyczerpująco wymienionych w art. 33 pkt 2–10.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ustanawia ogólnego domniemania prawnego na rzecz przynależności składników mienia małżonków do majątku wspólnego. Z konstrukcji unormowania zawartego w art. 31 i 33 wynika, że zasadą jest poddanie wspólności ustawowej ogółu przedmiotów majątkowych należących do małżonków, a przynależność przedmiotów majątkowych do ich majątków osobistych ma charakter wyczerpująco wymienionych wyjątków. Przede wszystkim decydujący o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków jest czas ich nabycia. Do majątku wspólnego należą bowiem przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, który to czas nie musi pokrywać się z czasem trwania małżeństwa (patrz uwagi 20–26). Stosownie do art. 33 pkt 1 przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Także przedmioty majątkowe nabyte po ustaniu wspólności ustawowej w zasadzie nie należą do majątku wspólnego. Wyjątek stanowią jedynie te, które nabyte zostały w wyniku realizacji ekspektatywy powstałej w czasie trwania wspólności ustawowej.

Czy były mąż może domagać się połowy kwoty ze zbycia auta jeśli małżonkowie nie przeprowadzili podziału majątku?

Tak więc – jeśli auto zostało nabyte w trakcie małżeństwa, stanowi majątek wspólny – a były mąż ma prawo domagać się połowy kwoty ze zbycia auta.

Jeśli były mąż zawłaszczył jakieś pieniądze z ubezpieczenia, to należy dochodzić rozliczenia tego w trakcie podziału majątku. Najlepiej zrobić sprawę sądową – skoro małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia

A straszeniem nie ma się co przejmować. Lepiej uregulować sprawę na czysto i mieć podział majątku z głowy. W trakcie rozwodu rzadko orzeka się o podziale majątku, więc to jest pozostawione odrębnej procedurze.

Czy znajoma może domagać się podziału mieszkania – zależy od tego, czy mieszkanie stanowiło majątek wspólny małżonków – zgodnie z tym, co napisałam powyżej, czy majątek byłego męża.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki