Sprzedaż samochodu po rozwodzie

• Zaktualizowano: 2024-04-14 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Znajoma niedawno wzięła rozwód. Miała samochód zarejestrowany na siebie, który sprzedała krótko po rozwodzie. Teraz jej były mąż domaga się połowy uzyskanej kwoty. Zawłaszczył pieniądze z ubezpieczenia i straszy ją sądem. Nie było podziału majątku. Czy ona też może domagać się podziału mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż samochodu po rozwodzie

Czy auto zakupione na jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny?

Nie jest istotne, czy samochód był zarejestrowany na jednego z małżonków, czy na dwoje. Auto zakupione w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków.

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego:

Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

Zobacz również: Przerejestrowanie samochodu po podziale majątku

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co decyduje o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego?

Wspólność ustawowa jest wspólnością majątkową, obejmującą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jedno z nich (majątek wspólny), z wyjątkiem przedmiotów wyczerpująco wymienionych w art. 33 pkt 2–10.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ustanawia ogólnego domniemania prawnego na rzecz przynależności składników mienia małżonków do majątku wspólnego. Z konstrukcji unormowania zawartego w art. 31 i 33 wynika, że zasadą jest poddanie wspólności ustawowej ogółu przedmiotów majątkowych należących do małżonków, a przynależność przedmiotów majątkowych do ich majątków osobistych ma charakter wyczerpująco wymienionych wyjątków. Przede wszystkim decydujący o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków jest czas ich nabycia. Do majątku wspólnego należą bowiem przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, który to czas nie musi pokrywać się z czasem trwania małżeństwa (patrz uwagi 20–26). Stosownie do art. 33 pkt 1 przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Także przedmioty majątkowe nabyte po ustaniu wspólności ustawowej w zasadzie nie należą do majątku wspólnego. Wyjątek stanowią jedynie te, które nabyte zostały w wyniku realizacji ekspektatywy powstałej w czasie trwania wspólności ustawowej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy były mąż może domagać się połowy kwoty ze zbycia auta jeśli małżonkowie nie przeprowadzili podziału majątku?

Tak więc – jeśli auto zostało nabyte w trakcie małżeństwa, stanowi majątek wspólny – a były mąż ma prawo domagać się połowy kwoty ze zbycia auta.

Jeśli były mąż zawłaszczył jakieś pieniądze z ubezpieczenia, to należy dochodzić rozliczenia tego w trakcie podziału majątku. Najlepiej zrobić sprawę sądową – skoro małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia

A straszeniem nie ma się co przejmować. Lepiej uregulować sprawę na czysto i mieć podział majątku z głowy. W trakcie rozwodu rzadko orzeka się o podziale majątku, więc to jest pozostawione odrębnej procedurze.

Czy znajoma może domagać się podziału mieszkania – zależy od tego, czy mieszkanie stanowiło majątek wspólny małżonków – zgodnie z tym, co napisałam powyżej, czy majątek byłego męża.

Przykłady

 

Przypadek Marcina i Ani

Marcin i Ania rozwiedli się bez oficjalnego podziału majątku. Ania, która w czasie małżeństwa zakupiła samochód, postanowiła go sprzedać krótko po rozwodzie. Marcin, dowiedziawszy się o sprzedaży, zażądał od Ani połowy uzyskanej kwoty, argumentując, że auto było nabyte w trakcie małżeństwa i należy do majątku wspólnego. Ania, niepewna swoich praw, rozważa zasięgnięcie porady prawnej.

 

Sytuacja Katarzyny i Tomasza

Po dziesięciu latach małżeństwa Katarzyna i Tomasz zdecydowali się na rozwód. Tomasz w trakcie małżeństwa nabył luksusowy samochód, który później sprzedał, nie informując o tym Katarzyny. Po rozwodzie Katarzyna dowiedziała się o transakcji i postanowiła dochodzić swoich praw do połowy wartości samochodu, twierdząc, że nabyty pojazd należy do ich wspólnego majątku.

 

Działania Joanny i Krzysztofa

Joanna i Krzysztof, będąc już po rozwodzie, mieli nierozwiązane kwestie finansowe. Krzysztof sprzedał samochód, który został zakupiony w czasie ich małżeństwa, lecz nie podzielił się zyskiem ze sprzedaży. Joanna, która dowiedziała się o transakcji od wspólnego znajomego, rozważa skierowanie sprawy do sądu, aby uzyskać swoją część zysków, co jest jej prawem z racji przynależności samochodu do majątku wspólnego.

 

Podsumowanie

 

Sprzedaż samochodu nabytego w trakcie trwania małżeństwa po rozwodzie, bez przeprowadzenia formalnego podziału majątku, może prowadzić do sporów finansowych pomiędzy byłymi małżonkami. Ważne jest, aby pamiętać, że takie mienie uznawane jest za majątek wspólny, niezależnie od tego, na kogo było zarejestrowane. W przypadku konfliktów najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie porady prawnej lub skierowanie sprawy do sądu, aby uregulować podział majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu pism sądowych związanych ze sprawami majątkowymi po rozwodzie? Skorzystaj z naszych usług – oferujemy profesjonalne konsultacje online, które pomogą Ci bezpiecznie i skutecznie rozwiązać Twoje problemy prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Twój były małżonek rozporządza bez twojej zgody przedmiotami w majątku wspólnym? Jak zapobiec uszczuplaniu majątku przed podziałem? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »