Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż samochodu po rozwodzie

Znajoma niedawno wzięła rozwód. Miała samochód zarejestrowany na siebie, który sprzedała krótko po rozwodzie. Teraz jej były mąż domaga się połowy uzyskanej kwoty. Zawłaszczył pieniądze z ubezpieczenia i straszy ją sądem. Nie było podziału majątku. Czy ona też może domagać się podziału mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż samochodu po rozwodzie

Czy auto zakupione na jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny?

Nie jest istotne, czy samochód był zarejestrowany na jednego z małżonków, czy na dwoje. Auto zakupione w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków.

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego:

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

Zobacz również: Przerejestrowanie samochodu po podziale majątku

Co decyduje o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego?

Wspólność ustawowa jest wspólnością majątkową, obejmującą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jedno z nich (majątek wspólny), z wyjątkiem przedmiotów wyczerpująco wymienionych w art. 33 pkt 2–10.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ustanawia ogólnego domniemania prawnego na rzecz przynależności składników mienia małżonków do majątku wspólnego. Z konstrukcji unormowania zawartego w art. 31 i 33 wynika, że zasadą jest poddanie wspólności ustawowej ogółu przedmiotów majątkowych należących do małżonków, a przynależność przedmiotów majątkowych do ich majątków osobistych ma charakter wyczerpująco wymienionych wyjątków. Przede wszystkim decydujący o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków jest czas ich nabycia. Do majątku wspólnego należą bowiem przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, który to czas nie musi pokrywać się z czasem trwania małżeństwa (patrz uwagi 20–26). Stosownie do art. 33 pkt 1 przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Także przedmioty majątkowe nabyte po ustaniu wspólności ustawowej w zasadzie nie należą do majątku wspólnego. Wyjątek stanowią jedynie te, które nabyte zostały w wyniku realizacji ekspektatywy powstałej w czasie trwania wspólności ustawowej.

Czy były mąż może domagać się połowy kwoty ze zbycia auta jeśli małżonkowie nie przeprowadzili podziału majątku?

Tak więc – jeśli auto zostało nabyte w trakcie małżeństwa, stanowi majątek wspólny – a były mąż ma prawo domagać się połowy kwoty ze zbycia auta.

Jeśli były mąż zawłaszczył jakieś pieniądze z ubezpieczenia, to należy dochodzić rozliczenia tego w trakcie podziału majątku. Najlepiej zrobić sprawę sądową – skoro małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia

A straszeniem nie ma się co przejmować. Lepiej uregulować sprawę na czysto i mieć podział majątku z głowy. W trakcie rozwodu rzadko orzeka się o podziale majątku, więc to jest pozostawione odrębnej procedurze.

Czy znajoma może domagać się podziału mieszkania – zależy od tego, czy mieszkanie stanowiło majątek wspólny małżonków – zgodnie z tym, co napisałam powyżej, czy majątek byłego męża.

Twój były małżonek rozporządza bez twojej zgody przedmiotami w majątku wspólnym? Jak zapobiec uszczuplaniu majątku przed podziałem? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):


Katarzyna

Mąż odszedł , zostawił mnie z dziećmi . Było ustalone, że nie podejmuje pracy zarobkowej (z uwagi na napięty grafik męża ) i zajmowałam się domem. Jestem właścicielką mieszkania jeszcze przed ślubem . Natomiast mąż nabył samochód po ślubie. Czy podczas rozwodu mam prawo roszczyc sobie pewną sumę wartości samochodu? Jeśli tak , czy rozwód musi się odbyć z orzeczeniem o winie ?


Marek

Pani Katarzyno, mieszkanie wchodzi do pani majątku osobistego i mąż nie ma do niego prawa, natomiast samochód został kupiony w trakcie małżeństwa i wszedł do majątku wspólnego małżonków(rozumiem że nie mieliście rozdzielności majątkowej). Także może Pani żądać połowy wartości samochodu przy podziale majątku. Natomiast odnośnie orzeczenia o winie, jak mąż odszedł, ja bym dążył do rozwodu z orzeczeniem o winie, wtedy może Pani liczyć na alimenty również na siebie.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl