Widzenia ojca z dzieckiem przed rozwodem

• Opublikowano: 2022-08-22 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Sprawa dotyczy widzeń ojca dziecka przed rozwodem. Rozeszliśmy się z mężem. Pozew rozwodowy jeszcze nie jest złożony. Mamy 1,5-roczną córkę. Zawsze tylko ja się nią zajmowałam. Teraz mąż nagle chce ją zabierać co drugi dzień do siebie na kilka godzin. Córka nie ma z nim żadnej relacji. Czy muszę się godzić na takie widzenia dziecka z ojcem przed rozwodem? Czy mogę walczyć o bycie z nimi podczas wizyt? Czy mąż może w towarzystwie policji zabrać dziecko?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Widzenia ojca z dzieckiem przed rozwodem

Obowiązek kontaktów ojca z dzieckiem

Kontakty rodziców z dziećmi stanowią nie tylko prawo, ale i obowiązek rodziców i należą do „praw rodzicielskich” wskazanych w art. 48 ust. 2 Konstytucji RP. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem ujmuje także prawo i obowiązek dziecka. Z art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bezpośrednio, że w odniesieniu do dziecka utrzymywanie kontaktów powinno być nie tylko jego prawem, ale i obowiązkiem.

Zgodnie z powołanym przepisem art. 113 § 1 i § 2 „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”. Zgodnie z art. 113 1 § 1 „jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

W zasadzie już od pierwszych lat obowiązywania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dominuje w orzecznictwie pogląd, zgodnie z którym prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem nie należy do sprawowania władzy rodzicielskiej (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 18.03.1968 r., sygn. akt III CZP 70/66). Teza ta została w późniejszych latach powtórzona między innymi w postanowieniu Sądu Najwyższego z 05.05.2000 r. (sygn. akt II CKN 869/00) czy w postanowieniu Sądu Najwyższego z 07.11.2000 r. (sygn. akt I CKN 1115/00).

Na mocy art. 576 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego „sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o ustalenie kontaktów

W Pani przypadku powinna Pani złożyć w sądzie rodzinnym wniosek o ustalenie sposobu kontaktowania, wskazując na podane przez Panią argumenty.

Biorąc pod uwagę, że dziecko jest faktycznie małe, a kontakt z ojcem sporadyczny, dziecko zapewne nie ma silnej więzi z ojcem ani zaufania, ani zażyłości. Zapewne też czuje się zdezorientowane, gdy sporadycznie jest nagle przenoszone do innego środowiska. To jest moja opinia jako matki, bo także miałabym pewne obiekcje przed takim sposobem kontaktów.

W razie sporu proszę zażądać opinii psychologa. Zapewne potwierdzi te argumenty.

Nie musi się Pani godzić na zabieranie dziecka. Powinna Pani jednak złożyć w sądzie wniosek razem z wnioskiem o zabezpieczenie – ustalenie sposobu kontaktowania w sposób ograniczony do Pani obecności na czas trwania postępowania.  Macie takie same prawa do dziecka. A dziecko do obojga rodziców. Jednak należy mieć na uwadze wyłącznie dobro dziecka. Mąż nie zabierze dziecka w asyście policji.

Jesteście w trakcie lub przed rozwodem a żona zabrania ci widzeń z dziećmi? Czy ma prawo ograniczać ci kontakt z małoletnimi, jak zabezpieczyć kontakty z dziećmi przed lub w trakcie rozwodu? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »