Była żona nie informuje o stanie zdrowia dziecka, co zrobić, mając pełne prawa rodzicielskie?

• Zaktualizowano: 2024-07-03 • Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Jestem po rozwodzie, mieszkam za granicą, regularnie płacę alimenty, utrzymuję kontakt z dziećmi – mam dorosłego już syna i 15-letnią córkę. Od pewnego czasu moja córka ma problemy zdrowotne na tle psychicznym (depresja), wszystkie informację dotyczące jej zdrowia przekazuje mi ona sama. W ostatnim czasie próbowała sobie zrobić krzywdę i okazało się, że nie wszystko mi mówi. Moja była żona nie informuje mnie o stanie zdrowia córki. Teraz umieściła ją w jakimś ośrodku – bez mojej wiedzy i zgody. Jak wymusić informowanie mnie o tym wszystkim? Mam pełne prawa rodzicielskie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Była żona nie informuje o stanie zdrowia dziecka, co zrobić, mając pełne prawa rodzicielskie?

Określenie władzy rodzicielskiej w wyroku

W pierwszej kolejności należy przeanalizować wyrok rozwodowy, który zapadł w Państwa sprawie, oraz zweryfikować kwestię związaną z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Jeżeli wspólnie wykonujecie Państwo władzę rodzicielską (zapis w wyroku: władzę rodzicielską pozostawia się obojgu małżonkom), to wówczas również i Pan ma prawo uzyskiwania informacji oraz decydowania o córce. Umieszczenie jej w ośrodku w takim przypadku wymagałoby również Pana zgody, gdyż jest to sprawa istotna dla dziecka. Zatem w braku Pana zgody córka nie mogłaby zostać przyjęta do placówki. W takiej sytuacji może Pan skontaktować się z tą placówką, wskazać na powyższe, tj. na sposób, w jaki jest określona władza rodzicielska, a następnie wskazać, że powinna być Pana zgoda na umieszczenie dziecka w placówce. Nadto powinien Pan wskazać na konieczność przekazywania Panu informacji o stanie zdrowia córki przez ten ośrodek.

Jeżeli Pana uprawnienia zostały ograniczone do pewnych obowiązków – w wyroku zazwyczaj przyjmuje to taką postać – wykonywanie władzy rodzicielskiej pozostawia powódce (pozwanej), ograniczając prawa pozwanego (powoda), to i tu na Pan prawo do:

  1. uzyskiwania informacji dotyczących dziecka,
  2. współdecydowania o istotnych sprawach dziecka w zakresie np. edukacji, leczenia.

Wówczas w zależności, która forma byłaby zastosowana w Państwa przypadku ma Pan również konkretne uprawnienia i zawsze ma Pan prawo uzyskiwać informacje oraz być informowanym na bieżąco o stanie zdrowia córki.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wezwanie do byłej żony lub pismo do sądu

W pierwszej kolejności skierowałabym wezwanie do Pana byłej żony z powołaniem się na treść wyroku rozwodowego oraz Pana uprawnienia z niego wynikające, tj. wezwałabym byłą małżonkę do przekazywania Panu bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka. Jeżeli takie pismo nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów, to można zawiadomić o tej sytuacji sąd rodzinny, tj. wskazać, że była małżonka działa wbrew dobru dziecka. W takiej sytuacji sąd rodzinny w oparciu o art. 109 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359) może:

  1. „zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi
  5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej”.
Zazwyczaj w praktyce albo strony wysyłane są na terapię dla dobra dziecka, albo też władza rodzicielska jest poddana nadzorowi kuratora.
Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Brak Informacji o Leczeniu Szpitalnym

Michał, ojciec 15-letniej Oli, mieszka za granicą, ale regularnie utrzymuje kontakt z córką i płaci alimenty. Ostatnio dowiedział się, że Ola została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym z powodu poważnych problemów zdrowotnych, o czym nie został poinformowany przez byłą żonę. Michał, mając pełne prawa rodzicielskie, skontaktował się ze szpitalem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia córki. Po przedstawieniu wyroku rozwodowego, który potwierdza jego prawo do decydowania o istotnych sprawach dziecka, szpital zobowiązał się do regularnego informowania go o leczeniu Oli.

 
Niepowiadomienie o Próbie Samobójczej

Ewa, matka 16-letniego Jakuba, który mieszka z ojcem po rozwodzie, nagle przestała otrzymywać od byłego męża informacje o stanie zdrowia syna. Jakub, cierpiący na depresję, próbował popełnić samobójstwo. Ewa dowiedziała się o tym dopiero od Jakuba podczas jednej z rozmów telefonicznych. Natychmiast skontaktowała się z byłym mężem i przypomniała mu o wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej, co zobowiązuje go do informowania jej o tak ważnych wydarzeniach. W razie dalszych problemów Ewa planuje złożyć pismo do sądu, aby wymusić regularne przekazywanie informacji.

 
Umieszczenie w Ośrodku Bez Zgody

Adam dowiedział się przypadkiem od swojego dorosłego syna, że jego 15-letnia córka, Zuzia, została umieszczona w ośrodku terapeutycznym. Była żona nie poinformowała go o tym fakcie, mimo że Adam ma pełne prawa rodzicielskie i współdecyduje o ważnych sprawach dotyczących córki. Adam napisał formalne pismo do placówki, dołączając kopię wyroku rozwodowego, i zażądał natychmiastowego informowania go o stanie zdrowia Zuzi oraz o wszystkich decyzjach dotyczących jej leczenia. Planuje również skierować oficjalne wezwanie do byłej żony z żądaniem przestrzegania ustaleń sądowych dotyczących informowania go o istotnych sprawach córki.

Podsumowanie

W sytuacjach, gdy jedno z rodziców nie informuje drugiego o istotnych sprawach dotyczących zdrowia dziecka, konieczne jest przypomnienie o wspólnych obowiązkach wynikających z wyroku rozwodowego. Rodzic mający pełne prawa rodzicielskie może domagać się bieżących informacji i współdecydowania, a w razie potrzeby skierować sprawę do sądu, aby wymusić przestrzeganie swoich praw. Regularne informowanie obojga rodziców jest kluczowe dla dobra dziecka.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism sądowych i administracyjnych, aby skutecznie egzekwować Państwa prawa rodzicielskie. Skontaktuj się z nami, by uzyskać wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »