Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu?

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 2015-08-25 • Aktualizacja: 2020-05-27

Chciałabym zapytać, czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu. Odkryłam, że mój mąż zagląda na strony porno. A ostatnio odwiedzał stronę z lokalną agencją towarzyską. Czy jest to wystarczający argument dla sądu, aby orzekł rozwód?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu?

Kiedy można skutecznie ubiegać się o orzeczenie rozwodu?

W pierwszej kolejności należałoby wskazać, jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby skutecznie ubiegać się o orzeczenie rozwodu.

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 – dalej K.r.io.) „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

Ponadto art. 56 § 2 K.r.io. stanowi, iż „mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Z kolei, stosownie do art. 56 § 3 K.r.io. „rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Mając powyższe przepisy na uwadze, pragnę wyjaśnić, iż aby móc ubiegać się o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, nie wystarczy wystąpienie okoliczności braku zadowolenia z małżeństwa, czy ustania uczucia między małżonkami, albowiem należy wykazać, iż pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Rozkład ten powinien dotyczyć trzech więzi, to jest duchowej, fizycznej i gospodarczej. Pierwsza z nich związana jest z uczuciami między małżonkami, a więc w pozwie należy wskazać, iż pomiędzy Państwem uczucie wygasło. Utrata więzi fizycznej polega na stwierdzeniu, iż pomiędzy małżonkami nie ma kontaktów fizycznych, natomiast więź gospodarcza polega na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Rozkład pożycia musi być trwały, czyli istnieć przez dłuższy czas, i zupełny, co oznacza, że konieczne jest ustalenie, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że małżonkowie nie powrócą już do wspólnego pożycia.

Proszę mieć na uwadze, iż w sytuacji, gdy zachowana zostaje przynajmniej jedna z wymienionych przeze mnie więzi np. gospodarcza, powoduje to, iż nie można mówić o pozytywnej przesłance orzeczenia rozwodu. Podobnie istnienie więzi fizycznej, nawet pomimo braku więzi duchowej i gospodarczej, świadczy o tym, że rozkład pożycia nie ma charakteru zupełnego, tym samym powództwo rozwodowe powinno zostać oddalone.

Przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu

Przepis art. 56 K.r.io. zawiera również trzy przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu, tj. żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”, a zatem w przypadku wystąpienia z pozwem o orzeczenie rozwodu to na Pani spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, iż w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Prawa i obowiązki w małżeństwie

Wracając do art. 56 K.r.io. i przesłanek, których wystąpienie powoduje możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód, należy wyjaśnić, iż Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje choćby przykładowo okoliczności, których wystąpienie skutkuję obowiązkiem dla sądu rozwodowego orzeczeniem rozwodu. Sąd zobowiązany jest do badania wystąpienia przesłanek pozytywnych i negatywnych rozwodu, a zatem owe przesłanki muszą mieć miejsce aż do dnia wyrokowania przez stosowny sąd, muszą trwać przez całe postępowanie.

W mojej ocenie na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r. (sygn. akt I ACa 51/10), w którym sąd wyjaśnił, iż: „Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi”.

Wspomniała Pani, iż mąż odwiedza strony erotyczne, również te, które oferują możliwość zaaranżowania spotkań szeroko rozumianych. Celowo o tym piszę, albowiem na uwagę zasługuje również art. 23 K.r.io.: „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli”.

Czy zdrada małżeńska może stanowić wystarczający powód do orzeczenia rozwodu?

Zatem małżonkowie obowiązani są do wierności małżeńskiej, natomiast w przypadku zdrady któregokolwiek z małżonków może zostać orzeczony rozwód nawet z wyłącznej winy osoby dopuszczającej się zdrady, ale nie musi być orzeczony rozwód z uwagi np. na dobro małoletnich dzieci. Proszę zauważyć, iż skoro zdrada małżeńska może nie stanowić wystarczającego powodu do orzeczenia rozwodu, to tym samym odwiedzanie stron erotycznych nie stanowi w mojej ocenie wystarczającego dla sądu powodu do orzeczenia rozwodu.

Proszę pamiętać, iż w postępowaniu o orzeczenie rozwodu musi Pani wykazać ustanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej, wykazać, iż rozkład pożycia jest zupełny i trwały i dopiero przy braku przesłanek negatywnych sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód.

Oczywiście wszystko to, co zostało tu napisane, jest zasadą generalną, dużo jednak zależy od stanowiska małżonków, faktu czy małżonkowie mają małoletnie dzieci, bowiem w praktyce zdarzają się przecież rozwody, dla których konieczna jest tylko jedna rozprawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »