Obniżenie alimentów na żonę po przejściu na emeryturę

• Autor: Marek Gola

Opis Problemu:

Płacę alimenty na byłą żonę przez komornika. Rozwód był orzeczony z mojej winy. Ożeniłem sie po raz drugi. Komornik zajął mi wynagrodzenie i co miesiąc mój zakład pracy przelewa mu odpowiednią kwotę ok. 800 zł. 700 zł alimenty i reszta to koszty. Definitywnie przechodzę na emeryturę za miesiąc. Czy w związku z przejściem na emeryturę muszę dalej płacić alimenty na byłą żonę. Żona ma swoje pieniądze z emerytury. Czy mam szansę na obniżenie alimentów bądź na uchylenie całkowite alimentów i czy komornik musi mi wchodzić na emeryturę – czy mogę dobrowolnie mu wpłacać na konto kancelarii?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obniżenie alimentów na żonę po przejściu na emeryturę

Obniżenie lub uchylenie alimentów na żonę 

W pierwszej kolejności, by można było określić szanse na obniżenie lub uchylenie alimentów, należałoby zapoznać się z treścią uzasadnienia wyroku rozwodowego, względnie wyroków wydanych w sprawie (sądu I i II instancji) w poszukiwaniu zapisów donoszących się do podstaw faktycznych zasądzenia alimentów. Podstawa prawna nie budzi bowiem żadnych wątpliwości. Zgodnie z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Innymi słowy koniecznym będzie ustalenie, na co byłoby stać byłą żonę, gdyby nadal pozostawali Państwo w związku małżeńskim.

Czy przejście alimenciarza na emeryturę ma wpływ na obniżenie lub uchylenie alimentów?

Samo przejście Pana na emeryturę nie skutkuje jeszcze ani obniżeniem alimentów, ani ich uchyleniem. Każda tego rodzaju sprawa wymaga osobnego podejścia do sprawy i oceny sytuacji materialnej i majątkowej Pana jako zobowiązanego oraz byłej żony jako uprawnionej. W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że roszczenia Pana żony muszę być usprawiedliwione, tj. muszą rzeczywiście występować. Stanowisko takie zaprezentował Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt I ACa 11/10, zgodnie z którym „obowiązek alimentacyjny zobowiązanego jest uzależniony także od jego usprawiedliwionych potrzeb”. Z powyższego wynika, że samo żądanie wysokich alimentów w przypadku wyłącznej winy nie jest jeszcze uzasadnione w każdym przypadku. By roszczenie takie znalazło zrozumienie i został uznane, musi dotyczyć potrzeb usprawiedliwionych. Innymi słowy jeżeli Pana żona nigdy nie uczyła się języków, a teraz nagle zechce podjąć naukę 2 języków na raz, nie może być mowy o usprawiedliwionych potrzebach. Potrzeby zony muszą być bowiem zbieżne z jej dotychczasowym stylem życia.

Zobacz również: Jak znieść alimenty na byłą żonę?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Usprawiedliwione potrzeby żony a wysokość alimentów płaconych przez męża

Konieczna będzie ocena, jakie potrzeby Pana żony miała przed rozwodem, a jakie ma obecnie, a także jaka jest Pana sytuacja majątkowa i zarobkowa aktualnie, a jaka była przed rozwodem. Powyższe potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 2000 r., sygn. akt II CKN 673/98, w którego tezie wskazano, iż „ewentualne zastosowanie przepisu art. 60 § 2 k.r.o. wymaga uprzednich ustaleń faktycznych określających sytuację małżonka niewinnego i to powstałą w następstwie orzeczenia rozwodu, a nadto ustalenia hipotetycznej sytuacji, w jakiej znajdowałby się tenże niewinny małżonek, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo”.

Samo przejście na emeryturę, jak mniemam, pogarsza Pana sytuację majątkową, co powoduje, że obniżenie alimentów jest bardziej możliwe aniżeli ich uchylenie. Wiele zależy oczywiście od wysokości emerytury i samej sytuacji materialnej byłej żony. Dopóty zatem sąd nie uchyli alimentów, alimenty winne być płacone. Dopóty będzie Pan płacił alimenty, nie ma podstaw do tego, by komornik zajął Panu emeryturę.To od Pana zależy, komu będzie Pan płacił alimenty. Jeżeli płaci Pan alimenty regularnie, to można wystąpić do żony o wycofanie sprawy od komornika, jeżeli nie wyrazi zgody, wówczas będzie to dodatkowy argument do uchylenia alimentów.

Zobacz również: Podział emerytury po rozwodzie

 

Twoja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu o obniżenie alimentów? Nasi prawnicy służą pomocą, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »