Współwłasność domu a zgoda na zamieszkanie w nim teściowej

• Autor: Iryna Kowalczuk

Przed ślubem podpisaliśmy z mężem intercyzę, ale po ślubie wspólnie zakupiliśmy działkę i wybudowaliśmy dom (50/50). Czy mój mąż może bez mojej zgody pozwolić swojej matce na zamieszkanie w nim? Czy nie jest potrzebna także moja zgoda, skoro mamy współwłasność? Nie chcę, żeby ta kobieta się do nas wprowadziła, co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Współwłasność domu a zgoda na zamieszkanie w nim teściowej

Czy mąż może rozporządzać swoim udziałem w domu bez zgody żony?

Stosunek prawny, który łączy Panią i męża w odniesieniu do wybudowanego przez Państwa domu określa się mianem współwłasności w częściach ułamkowych (każdy ze współwłaścicieli posiada po 1/2 udziałów w prawie własności nieruchomości).

Zgodnie z art. 198 Kodeksu cywilnego (K.c.) każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Na podstawie art. 199 K.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Zatem o ile darowizna lub sprzedaż własnego udziału nie wymaga wszystkich współwłaścicieli, to już do dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd (wynajęcia, użyczenia mieszkania osobie trzeciej) potrzebna będzie zgoda zarówno Pani jak i męża (albo stosowne orzeczenie sądu, które ową zgodę zastąpi).

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2001 r. (IV SA 752/99) stwierdzono, że „przez czynności zwykłego zarządu (art. 199 K.c.) należy rozumieć załatwianie bieżących spraw i związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia, wszystko zaś, co się w tych granicach nie mieści, należy do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu”.

Zobacz również: Czy współwłaściciel może wynająć mieszkanie?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy żona może zabronić wprowadzenia się teściowej do należącego do obojga małżonków domu?

Stwierdzić zatem należy, że w sytuacji, gdyby do domu miała wprowadzić się Pani teściowa (i oczywiście korzystać z niego), będzie wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli na jej zamieszkanie, gdyż jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd rzeczą. Tak więc Pani mąż bez Pani zgody nie może wprowadzić swojej matki do Państwa domu.

Każde zaakceptowane korzystanie z rzeczy cudzej powoduje powstanie stosunku prawnego pomiędzy właścicielem (współwłaścicielami) rzeczy a osobą trzecią, która korzysta z rzeczy. Zatem w sytuacji, gdy Pani teściowa wprowadzi się do domu, to między nią a współwłaścicielami (czyli Panią i Pani mężem) powstaje stosunek prawny.

Najbardziej realnymi stosunkami prawnymi, jakie mogą powstać w tej sytuacji jest najem lub użyczenie.

Zgodnie z art. 659 § 1 K.c. przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Oczywiście umowę najmu można zawrzeć na czas określony, co powoduje, że po upływie tego okresu osoba traci uprawnienie do korzystania z mieszkania i w konsekwencji może zostać eksmitowana na podstawie wyroku sądu.

Zakładam jednakże, że Pani teściowa nie jest zainteresowana płaceniem czynszu. W takim przypadku nie jest możliwe zawarcie umowy najmu, gdyż przepis wyraźnie mówi o płaceniu czynszu (a więc o świadczeniu pieniężnym).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

W Pani sytuacji będziemy zatem mieli do czynienia z umową użyczenia, na podstawie której Pani teściowa będzie mogła bezpłatnie mieszkać w Państwa domu, oczywiście za obopólną zgodą Pani i małżonka.

Stosunek prawny użyczenia regulują m.in. następujące przepisy K.c.:

Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.”

Art. 712 § 2. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania.”

Art. 715. Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.”

Art. 718 § 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.”

Jak zatem Pani widzi, mąż nie może bez Pani zgody wprowadzić do Państwa wspólnego domu osoby trzeciej (w tym przypadku jego matki). Musi uzyskać Pani zgodę w tej kwestii. Jeżeli mimo wszystko mąż wprowadziłby mamę bez Pani zgody, wówczas może Pani żądać od teściowej opuszczenia bezprawnie zajmowanej nieruchomości oraz wnieść sprawę o eksmisję.

Zobacz również: Rozwód przez rodzinę męża

Przykłady

 

Sprawa Ani i Tomka

Ania i Tomek, po kilku latach małżeństwa, postanowili zaprosić do swojego domu matkę Tomka, aby mogła spędzić z nimi jesień życia. Ponieważ dom był wspólną własnością małżonków, Tomek zapytał Anię o zgodę. Ania, mając mieszane uczucia, zgodziła się, jednak postawiła warunek, że pobyt teściowej będzie miał charakter tymczasowy. Obydwoje zgodnie ustalili okres próbny na sześć miesięcy, co pozwoliło im ocenić, jak wpływa to na ich codzienne życie i relacje w rodzinie.

 

Przypadek Magdy i Krzysztofa

Magda i Krzysztof mieli różne opinie na temat wprowadzenia się matki Krzysztofa do ich wspólnie posiadanej nieruchomości. Krzysztof, chcąc wspomóc finansowo swoją emerytowaną matkę, zaproponował, aby zamieszkała z nimi. Magda, ceniąca prywatność, stanowczo się sprzeciwiła, argumentując, że takie rozwiązanie zakłóciłoby ich ustalony tryb życia. Małżeństwo postanowiło skorzystać z mediacji, aby znaleźć kompromis, co pozwoliło na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań obu stron.

 

Doświadczenie Joanny i Michała

Joanna i Michał kupili wspólnie dom, w którym mieszkali z dwójką dzieci. Gdy matka Joanny nagle straciła mieszkanie, Joanna chciała jej pomóc, oferując wspólne zamieszkanie. Michał, pomimo początkowych obaw, wyraził zgodę po wielu rozmowach na temat logistyki i przestrzeni osobistej w domu. Zdecydowali się na adaptację poddasza, tworząc oddzielną, komfortową przestrzeń dla matki Joanny, co pozwoliło na zachowanie harmonii w domowym życiu, podczas gdy wszystkie strony czuły się komfortowo.

 

Podsumowanie

 

Współwłasność domu wymaga zgody obu stron na kluczowe decyzje dotyczące zarządzania nieruchomością, w tym na wprowadzenie się osób trzecich, takich jak teściowa. Bez zgody współwłaściciela, wprowadzenie osoby trzeciej do domu może prowadzić do konfliktów i wymagać interwencji prawnej. Ważne jest, aby małżonkowie otwarcie rozmawiali o swoich oczekiwaniach i wspólnie podejmowali decyzje, które wpływają na ich wspólne życie i domostwo.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie współwłasności nieruchomości? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania dokumentów, które pomogą Ci bezpiecznie zarządzać Twoją wspólną własnością. Zapewniamy wsparcie doświadczonych prawników, dostępnych z każdego miejsca i o każdej porze. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2001 r., sygn. akt IV SA 752/99

Niedawno zmarł twój współmałżonek a teraz jego nieślubne dziecko rości sobie prawa do waszego domu? Czy ma takie prawo i może wprowadzić się bez twojej zgody i bez przeprowadzenia sprawy spadkowej? Masz podobny problem, zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »