Unieważnienie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej

• Autor: Wioletta Dyl

Pod koniec grudnia podpisaliśmy umowę notarialną o rozdzielności majątkowej. Czy możemy ją unieważnić, tzn. sprawić, by rozdzielność majątkowa zaczęła obowiązywać dopiero po nowym roku? Obojgu nam zależy na wspólnym rozliczeniu podatkowym mijającego roku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Unieważnienie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej

Kiedy małżonkowie mają prawo do wspólnego opodatkowania?

Ogólną regułą jest, że małżonkowie podlegają opodatkowaniu od osiąganych dochodów. Prawo do wspólnego opodatkowania mają natomiast małżonkowie spełniający łącznie warunki z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który brzmi następująco:

„2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27 , lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku”.

A zatem o wspólnym wypełnieniu zeznania podatkowego mogą myśleć tylko ci małżonkowie, którzy:

  • podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc mają tu miejsce zamieszkania,
  • mają wspólność majątkową i to przez cały rok podatkowy,
  • pozostają w związku małżeński przez cały rok podatkowy.

Zobacz również: Czy mąż może zablokować wspólne konto?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozdzielność majątkowa a przywilej wspólnego opodatkowania

Organy podatkowe są tu bezwzględne i konsekwentnie pozostają na stanowisku, że przywilej wspólnego opodatkowania dochodów małżonków będzie wyłączony w razie istnienia między małżonkami (w jakimkolwiek okresie roku podatkowego) rozdzielności majątkowej. Małżonkowie, którzy chcą skorzystać ze wspólnego rozliczenia swoich dochodów za dany rok podatkowy, muszą być małżeństwem ze wspólnością majątkową przez cały okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku.

 

A zatem możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków jest wyłączona w razie istnienia między małżonkami (w jakimkolwiek okresie roku podatkowego) rozdzielności majątkowej.

Jeżeli zatem chodzi o ten aspekt sprawy, raczej nie powinno być wątpliwości.

Zobacz również: Rozdzielność majątkowa a darowizna

Zmiana aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej

Natomiast, co do możliwość zmiany aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej zawartego przez Państwa dni 21 grudnia 2012 r., to przede wszystkim już w tym akcie powinna być wzmianka, że postanowienia tej rozdzielności (która jest umową majątkową małżeńską) wchodzą w życie np. 2 stycznia 2013 r. Wobec braku tej wzmianki teoretycznie byłoby możliwe sporządzenia aneksu do tej umowy, np. z późniejszą dzisiejsza datą, w którym znajdzie się postanowienie o późniejszym terminie jej obowiązywania. Obawiam się jednak, że w tym przypadku nie będzie to jednak ważne postanowienie. Po pierwsze, dlatego, iż w okresie pomiędzy dniem podpisania umowy a dniem dzisiejszym każde z Państwa mogło nabyć przedmioty majątkowe, a więc w okresie już trwającej rozdzielności majątkowej. Tu jest właśnie szkopuł całej sprawy, ponieważ bez względu na datę podpisanego aneksu pomiędzy jego zawarciem a zawarciem umowy rozdzielności majątkowej istnieje klika dni przerwy, w której rozdzielność ta faktycznie już funkcjonowała. Tym samym w świetle przytoczonego powyżej art. 6 wspólne rozliczenie jest niemożliwe.

W mojej opinii, wykorzystując fakt, iż umowa rozdzielności majątkowej jest umową, która nie podlega opodatkowaniu, a więc tym samym notariusz nie zawiadamia urzędu skarbowego o jej zawarciu, powinniście Państwo schować ją do szuflady i o niej zapomnieć. Natomiast w nowym roku, np. 2 stycznia, udać się do notariusza i sporządzić nową, która zacznie obowiązywać od nowego roku.  

Czy podpisanie rozdzielności majątkowej w twoim konkretnym przypadku jest dobrym pomysłem? Jak wygląda dziedziczenie w przypadku rozdzielności majątkowej? Potrzebujesz porady prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »