Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Unieważnienie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-02-23 • Aktualizacja: 2020-01-06

Pod koniec grudnia podpisaliśmy umowę notarialną o rozdzielności majątkowej. Czy możemy ją unieważnić, tzn. sprawić, by rozdzielność majątkowa zaczęła obowiązywać dopiero po nowym roku? Obojgu nam zależy na wspólnym rozliczeniu podatkowym mijającego roku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Unieważnienie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej

Kiedy małżonkowie mają prawo do wspólnego opodatkowania?

Ogólną regułą jest, że małżonkowie podlegają opodatkowaniu od osiąganych dochodów. Prawo do wspólnego opodatkowania mają natomiast małżonkowie spełniający łącznie warunki z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który brzmi następująco:

„2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27 , lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku”.

A zatem o wspólnym wypełnieniu zeznania podatkowego mogą myśleć tylko ci małżonkowie, którzy:

  • podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc mają tu miejsce zamieszkania,
  • mają wspólność majątkową i to przez cały rok podatkowy,
  • pozostają w związku małżeński przez cały rok podatkowy.

Rozdzielność majątkowa a przywilej wspólnego opodatkowania

Organy podatkowe są tu bezwzględne i konsekwentnie pozostają na stanowisku, że przywilej wspólnego opodatkowania dochodów małżonków będzie wyłączony w razie istnienia między małżonkami (w jakimkolwiek okresie roku podatkowego) rozdzielności majątkowej. Małżonkowie, którzy chcą skorzystać ze wspólnego rozliczenia swoich dochodów za dany rok podatkowy, muszą być małżeństwem ze wspólnością majątkową przez cały okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku.

 

A zatem możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków jest wyłączona w razie istnienia między małżonkami (w jakimkolwiek okresie roku podatkowego) rozdzielności majątkowej.

Jeżeli zatem chodzi o ten aspekt sprawy, raczej nie powinno być wątpliwości.

Zmiana aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej

Natomiast, co do możliwość zmiany aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej zawartego przez Państwa dni 21 grudnia 2012 r., to przede wszystkim już w tym akcie powinna być wzmianka, że postanowienia tej rozdzielności (która jest umową majątkową małżeńską) wchodzą w życie np. 2 stycznia 2013 r. Wobec braku tej wzmianki teoretycznie byłoby możliwe sporządzenia aneksu do tej umowy, np. z późniejszą dzisiejsza datą, w którym znajdzie się postanowienie o późniejszym terminie jej obowiązywania. Obawiam się jednak, że w tym przypadku nie będzie to jednak ważne postanowienie. Po pierwsze, dlatego, iż w okresie pomiędzy dniem podpisania umowy a dniem dzisiejszym każde z Państwa mogło nabyć przedmioty majątkowe, a więc w okresie już trwającej rozdzielności majątkowej. Tu jest właśnie szkopuł całej sprawy, ponieważ bez względu na datę podpisanego aneksu pomiędzy jego zawarciem a zawarciem umowy rozdzielności majątkowej istnieje klika dni przerwy, w której rozdzielność ta faktycznie już funkcjonowała. Tym samym w świetle przytoczonego powyżej art. 6 wspólne rozliczenie jest niemożliwe.

W mojej opinii, wykorzystując fakt, iż umowa rozdzielności majątkowej jest umową, która nie podlega opodatkowaniu, a więc tym samym notariusz nie zawiadamia urzędu skarbowego o jej zawarciu, powinniście Państwo schować ją do szuflady i o niej zapomnieć. Natomiast w nowym roku, np. 2 stycznia, udać się do notariusza i sporządzić nową, która zacznie obowiązywać od nowego roku.  

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »