Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak kontaktu z ojcem dzieci a zgoda na szkołę i wyrobienie dokumentów

• Autor: Marek Gola

Jestem mamą dwójki dzieci, od 4 lat po rozwodzie (rozwód był w Niemczech). Ojciec dzieci w ogóle się z nimi nie kontaktuje, mimo że miał je odwiedzać co 2 tygodnie. My mieszkamy w Niemczech, on w Polsce. Syn idzie niedługo do szkoły. Wymagana jest na podjęcie nauki zgoda drugiego rodzica, jednak nie mam żadnej możliwości kontaktu z ojcem dzieci. Co mogę zrobić? Jak móc decydować o sprawach dzieci samodzielnie? Dodam, że za rok czeka nas zmiana dokumentów i temat powróci.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak kontaktu z ojcem dzieci a zgoda na szkołę i wyrobienie dokumentów

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksy postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Rozwód w Polsce

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy rozwód orzeczony w Niemczech został w Polsce zarejestrowany. O ile bowiem żadne z Państwa nie wystąpiło z żądaniem ustalenia rozwodu w Polsce, na mocy uprzednio wydanego wyroku to w Polsce nie figurujecie Państwo jako rozwodnicy, co istotnie zmienia Państwa sytuację prawną i procesową. O ile małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, jedyne, co Pani może uczynić, to wystąpić o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca – na zasadach analogii na podstawie art. 97 K.r.io., zgodnie z którymi jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. To jedyna droga do decydowania o sprawach dzieci.

Zgoda sądu zamiast zgody ojca

Wobec braku porozumienia z uwagi na niemożność kontaktu zasadne byłoby wystąpienie do sądu w Niemczech, właściwego dla miejsca zamieszkania dzieci, z żądaniem wyrażenia zgody na zapisanie syna do szkoły i wyrobienie paszportów dzieciom. Jeżeli jednak orzekanie w Państwa sprawie w Niemczech byłoby niemożliwe, wówczas rozwód także nie mógłby być orzeczony. Pragnę podkreślić, iż jeżeli w Niemczech nie może Pani uzyskać pomocy, jedyne, co Pani pozostaje, to skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wobec braku miejsca zamieszkania dzieci w Polsce.

W przypadku braku zgody ojca dziecka na wydanie paszportów, może Pani wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie takiej zgody. Powyższe wynika wprost z orzecznictwa. Zaakcentować należy treść postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r., sygn. akt III CRN 19/85, zgodnie z którym „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.

Opłata sądowa wynosi 40 zł. W treści wniosku winno być wskazane, jakie podstawy leżą u wyboru takiej, a nie innej szkoły, a nadto, po co są Pani paszporty dla dzieci. Przepis art. 97 K.r.io. stanowi jedyne instrumentarium w Pani przypadku.

Zobacz również: Zmiana szkoły bez zgody ojca

Zastanawiasz się czy można wyrobić dziecku paszport bez zgody drugiego rodzica? Potrzebujesz porady prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl