Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak kontaktu z ojcem dzieci a zgoda na szkołę i wyrobienie dokumentów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2020-07-20

Jestem mamą dwójki dzieci, od 4 lat po rozwodzie (rozwód był w Niemczech). Ojciec dzieci w ogóle się z nimi nie kontaktuje, mimo że miał je odwiedzać co 2 tygodnie. My mieszkamy w Niemczech, on w Polsce. Syn idzie niedługo do szkoły. Wymagana jest na podjęcie nauki zgoda drugiego rodzica, jednak nie mam żadnej możliwości kontaktu z ojcem dzieci. Co mogę zrobić? Jak móc decydować o sprawach dzieci samodzielnie? Dodam, że za rok czeka nas zmiana dokumentów i temat powróci.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak kontaktu z ojcem dzieci a zgoda na szkołę i wyrobienie dokumentów

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksy postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Rozwód w Polsce

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy rozwód orzeczony w Niemczech został w Polsce zarejestrowany. O ile bowiem żadne z Państwa nie wystąpiło z żądaniem ustalenia rozwodu w Polsce, na mocy uprzednio wydanego wyroku to w Polsce nie figurujecie Państwo jako rozwodnicy, co istotnie zmienia Państwa sytuację prawną i procesową. O ile małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, jedyne, co Pani może uczynić, to wystąpić o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca – na zasadach analogii na podstawie art. 97 K.r.io., zgodnie z którymi jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. To jedyna droga do decydowania o sprawach dzieci.

Zgoda sądu zamiast zgody ojca

Wobec braku porozumienia z uwagi na niemożność kontaktu zasadne byłoby wystąpienie do sądu w Niemczech, właściwego dla miejsca zamieszkania dzieci, z żądaniem wyrażenia zgody na zapisanie syna do szkoły i wyrobienie paszportów dzieciom. Jeżeli jednak orzekanie w Państwa sprawie w Niemczech byłoby niemożliwe, wówczas rozwód także nie mógłby być orzeczony. Pragnę podkreślić, iż jeżeli w Niemczech nie może Pani uzyskać pomocy, jedyne, co Pani pozostaje, to skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wobec braku miejsca zamieszkania dzieci w Polsce.

W przypadku braku zgody ojca dziecka na wydanie paszportów, może Pani wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie takiej zgody. Powyższe wynika wprost z orzecznictwa. Zaakcentować należy treść postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r., sygn. akt III CRN 19/85, zgodnie z którym „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.

Opłata sądowa wynosi 40 zł. W treści wniosku winno być wskazane, jakie podstawy leżą u wyboru takiej, a nie innej szkoły, a nadto, po co są Pani paszporty dla dzieci. Przepis art. 97 K.r.io. stanowi jedyne instrumentarium w Pani przypadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Niekorzystna dla żony umowa o rozdzielność majątkową

Przed podpisaniem aktu zniesienia wspólności małżeńskiej mąż postawił mnie pod ścianą, wszystko było szybko, niespodziewanie i miało być na...

Uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na wyjazd dziecka za granicę

Wychowuję 3-letnie dziecko pochodzące ze związku partnerskiego. Jednak od dłuższego czasu jestem związana z innym mężczyzną, z którym planuję...

Pismo o ustalenie ojcostwa po 10 latach

Dostałem urzędowe pismo o ustalenie ojcostwa na adres domowy rodziców. Od 9 lat przebywam za granicą. Założyłem tutaj rodzinę. Rok przed wyjazdem...

Czy opieka nad dzieckiem w weekendy jest opieką naprzemienną?

Wiem, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących...

Sprawa ograniczenia władzy rodzicielskiej

Czy podczas mediacji mogę wnieść do ugody sprawę ograniczenia władzy rodzicielskiej ojcu dziecka, czy tę sprawę rozstrzyga tylko sąd?

Czy mogę sprawdzić wydatki męża?

Po 10 latach małżeństwa mąż zdecydował że chce rozwodu, mamy 5-letnią córeczkę. Twierdzi że był ze mną tylko, żeby być bliżej dziecka. Od dawna...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »