Kategoria: Alimenty

Alimenty a przyznanie stypendium socjalnego

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-08-05

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Mój pełnoletni syn studiuje na studiach stacjonarnych dziennych. Czy to prawda, że podając mnie o alimenty, syn ma szansę na otrzymanie stypendium socjalnego?

Stypendium socjalne uzależnione jest od statusu materialnego studenta, a dokładnie od tzw. dochodu na osobę w rodzinie. Komisja stypendialna ustala, jakie w rodzinie studenta są aktualne w okresie badanym dochody na osobę w rodzinie, a następnie porównuje, czy dochody te pozwalają na przyznanie stypendium i w jakiej wysokości. Granice te wyznaczane są corocznie w regulaminach przyznawania stypendium socjalnego.

W przypadku pełnej rodziny studenta obliczany jest dochód na osobę w rodzinie z uwzględnieniem dochodów wszystkich zarabiających osób i wszystkich osób tworzących tzw. gospodarstwo domowe. Pełna rodzina lub nawet niepełna, ale taka, w której student mieszka z jednym z rodziców, powoduje, że należy uwzględnić właśnie dochody wszystkich osób z rodziny. Jeśli student jest pełnoletni i sam utrzymuje się jedynie z alimentów, wówczas to one stanowią jego jedyny dochód i on jest jedynym członkiem gospodarstwa domowego. W istocie prowadzi to do tego, że rzeczywiście ustalenie dla pełnoletniego studenta alimentów w odpowiedniej wysokości spowoduje, że te dochody na osobę w rodzinie, które stanowią podstawę dla przyznania, będą odpowiednio niższe niż w przypadku zaliczenia dochodów rodziców i wszystkich członków rodziny.

Zatem rzeczywiście jest możliwość uzyskania stypendium, jeśli jedynym dochodem udokumentowanym (to jest ważne, dlatego musi zostać sądownie ustalona wysokość alimentów) są ustalone od rodziców alimenty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »