Zarejestrowanie rozwodu zagranicznego w Polsce

• Opublikowano: 2023-11-26 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Od 18 lat mieszkam za granicą, w Anglii. W 1999 r. wziąłem ślub w Polsce, a obecnie mam zasądzony rozwód w Anglii. W Polsce mam mieszkanie TBS, nie jest to mieszkanie własnościowe, mam odziedziczone prawo partycypacji (po mamie, która zmarła w 2010 r.). Czy muszę składać w sądzie w Polsce jakieś oświadczenia w sprawie rozwodu, aby zatwierdzić go w Polsce? Jeżeli tak, to czy Pan/Pani może się tym zająć, ponieważ nie przewiduję w najbliższym okresie przyjazdu do kraju. Czy mogę bez wizyty w kraju przepisać notarialnie prawo partycypacji do mieszkania mojej żonie, ewentualnie synowi? Niestety mieszkanie jest zadłużone (zadłużenie czynszowe). Dodam, że mam rozdzielność majątkową z żoną, a w Polsce nie mam konta bankowego ani meldunku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarejestrowanie rozwodu zagranicznego w Polsce

Rejestracja rozwodu przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii

Z Pana opisu wnioskuję, że ma Pan polskie obywatelstwo, natomiast rozwód został na razie przeprowadzony tylko w Anglii. Jeśli chce Pan, aby w Polsce był ważny rozwód przeprowadzony w Anglii, musi Pan dopełnić formalności. Rozwody przeprowadzone w Wielkiej Brytanii są w Polsce uznawane, ale trzeba je zarejestrować, mówiąc zaś fachowo – uprawomocnić. Jak rozumiem, otrzymał Pan już tzw. Decree Nisi/Final Order, zatem obecnie może już Pan rozpocząć rejestrację rozwodu w Polsce. Najpierw musi Pan przygotować dokument tzw. D180 (inaczej zwany jako artykuł 39 i parę innych dokumentów), a następnie wysłać dokument rozwodowy do polskiego urzędu stanu cywilnego, w którym miał miejsce Pana ślub.

Przekładając ww. na konkrety, Pana wniosek o uznanie wyroku rozwodowego sądu zagranicznego w Polsce kierowany do polskiego USC musi zawierać:

 • imię, nazwisko i adres Pana jako wnioskodawcy,
 • imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania (czyli byłej żony),
 • datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego,
 • obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód oraz jakie posiadają obecnie,
 • uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku rozwodowego w Polsce, czyli wskazanie, do czego potrzebne jest Panu jako wnioskodawcy uznanie wyroku w Polsce,
 • wskazanie, czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.

Do ww. wniosku dołącza Pan:

 • oryginał wyroku rozwodowego, czyli wspomniany wyżej Decree Nisi, Final Order,
 • tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego wyroku rozwodowego na język polski (tłumacz musi być zarejestrowany na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce),
 • odpis aktu małżeństwa z USC w Polsce,
 • D180 (inaczej zwany art. 39), który musi być opieczętowany przez sąd z Anglii, w którym odbył się Pański rozwód;
 • tłumaczenie D180/art. 39 wykonane przez tłumacza przysięgłego na język polski (tłumacz musi być zarejestrowany na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce).

Tak skompletowaną dokumentację składa Pan albo osobiście w USC w Polsce, albo przez pełnomocnika, który posiada Pana pełnomocnictwo notarialne do złożenia ww. dokumentów, lub listem poleconym na adres urzędu, ale tutaj konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie z kierownikiem USC w Polsce, czy dopuszczają taką formę: telefonicznie, a najlepiej mailowo.

Oczywiście powyższe jest aktualne, jeśli rozwód miał miejsce niedawno. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji przeprowadzonej w Polsce w USC, którą opisałam wyżej. Z kolei wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są również bezpośrednio uznawane przez polskie władze i również podlegają jedynie procedurze rejestracji opisanej wyżej. Natomiast wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pełnomocnictwo w przypadku rejestracji rozwodu zagranicznego

Jako radca prawny mogę być Pana pełnomocnikiem, aby przeprowadzić procedurę rejestracji wyroku sądu zagranicznego przed polskim USC, w którym brał Pan ślub, ale potrzebowałabym Pańskiego pełnomocnictwa notarialnego i wszystkich dokumentów opisanych wyżej. Jeśli więc USC wyrazi zgodę, aby Pan wysłał dokumenty listem poleconym/kurierem do USC, to tak naprawdę pełnomocnictwo jest zbędne, bo jest Pan w stanie wysłać wszystko bezpośrednio sam.

Nieodpłatne przepisanie prawa do mieszkania

Generalnie przepisanie nieodpłatnie prawa z tytułu partycypacji w kosztach budowy budynku mieszkalnego na rzecz wskazanej przez Pana osoby jest niczym innym jak cesją pod tytułem darmym. Jeżeli cesji dokona Pan w najbliższej rodzinie, to jest to darowizna, która zostanie zwolniona z obowiązki zapłaty przez obdarowanych podatku od spadków i darowizn. Natomiast obdarowany musi spełniać warunki określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, które wskazują, kto może zostać partycypantem TBS. Taka darowizna musi być zawarta u notariusza, który z kolei zawiadomi urząd skarbowy o darowiźnie i złoży druki niezbędne do zwolnienia z podatku od darowizny, jeśli obdarowanym będzie osoba z tzw. 0 grupy podatkowej (żona, ale obecna – nie była, dziecko; więcej w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Jeśli obdarowaną miałaby być była żona, to zapłaci stosowny podatek od darowizny. Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2019 r., sygn. akt 0111-KDIB2-2.4015.81.2019.3.HS.

Co do formy prawnej dokonania ww. cesji, to generalnie w Polsce każda czynność prawna może być dokonana przez pełnomocnika, ale ważne jest zachowanie odpowiedniej formy dla pełnomocnictwa. Tam, gdzie ustawa wymaga dla czynności formy szczególnej, tam i pełnomocnictwo wymaga zachowania formy szczególnej – co wynika z art. 99 par. 1 Kodeksu cywilnego. A zatem może Pan dokonać takiej darowizny przez pełnomocnika, ale pełnomocnictwa musi Pan udzielić konkretnej osobie w formie aktu notarialnego. Inaczej notariusz odmówi sporządzenia stosownego aktu. Oczywiście osoba przebywająca poza Polską ma prawo, aby udzielić pełnomocnictwa przed zagranicznym notariuszem, ale żeby następnie móc posłużyć się w Polsce pełnomocnictwem w formie zagranicznego aktu notarialnego, trzeba zaopatrzyć się w ów zagraniczne pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego w tzw. klauzulę apostille, czyli poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu i że jest autentyczny, oraz należy ów zagraniczny akt przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego, chyba że akt notarialny zostanie sporządzony przez zagranicznego notariusza w języku polskim.

Kwestia braku meldunku w Polsce nie ma znaczenia dla ww. czynności, jeśli jest Pan polskim obywatelem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »