Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie przed długami syna

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2020-06-01

Mamy syna alkoholika, który nie chce się leczyć. Mieszka z nami, nie pracuje, został zwolniony. Nie zgłasza się też na bezrobocie. Narobił ogromnych długów, których nie spłaca. Bierze też tzw. chwilówki. Jak mogę się zabezpieczyć przed długami syna? Czy wymeldowanie go coś da?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie przed długami syna

Z treści Pani pytania wynika, że Pani syn ma bardzo duże problemy z alkoholem. Odmawia leczenia. Mieszka z Panią i mężem. W chwili obecnej syn jest na całkowitym Państwa utrzymaniu. Nie pracuje. Nie zgłosił się do PUP. Niestety syn pozaciągał znaczne zobowiązania, których nie jest w stanie spłacać. Zastanawia się Pani, w jaki sposób może się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością za długi syna.

Długi żyjącego dłużnika

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że dłużnikiem wobec pożyczkodawców i kredytodawców jest Pani syn, a nie Pani i mąż. Dopóty syn żyje, nie możecie być Państwo obciążeni obowiązkiem spłaty jego zadłużenia, a już na pewno nie można uzyskać przeciwko Państwu tytułu wykonawczego, który by pozwalał na skierowanie przeciwko Państwu egzekucji.

Zabezpieczenie przed długami po śmierci syna

Inaczej sytuacja wygląda po śmierci syna. Wówczas musi Pani i mąż spadek odrzucić, albo przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym powyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Innymi słowy jeżeli do 6 miesięcy od śmierci syna nie złożycie Państwo oświadczenia o odrzuceniu spadku, wówczas dziedziczyć będziecie Pani i mąż z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas Pani i męża odpowiedzialność ogranicza się do wysokości aktywów spadku, np. jeżeli syn ma majątek w kwocie np. 10 000 zł, a długi wynoszą 30 000 zł, odpowiadać będzie Pani i mąż jedynie do 10 000 zł. Osobiście jednak uważam, że dla takiej kwoty warto odrzucić spadek, bowiem sam spis inwentarza jest dosyć kosztowny, długotrwały, a i jak pokazuje praktyka, zawsze wierzyciele uważają, że są traktowani nierówno i wówczas sprawy ich spłaty ciągną się latami. Wierzyciele bowiem często próbują wymusić spłatę całego zadłużenia, nie bacząc na postanowienie sądu w tym zakresie.

Pani powołanie do spadku wynika z treści art. 932 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Jeżeli Pana syn nie ma dzieci, żony wówczas Pani i mąż jako rodzice dziedziczą z ustawy.

Długi syna a komornik w mieszkaniu rodziców

Jeżeli syn zamieszkuje z Panią, to komornik owszem może dokonać oględzin miejsca jego zamieszkania i zająć przedmioty stanowiące jej własność, ale mniemam, że syn takowych nie posiada, a jeżeli posiada to znajdują się w jednym miejscu. Nadto jeżeli posiadacie Państwo dokumenty potwierdzające zakup wyposażenia mieszkania, proszę o ich zachowanie i zabezpieczenie na wypadek, gdyby komornik za jakiś czas, dysponując tytułem wykonawczym, prowadził egzekucję przeciwko synowi. Wymeldowanie, owszem, pozwoli uniknąć wizyty komornika, ale wówczas syn nie będzie miał żadnej wiedzy o toczącym się postępowaniu przeciwko niemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki