Porozumienie małżeńskie w sprawie opieki nad dzieckiem

• Opublikowano: 2023-07-28 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Planuję rozwód. Mamy 4-letnią córkę. Chciałabym porozumieć się z mężem w sprawie wysokości alimentów oraz opieki nad dzieckiem, żeby sąd nie musiał decydować za nas. Mam następujące pytania: Jaką umowę należy spisać, żeby uwzględnić wszystkie kwestie, które są niezbędne do wspólnego zadecydowania o losie dziecka? Zaznaczam, że dziecko miałoby zostać przy mnie, w moim miejscu zamieszkania i to też chciałabym zawrzeć w treści dokumentu. Czy taka umowa jest prawomocna? Co w przypadku złamania jej warunków przez którąś ze stron, np. niepłacenia alimentów? Gdzie się taką umowę spisuje? Czy zawarcie takiej umowy sprawia, że nie muszę już wykazywać miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, zarobków swoich i męża, czy i tak należy to przygotować? Czy taka umowa powoduje, że podczas rozprawy nie porusza się już tych kwestii i tym samym skraca się czas rozprawy/decyzji sądu? Rozumiem, że i tak należy taką umowę do sądu dostarczyć? Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu o rozwód? Jaki jest obecnie czas oczekiwania na rozprawę rozwodową (Warszawa)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porozumienie małżeńskie w sprawie opieki nad dzieckiem

Porozumienie małżeńskie

Możecie zawrzeć tzw. porozumienie małżeńskie, które określi sposób opieki nad dzieckiem, alimenty, miejsce zamieszkania, lekarza rodzinnego, sposób kontaktów z członkami rodziny i inne zagadnienia dotyczące dziecka. Sąd uwzględni oczywiście stanowisko stron – małżonków, co nie zwalnia sądu ze zbadania, czy nie jest to dla dziecka krzywdzące – warto więc zadbać o dołączenie dowodów – na wysokość zarobków, zaświadczenia np. ze szkoły, przedszkola, że dziecko jest zadbane, świadków.

Tak będzie szybciej. Umowę można spisać w domu, nie musi być notarialna. Należy ją dołączyć do pozwu o rozwód. Sąd i tak określi alimenty w wyroku. Nie może inaczej.

Orzeczenie rozwodu

Zgodnie z art. 58 [Wyrok orzekający rozwód] Dz.U.2020.0.1359 t.j. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

„§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków, sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawarcie porozumienia małżeńskiego

Odpowiadając na pytania:

1. Jaką umowę należy spisać, żeby uwzględnić wszystkie kwestie, które są niezbędne do wspólnego zadecydowania o losie dziecka? Zaznaczam, że dziecko miałoby zostać przy mnie, w moim miejscu zamieszkania i to też chciałabym zawrzeć w treści dokumentu.

Umowę – porozumienie małżeńskie.

2. Czy taka umowa jest prawomocna? Co w przypadku złamania jej warunków przez którąś ze stron, np. niepłacenia alimentów?

Owszem, ale i tak to wszystko będzie w wyroku sądu.

3. Gdzie się taką umowę spisuje?

W domu, u notariusza. Bez znaczenia.

4. Czy zawarcie takiej umowy sprawia, że nie muszę już wykazywać miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, zarobków swoich i męża, czy i tak należy to przygotować?

Sąd może do tego zobowiązać.

5. Czy taka umowa powoduje, że podczas rozprawy nie porusza się już tych kwestii i tym samym skraca się czas rozprawy/decyzji sądu? Rozumiem, że i tak należy taką umowę do sądu dostarczyć?

Skraca to rozprawę, ale nie zwalnia sądu ze sprawdzenia dowodów.

6. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu o rozwód?

  • akt małżeństwa,
  • akt urodzenia dzieci,
  • odpis pozwu – do sądu składa się 2 egzemplarze,
  • porozumienie małżeńskie,
  • dowody w postaci dokumentów – jeśli jakieś Pani chce powołać.

7. Jaki jest obecnie czas oczekiwania na rozprawę rozwodową (Warszawa)?

Nie określę. Nikt nie określi.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »