Kategoria: Dzieci

Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez konkubenta

Marek Gola • Opublikowane: 2019-04-08

Żyję w konkubinacie z moim partnerem. Jestem z nim w ciąży i niebawem urodzę dziecko. Mam jeszcze dziecko z poprzedniego związku nieformalnego. Uczęszcza ono od szkoły podstawowej, w której pracuje mój konkubent jako pracownik administracyjny. Ojciec dziecka z poprzedniego związku ma odebrane prawa rodzicielskie. Jestem jedynym opiekunem prawnym. Czy konkubent może być traktowany jako opiekun faktyczny, mimo że nie przysposobi dziecka? Chodzi nam o to, by informacje ze szkoły mogły być mu udzielane.

Pani problem jest w zasadzie problemem wielu osób. Jedyne, co w chwili obecnej możecie Państwo uczynić, to próbować powierzyć pieczę nad dzieckiem pod Pani nieobecność w formie aktu notarialnego. Sam kilkukrotnie takie czynności polecałem swoim klientom i jedynie w jednym przypadku Pani notariusz miała pewne wątpliwości co do zasadności takiego aktu. W pozostałych przypadkach notariusz nie miał wątpliwości i sporządził akt, w którego treści wynikało, że pod nieobecność rodzica, który ma pełną władzę rodzicielką, pieczę nad małoletnim dzieckiem sprawuje konkretna osoba. W praktyce można także spotkać głosy sprzeciwu na powyższe. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zatem wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla dziecka opiekuna prawnego pod nieobecność Pani lub też pod niemożność sprawowania takiej opieki, choćby z uwagi na zbliżający się poród. Opiekunem prawnym może być wskazany przez Panią partner. Warunkiem koniecznym do ustanowienia tegoż opiekunem jest, by zapewniał dziecku prawidłową opiekę i wychowanie. Z treści Pani pytania można wywodzić, że nie powinno być z tym problemu, bowiem już teraz Pani partner taką opiekę sprawuje, jak też bierze czynny udział w jej wychowaniu.

Zanim jednak Pani skieruje sprawę do sądu, to musi Pani uzyskać dowody na okoliczność niemożności sprawowania opieki uzyskać z sądu odpis postanowienia o pozbawieniu ojca władzy rodzicielskiej. Ustalić świadków, którzy będą mieli wiedzę na temat zachowania Pani partnera względem dziecka już narodzonego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »