Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez konkubenta

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-04-08

Żyję w konkubinacie z moim partnerem. Jestem z nim w ciąży i niebawem urodzę dziecko. Mam jeszcze dziecko z poprzedniego związku nieformalnego. Uczęszcza ono do szkoły podstawowej, w której pracuje mój konkubent jako pracownik administracyjny. Ojciec dziecka z poprzedniego związku ma odebrane prawa rodzicielskie. Jestem jedynym opiekunem prawnym. Czy konkubent może być traktowany jako opiekun faktyczny, mimo że nie przysposobi dziecka? Chodzi nam o to, by informacje ze szkoły mogły być mu udzielane.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez konkubenta

Ustanowienie partnera opiekunem prawnym dziecka 

Pani problem jest w zasadzie problemem wielu osób. Jedyne, co w chwili obecnej możecie Państwo uczynić, to próbować powierzyć pieczę nad dzieckiem pod Pani nieobecność w formie aktu notarialnego. Sam kilkukrotnie takie czynności polecałem swoim klientom i jedynie w jednym przypadku Pani notariusz miała pewne wątpliwości co do zasadności takiego aktu. W pozostałych przypadkach notariusz nie miał wątpliwości i sporządził akt, w którego treści wynikało, że pod nieobecność rodzica, który ma pełną władzę rodzicielką, pieczę nad małoletnim dzieckiem sprawuje konkretna osoba. W praktyce można także spotkać głosy sprzeciwu na powyższe. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zatem wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla dziecka opiekuna prawnego pod nieobecność Pani lub też pod niemożność sprawowania takiej opieki, choćby z uwagi na zbliżający się poród. Opiekunem prawnym może być wskazany przez Panią partner. Warunkiem koniecznym do ustanowienia tegoż opiekunem jest, by zapewniał dziecku prawidłową opiekę i wychowanie. Z treści Pani pytania można wywodzić, że nie powinno być z tym problemu, bowiem już teraz Pani partner taką opiekę sprawuje, jak też bierze czynny udział w jej wychowaniu.

Zanim jednak Pani skieruje sprawę do sądu, to musi Pani uzyskać dowody na okoliczność niemożności sprawowania opieki uzyskać z sądu odpis postanowienia o pozbawieniu ojca władzy rodzicielskiej. Ustalić świadków, którzy będą mieli wiedzę na temat zachowania Pani partnera względem dziecka już narodzonego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki