Kategoria: Alimenty

Przelewanie alimentów z opóźnieniem

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-03-20

Były mąż ma zasądzone alimenty do 5. każdego miesiąca, a płaci po 20. każdego miesiąca. Sąd wyraźnie wskazał mu taką datę, ponieważ opłacam mieszkanie wynajmowane (płatne do 9. każdego miesiąca), takie wpływy mam od rozwodu (2 lata temu). Niestety przelewanie alimentów z opóźnieniem jest nagminne. Czy mogę to jakoś zmienić?

W zaistniałym stanie rzeczy – kiedy nie istnieje zaległość alimentacyjna powyżej 1 miesiąca – trudno byłoby wykazać podstawy do wszczęcia egzekucji. Jednakże takie długotrwałe uchylanie się od terminowych wpłat świadczy o tym, że wyrok i sposób ustalenia płatności alimentacyjnej nie koreluje z rzeczywistymi możliwościami.

W taki przypadku ma Pani dwie opcje:

  1. doprowadzenie do zmiany sposobu orzeczenia alimentacji co do terminu, tak by w rzeczywistości nie dochodziło do dysonansu między treścią wyroku a realnymi możliwościami,
  2. doprowadzenie do egzekucji z tytułu opóźnię – rozumianej jako kwoty powstałych w tego powodu odsetek za opóźnienie, o ile w wyroku przewidziano odsetki (raczej jest to formuła standardowa).

Wykorzystując opcję 2., musi mieć Pani jednak na względzie, że suma egzekucyjna, której podlega wynagrodzenie za pracę, ma swoje ograniczenia. Czasami wynika wszczęcia egzekucji – dochodzi do sytuacji, że uprawniony (dziecko) zaczyna dostawać wprawdzie na czas, ale mniejszą kwotę niż przy opóźnieniu. Dzieje się tak ze względu na sposób kalkulacji i pobierania przez komornika należności w następującej kolejności – najpierw koszty, a potem wierzytelność. Czasami więc egzekucja odbywa się kosztem dziecka. Warto więc rozważyć, która z opcji będzie bardziej adekwatna do zaistniałej sytuacji – przesunięcie terminu z wyroku (1) czy egzekucja odsetek i należności (2) być może kosztem kwoty, która finalnie trafi do Pani rąk. Jeżeli wybierze Pani pierwsze rozwiązanie – o zmianę należy wnioskować do sądu, który wydał wyrok alimentacyjny. Jeżeli zaś bardziej optymalna jest opcja 2., bo np. ojciec ma dość wysokie wynagrodzenie, które wystarczy i na koszty komornicze i na alimenty w całości – to proszę zgłosić się do komornica w celu złożenia wniosku o egzekucje (druk udostępnia komornik), przedstawiając komornikowi prawomocny wyrok alimentacyjny. Wówczas alimenty będą trafiały do Pani rąk za pośrednictwem komornika. Jednak z praktyki stwierdzam, że z punktualnością ich przekazania także bywa różnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »