Doradca tymczasowy dla osoby chorej psychicznie

• Autor: Marek Gola

Moja babcia jest chora psychicznie i od kilku lat leczy się psychiatrycznie. Aktualnie nie ma z nią prawie żadnego kontaktu. Wolą mojej mamy jest złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Babcia nie jest w stanie odbierać pism procesowych. Czy można wpisać siebie jako doradcę tymczasowego? Jakie są uprawnienia takiej osoby? Nadto jakie są uprawnienia opiekuna prawnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doradca tymczasowy dla osoby chorej psychicznie

Ustanowienie doradcy tymczasowego dla osoby chorej psychicznie

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

W pierwszej kolejności sąd za pośrednictwem biegłych, względnie na podstawie pisemnej opinii ustali, czy w ogóle możliwe jest odbieranie korespondencji kierowanej do Pani babci. O ile uzna, że nie jest to możliwe, wówczas odstąpi od tej czynności.

Jeżeli chodzi o doradcę tymczasowego – jak najbardziej zasadne byłoby wniesienie o jego ustanowienie. Dla osoby pełnoletniej, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd może z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony tej osoby lub mienia. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego należy wysłuchać osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Innymi słowy, na czas postępowania o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite mogłaby Pani zostać doradcą tymczasowym.

Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych na równi z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo. Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwilą, gdy:

  1. wniosek o ubezwłasnowolnienie został prawomocnie oddalony lub odrzucony albo postępowanie umorzono;
  2. na skutek orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu ustanowiony został opiekun lub kurator.

Zobacz również: Opiekun prawny osoby starszej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakres uprawnień doradcy tymczasowego

Wyraźnie podkreślić należy, iż doradca tymczasowy co do zasady zostaje następnie, jeżeli okoliczności sprawy na to pozawalają, kuratorem lub opiekunem. Wówczas do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd rejonowy o ustanowienie opiekuna prawnego to doradcza tymczasowy, legitymujący się odpowiednim postanowieniem, może dokonywać czynności zmierzających do ochrony mienia osoby ubezwłasnowolnionej. Wyraźnie bowiem należy podkreślić, iż w toku postępowanie o ubezwłasnowolnienie nie jest ustanawiany opiekun prawny. Sąd Okręgowy może co najwyżej ustanowić doradcę tymczasowego. Ma to o tyle istotne znaczenie, że sprawa o ustanowienie opiekuna prawnego może toczyć się wiele miesięcy, a wówczas nie ma już potrzeby oczekiwania. Doradca tymczasowy ma prawo dokonywać czynności zmierzających do ochrony mienia.

Muszę jednak ostrzec, iż co do zasady banki mają problem z akceptacją postanowienia o ustanowieniu doradcy tymczasowego. Pomimo skarg do KNF banki nic sobie z tego nie robią. Kandydata na doradcę tymczasowego proponuje wnioskodawca i nie widzę przeszkód, by była to Pani. O tym, czy będzie kurator procesowy, zdecyduje sąd, mając na uwadze opinię biegłych. Można jednak domniemywać, że nie, albowiem w sprawie o ubezwłasnowolnienie interes Pani babci będzie chroniony obecnością prokuratora.

Doradca tymczasowy we wszystkich sprawach zwykłego zarządu ma swobodę (np. w sprawach dotyczących opieki lekarskiej). Problem może pojawić się ze szczepieniem, gdyż w tym wypadku pojawiają się różne interpretacje. Osobiście uważam, że szczepienie wymaga zgody sądu jako czynności przekraczającej zwykły zarząd, podobnie jak wynajem mieszkania na określonych warunkach. Podobna sytuacja odnosi się do opiekuna prawnego.

Zobacz również: Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie

Najważniejsze sprawy dotyczące osoby ubezwłasnowolnionej

W doktrynie do ważniejszych spraw dotyczących osoby ubezwłasnowolnionej zalicza się przykładowo: ustalenie miejsca pobytu, wyrażenie zgody na poddanie się poważniejszemu zabiegowi lekarskiemu, decyzję o wyjeździe za granicę, decyzję o zmianie obywatelstwa lub też o zmianie nazwiska, zbycie nieruchomości lub jej wynajem (tak też J. Ignatowicz [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Pietrzykowski, s. 1181).

Oczywiście, że Pani mama (albo Pani) może zostać doradcą tymczasowym babci. Taka praktyka, że zostaje nim wnioskodawca, jest powszechna.

Zobacz teraz: Leki psychotropowe a opieka nad dzieckiem 

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o ubezwłasnowolnienie? Od czego zacząć proces ubezwłasnowolnienia członka rodziny? Opisz nam swój problem i zadaj pytania prawnikowi wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »