Skutki wyprowadzki przed rozwodem

• Opublikowano: 2023-11-15 • Autor: Marek Gola

Jeśli w naszym małżeństwie dzieje się źle, dojrzewa w nas decyzja o rozwodzie, często przychodzi na myśl, aby już teraz opuścić dom, mieszkanie. Nasz artykułu mówi o ewentualnych skutkach wyprowadzki przed rozwodem, warto rozważyć, jak takie działanie może wpłynąć na postępowanie rozwodowe. Poniższy tekst ma na celu wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wyprowadzka jednego z małżonków przed oficjalnym rozpoczęciem procedury rozwodowej może wpłynąć na późniejsze postępowanie sądowe i wyrok rozwodowy. Zagadnienie omówimy na przykładzie sprawy pani Marleny.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skutki wyprowadzki przed rozwodem

Pani Marlena napisała, że od dłuższego czasu ją i męża nic już nie łączy. Nie ma między nimi więzi uczuciowej, cielesnej, a finanse też są oddzielne. Oboje są zgodni, że trzeba to małżeństwo zakończyć rozwodem. Pani Marlena zamierza złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Spodziewa się, że mąż nie będzie robił trudności, ale chciałaby wiedzieć, jakie byłyby skutki jej wyprowadzki z domu jeszcze przed rozwodem. Jeśli się wyprowadzi przed złożeniem pozwu, czy może to mieć wpływ na rozprawę i wyrok rozwodowy.

Czy wyprowadzka żony ze wspólnego mieszkania może wpłynąć na przebieg rozprawy o rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. W małżeństwie pani Marleny nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i oboje – pani Marlena i jej mąż – są zgodni, by małżeństwo rozwiązać przez rozwód bez orzekania o winie. Jeśli więc teraz pani Marlena wyprowadzi się ze wspólnego miejsca zamieszkania, nie może to faktycznie i teoretycznie pociągać dla niej żadnych negatywnych skutków. Należy jednak podkreślić, iż brak negatywnych skutków jest tylko formalny, o ile pani Marlena będzie dysponowała dowodami na okoliczność, iż z chwilą wyprowadzenia się z mieszkania nie występowało już pomiędzy nimi pożycie w trzech sferach (fizycznej, uczuciowej i gospodarczej). Zachowanie pani Marleny może mieć negatywny wpływ na wyrok rozwodowy jedynie wówczas, gdyby jej mąż wycofał się z porozumienia i nagle wskazał, iż główną przyczyną rozwodu jest jej wyprowadzka z miejsca zamieszkania. Jeżeli pani Marlena nie będzie dysponowała dowodami na poparcie swojego stanowiska, wtedy wynik postępowania rozwodowego może być dla niej negatywny.

Zobacz również: Jak się wyprowadzić od męża?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Porozumienie między małżonkami na mocy którego będzie sporządzony pozew o rozwód

W mojej ocenie, obecnie, zanim pani Marlena się wyprowadzi z miejsca zamieszkania, powinna spisać z mężem porozumienie, na mocy którego pozew o rozwód będzie sporządzony. Taki dokument będzie dla niej potwierdzeniem, że na dzień jego spisania istniał już trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a wówczas wzajemne zachowania małżonków po tym piśmie nie będą miały de facto dla sprawy żadnego znaczenia.

Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w tezie orzeczenia (którego uzasadnienie nie zostało opublikowane) z dnia 19 września 1949 r.: „małżonek dopuszczający się cudzołóstwa nie wywołuje tym rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza wskutek zachowania się drugiego małżonka”.

Mimo upływu kilkudziesięciu lat stanowisko to jest nadal aktualne. Innymi słowy, pani Marlena musi dążyć do wykazania, że rozkład pożycia jest zupełny i trwały.

Zobacz również: Czy matka może wyprowadzić się z dzieckiem przed rozwodem?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

W kontekście rozwodu decyzja o wyprowadzce przed formalnym rozpoczęciem postępowania rozwodowego może wydawać się trudna i obarczona wieloma konsekwencjami. Oto trzy przykłady z życia, które ilustrują różne scenariusze i konsekwencje wyprowadzki przed rozwodem, pomagając zrozumieć, jak takie decyzje mogą wpłynąć na proces sądowy i relacje między małżonkami.

 

Przykład 1: Porozumienie przed wyprowadzką
Ania i Tomasz, mieszkający w Niemczech, zdecydowali się na rozwód bez orzekania o winie. Przed wyprowadzką Ani sporządzili pisemne porozumienie, w którym zgodzili się na warunki rozwodu. Dzięki temu, kiedy Ania się wyprowadziła, nie wpłynęło to negatywnie na rozprawę rozwodową, ponieważ obie strony wcześniej ustaliły swoje stanowiska.

 

Przykład 2: Nagła wyprowadzka bez porozumienia
Ewa i Kamil, mieszkający w Wielkiej Brytanii, mieli trudne małżeństwo. Ewa nagle wyprowadziła się bez uprzedzenia Kamila, co spowodowało, że on zdecydował się na wniesienie zarzutów w trakcie rozprawy rozwodowej. Ta decyzja Ewy nie tylko skomplikowała proces, ale również pogorszyła relacje między nimi, co mogło mieć wpływ na decyzje sądu dotyczące opieki nad dziećmi.

 

Przykład 3: Wspólna decyzja o wyprowadzce
Julia i Paweł wspólnie zdecydowali o wyprowadzce przed rozwodem. Ta decyzja była wynikiem długich rozmów i wzajemnego zrozumienia, co pozwoliło im przeprowadzić proces rozwodowy w sposób cywilizowany, bez dodatkowych napięć i nieporozumień.

 

Jak widać z powyższych przykładów, wyprowadzka przed rozwodem może mieć różne konsekwencje w zależności od okoliczności i sposobu, w jaki małżonkowie podejdą do tej decyzji. Kluczem do minimalizowania negatywnych skutków jest komunikacja i wzajemne porozumienie. W każdym przypadku ważne jest, aby rozważyć wszystkie aspekty prawne i emocjonalne przed podjęciem tak ważnego kroku.

Podsumowanie

Wyprowadzka jednego z małżonków przed złożeniem pozwu o rozwód może mieć istotne skutki dla przebiegu sprawy sądowej. Kluczowe znaczenie ma tu komunikacja i wspólne porozumienie między stronami, co może znacznie uprościć postępowanie rozwodowy. Każdy przypadek jest inny, dlatego ważne jest dokładne rozważenie wszystkich możliwych konsekwencji takiej decyzji, zarówno w aspekcie prawnym, jak i emocjonalnym.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub pomocy w przygotowaniu dokumentów związanych z rozwodem, skorzystaj z naszych usług porad prawnych online. Oferujemy profesjonalne i spersonalizowane konsultacje oraz pomoc w sporządzaniu pism, dostosowane do Twojej sytuacji. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza umieszczonego pod tekstem.

Jak szybko przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie? Jak napisać pozew i czy współmałżonek powinien dołączyć swoją zgodę na rozwiązanie małżeństwa? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »