Nowe postanowienie sądu rodzinnego zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

• Zaktualizowano: 2024-04-26 • Autor: Marek Gola

Sąd rodzinny wydaje nowe postanowienie zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Na złożenie zażalenia mam 7 dni. Na wniosek wierzyciela w tym czasie SR stwierdza wykonalność postanowienia na podstawie art. 743 § 2 K.p.c. (gdyż, jak rozumiem, na tamten czas zażalenia nie wpłynęło). Po tym (ale w terminie) składam zażalenia na postanowienie zmieniające kontaktów z dzieckiem. Rozumiem, że wykonalność nowego postanowienia zostaje wstrzymana, zgodnie z art. 742 § 3 – do czasu rozpoznania przez SO i obowiązuje „stare” zabezpieczenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowe postanowienie sądu rodzinnego zmieniające zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia

 W mojej ocenie zastosowanie w sprawie znajdzie przepis art. 742 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia. Jak podkreśla się w literaturze: „Rozpoznanie wniosku o uchylenie lub zmianę zabezpieczenia zostało uregulowane na odrębnych zasadach niż rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 

Co do zasady w tym wypadku wymagane jest przeprowadzenie rozprawy. Postanowienie sądu uwzględniające taki wniosek nie podlega również wykonaniu na takich samych zasadach, jak postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Wniesienie zażalenia na tego rodzaju postanowienie wstrzymuje bowiem jego wykonanie (art. 742 § 3). Wyjątek dotyczy uchylenia zabezpieczenia w wyniku złożenia przez obowiązanego na rachunek depozytowy sądu sumy wystarczającej do zabezpieczenia (art. 742 § 4). Treść art. 742 § 3 wskazuje na wyłączenie stosowania art. 360 do postanowień uchylających lub zmieniających postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia (tak T. Ereciński (w:) Kodeks postępowania cywilnego…, t. 3, red. T. Ereciński, s. 426)” (vide: H. Dolecki, T. Wiśniewski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom IV. Artykuły 730–1088, wyd. II, 2014).

W mojej ocenie sąd naruszył przepis proceduralny, tj. art. 742 § 3 K.p.c., bowiem wniesienie zażalenia powoduje, że mamy do czynienia ze wstrzymaniem wykonalności. Innymi słowy obowiązuje postanowienie uprzednie, tj. zmienione.

Zobacz również: Niestosowanie się do wyroku sądu cywilnego

Przykłady

 

Przykład z życia Pani Katarzyny

Katarzyna, samotna matka dwójki dzieci, była zaskoczona, gdy otrzymała nowe postanowienie sądu rodzinnego, które ograniczało jej kontakty z dziećmi do jednego weekendu na miesiąc. Postanowienie to było wynikiem wniosku ojca dzieci, który argumentował zmianę sytuacji życiowej i większe możliwości opiekuńcze. Katarzyna złożyła zażalenie w terminie 7 dni, powołując się na stałość warunków opiekuńczych z jej strony i brak zmian w jej sytuacji życiowej. W efekcie sąd wstrzymał wykonanie nowego postanowienia do czasu rozpatrzenia zażalenia, co pozwoliło jej utrzymać poprzedni tryb kontaktów z dziećmi.

 

Przykład z życia Pana Michała

Michał, który regularnie spotykał się ze swoją córką każdy czwartek po południu, nagle otrzymał postanowienie sądu zmieniające te warunki na rzadziej - tylko pierwszy czwartek miesiąca. Powodem tej zmiany były, według matki dziecka, częste spóźnienia Michała na umówione spotkania. Michał, nie zgadzając się z zarzutami, złożył zażalenie wskazując, że spóźnienia były wynikiem nieprzewidzianych okoliczności w pracy, które już zostały rozwiązane. Wniosek Michała o wstrzymanie wykonania zmiany pozwolił na kontynuowanie regularnych spotkań do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

 

Przykład z życia Pani Joanny

Joanna, dzięki wcześniejszemu postanowieniu sądowemu, miała prawo do widywania się ze swoim synem co drugi weekend. Jednak po tym, jak jej były partner nieoczekiwanie złożył wniosek o zmianę tych warunków, sąd wydał nowe postanowienie, które ograniczyło jej kontakty do jednego weekendu w miesiącu. Joanna, zrozpaczona tą decyzją, natychmiast złożyła zażalenie, argumentując, że regularne i częstsze spotkania są kluczowe dla dobra emocjonalnego ich syna. Dzięki wstrzymaniu wykonalności nowego postanowienia na mocy art. 742 § 3 K.p.c., Joanna mogła kontynuować regularne spotkania z synem w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie sądu.

Podsumowanie

 

Nowe postanowienie sądu rodzinnego dotyczące zmiany zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem może wprowadzić znaczące zmiany w ustalonym trybie spotkań. Jednakże, wniesienie zażalenia na takie postanowienie wstrzymuje jego wykonanie do czasu rozpatrzenia przez sąd, co pozwala na kontynuowanie kontaktów na dotychczasowych zasadach. Zrozumienie i odpowiednie zastosowanie przepisów proceduralnych, takich jak art. 742 § 3 K.p.c., jest kluczowe dla ochrony praw rodzicielskich i dobra dziecka.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z naszych usług konsultacji online i przygotowania dokumentów, aby skutecznie zabezpieczyć Twoje prawa rodzicielskie i odpowiednio zareagować na nowe postanowienia sądu. Zapewniamy profesjonalne wsparcie i szybką pomoc. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu do sądu o uregulowanie kontaktów drugiego rodzica z dziećmi a może odpowiedzi na pozew? Nasi prawnicy służą pomocą, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »