Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

• Autor: Marek Gola

5 lat temu doszło do rozwodu za porozumieniem stron. Po rozwodzie nadal mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu. Ostatnio stwierdziliśmy, że rozwód był niepotrzebny, bo nadal się kochamy i chcemy być razem. Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Czy przepisy prawa przewidują możliwość unieważnienia wyroku rozwodowego?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pani pytania wynika, że przed 5 laty doszło do rozwiązania Pani małżeństwa przez rozwód. Mimo wyroku rozwodowego nie zaprzestali Państwo wspólnie zamieszkiwać. Nadal się Państwo kochają. Wolą Państwa jest unieważnienie wyroku.

W pierwszej kolejności zaważyć należy, iż przepisy prawa nie przewidują możliwości unieważnienia wyroku rozwodowego.

Z treści Pani pytania wynika, że do rozwodu doszło za porozumieniem stron, co powoduje, że sprawa została rozpatrzona przez sąd okręgowy jako sąd I instancji. Żadne z Państwa nie kierowało sprawy do sądu II instancji, składając tym celu środek odwoławczy – apelację. W chwili obecnej wyrok jest prawomocny, co powoduje, że nie przysługuje od niego apelacja, a skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w świetle art. 3982 § 2 pkt 1 K.p.c. Zgodnie z przywołanym przepisem skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania.

Zobacz również: Ile uprawomocnia się wyrok rozwodowy?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przesłanki do wznowienia postępowania rozwodowego

W mojej ocenie nie zachodzą także przesłanki do wznowienia postępowania, albowiem nie zachodzi żadna z poniższych przesłanek:

1) wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

2) wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

„§ 2. Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.”

Proszę jednocześnie zważyć, iż jeżeli chcielibyście Państwo domagać się wznowienia postępowania, sami musielibyście się przyznać do tego, że po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, składaliście fałszywe zeznania.

W chwili obecnej, o ile Państwa wolą jest pozostawanie w związku małżeńskim, nie widzę innej możliwości, jak jego ponowne zawarcie. Przepisy prawa bowiem nie przewidują unieważnienia rozwodu.

Złożyłeś pozew o rozwód ale jeszcze nie doszło do rozprawy a ty masz wątpliwości czy dać szansę waszemu małżeństwu? Jak wycofać pozew o rozwód i jakie będą tego konsekwencje? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »