Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-05 • Aktualizacja: 2019-09-20

5 lat temu doszło do rozwodu za porozumieniem stron. Po rozwodzie nadal mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu. Ostatnio stwierdziliśmy, że rozwód był niepotrzebny, bo nadal się kochamy i chcemy być razem. Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można unieważnić wyrok rozwodowy?

Czy przepisy prawa przewidują możliwość unieważnienia wyroku rozwodowego?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pani pytania wynika, że przed 5 laty doszło do rozwiązania Pani małżeństwa przez rozwód. Mimo wyroku rozwodowego nie zaprzestali Państwo wspólnie zamieszkiwać. Nadal się Państwo kochają. Wolą Państwa jest unieważnienie wyroku.

W pierwszej kolejności zaważyć należy, iż przepisy prawa nie przewidują możliwości unieważnienia wyroku rozwodowego.

Z treści Pani pytania wynika, że do rozwodu doszło za porozumieniem stron, co powoduje, że sprawa została rozpatrzona przez sąd okręgowy jako sąd I instancji. Żadne z Państwa nie kierowało sprawy do sądu II instancji, składając tym celu środek odwoławczy – apelację. W chwili obecnej wyrok jest prawomocny, co powoduje, że nie przysługuje od niego apelacja, a skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w świetle art. 3982 § 2 pkt 1 K.p.c. Zgodnie z przywołanym przepisem skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania.

Przesłanki do wznowienia postępowania rozwodowego

W mojej ocenie nie zachodzą także przesłanki do wznowienia postępowania, albowiem nie zachodzi żadna z poniższych przesłanek:

1) wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

2) wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

„§ 2. Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.”

Proszę jednocześnie zważyć, iż jeżeli chcielibyście Państwo domagać się wznowienia postępowania, sami musielibyście się przyznać do tego, że po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, składaliście fałszywe zeznania.

W chwili obecnej, o ile Państwa wolą jest pozostawanie w związku małżeńskim, nie widzę innej możliwości, jak jego ponowne zawarcie. Przepisy prawa bowiem nie przewidują unieważnienia rozwodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »