Kategoria: Dzieci

Zmiana w opiece nad dzieckiem bez sądu

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-01-25

W wyroku rozwodowym sąd powierzył matce opiekę nad dzieckiem, ale nam obojgu pozostawił władzę rodzicielską, zasądzając alimenty ode mnie na rzecz syna. Jednak ostatnio była żona nie radzi sobie z wychowaniem naszego 14-latka. Zdecydowała, że najlepiej będzie, jeśli ja przejmę nad nim opiekę. Nie mam nic przeciwko temu. Co więc mam zrobić, aby zmiana w opiece nad dzieckiem odbyła się zgodnie z prawem i jak „odwrócić” alimenty, aby to była żona je teraz płaciła na syna?

Są dwie drogi prowadzące do zmiany opieki nad dzieckiem i przeniesienia obowiązku alimentacyjnego na drugiego rodzica:

1. Jeżeli strony (rodzice) są zgodne co do tychże zmian to:

Wystarczy zawrzeć umowę, która stanowiłaby porozumienie rodzicielskie w istotnych sprawach dziecka – w opisanej sprawie byłoby to przejęcie opieki przez ojca, zmiana miejsca zamieszkania dziecka, zmiana szkoły (o ile jest konieczna) oraz zmiana sposobu alimentacji. Tak uzgodniony i spisany dokument (porozumienie rodzicielskie) warto potwierdzić co do daty i podpisów u notariusza. Wówczas już niemal formalnością byłoby uchylenie wyroku w punkcie alimentacji w oparciu o to porozumienie. Aby porozumienie było kompletne i ujmowało wszelkie aspekty dotyczące sprawy – warto jego przygotowanie zlecić prawnikowi, choć oczywiście prawo nie narzuca obowiązku określonego szablonu takiego porozumienia.

2. Jeżeli jednak co do tych zmian zapatrywania rodziców są rozbieżne, np. matka chce oddać syna, ale uważa, że alimenty powinny pozostać po stronie ojca:

Wówczas rozstrzyga o tym sąd. Niestety w kilku postępowaniach (nie w jednym jak przy rozwodzie) zostałoby ustalone, czy istnieje zasadność zmiany miejsca pobytu i przejęcia opieki nad dzieckiem, a także zmiany alimentacji poprzez najpierw uchylenie obowiązku wobec ojca, a dopiero po tym jego nałożenie na matkę dziecka.

Podstawy prawne tych działań to przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Art. 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

oraz:

„Art. 106. [Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej]

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »