Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchylanie się od kontaktów z dziećmi

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2020-10-02

Nie wiem, jak napisać pismo do sądu o ukaranie byłego męża za niestosowanie się do kontaktów z dziećmi. Ja z dwoma córkami mieszkam w Polsce, on w Norwegii, jesteśmy po rozwodzie 4 lata. W wyroku sądowym ojciec ma przyznany 1 tydzień ferii lub 50% dofinansowania do zorganizowanego przeze mnie wyjazdu. Gdy jest w Polsce, nie zabiera do siebie dzieci, kontakty są krótkie i sporadyczne. Alimenty przelewa nieraz z opóźnieniem, przez co np. nie mogę nigdzie wysłać dzieci na ferie, bo nie mam środków. Dodatkowo były mąż mnie prześladuje, donosi na rzekomo złą opiekę nad dziećmi. Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uchylanie się od kontaktów z dziećmi

Przymuszenie byłego męża do kontaktów z dziećmi

Instytucja, o której Pani napisała, to postępowanie w zakresie przymuszenia rodzica do wykonania kontaktów, a następnie nałożenie na takiego rodzica – w przypadku dalszego niestosowania się – kary pieniężnej.

Zgodnie z treścią art. 59815 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku”. W wypadku przewidzianym w § 1 sąd w nowym postępowaniu (po zagrożeniu określonym w art. 59815 § 1 i 2, bez potrzeby ponownego zagrożenia) nakłada na konkretną osobę, objętą uprzednim zagrożeniem od razu obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej. Wysokość tej sumy jest zależna od liczby naruszeń obowiązków wynikających z orzeczenia sądu lub ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Obowiązek utrzymywania relacji i kontaktów z dziećmi

Zgodnie natomiast z treścią art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

Wniosek do sądu

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi niniejsze postępowanie jest dwuetapowe – w pierwszej kolejności sąd zagrozi uczestnikowi nałożenie kary pieniężnej w przypadku braku zastosowania się do polecenia sądu. Następnie, w przypadku dalszego niestosowania się – sąd nałoży określoną karę pieniężną. Wniosek taki należy złożyć do sadu rejonowego miejsca zamieszkania dzieci. Wniosek należy zatytułować „Wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem”. Wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego określone w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego, a oprócz tego wskazanie, jaką sumę pieniężną należy nałożyć na uczestnika, a więc ojca dziecka, w przypadku dalszego niestosowania się do kontaktów. Suma ta powinna być określona na podstawie zarobków ojca i jego możliwości finansowych – zazwyczaj jest to kwota od 300 zł do nawet 2000 zł za uchybienie kontaktowi.

Proszę także wskazać okresy, za które domaga się Pani zagrożenia, a wiec daty, w których ojciec miał mieć kontakt z dziećmi, a nie miał. Proszę także wskazać orzeczenie regulujące kontakty, a także załączyć niniejsze do sprawy. W uzasadnieniu proszę opisać także obecną sytuację oraz wskazać – jak Pani zrobiła to w niniejszym zapytaniu – jak wyglądają obecne kontakty. Po wpływie wniosku do sądu sąd wyznaczy w tym celu rozprawę i wezwie Państwa w celu przesłuchania. Po zakończeniu postępowania sąd wyda postanowienie, w którym zagrozi ojcu dziecka nałożeniem kary pieniężnej. W przypadku dalszego niestosowania się do kontaktów, sąd orzeknie już o nałożeniu kary, co stanowić będzie dla Pani tytuł wykonawczy – a wiec w celu egzekucji pieniędzy będzie Pani mogła skierować sprawę do komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki