Dysponowanie majątkiem po rozwodzie, gdy nie doszło do podziału majątku

• Zaktualizowano: 2023-12-27 • Autor: Katarzyna Bereda

Czy zapisane w trakcie małżeństwa na żonę gospodarstwo rolne jest majątkiem wspólnym? Pytam, ponieważ 6 lat temu rozwiedliśmy się bez orzekania o winie, a teraz była żona dzieli dom notarialnie i twierdzi, że nic mi się nie należy. Czy to jest zgodne z prawem? Podziału majątku nie było. Małżeństwem byliśmy prawie 30 lat, razem pracowaliśmy na tym gospodarstwie i nie rozumiem, że ona może tak zrobić bez podziału majątku. Jak to wygląda od strony prawnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dysponowanie majątkiem po rozwodzie, gdy nie doszło do podziału majątku

Równe udziały małżonków w majątku wspólnym i wyjątki od tej reguły

Jeżeli w trakcie trwania małżeństwa dokonał Pan darowizny z majątku osobistego na majątek wspólny, to niniejsze podlega podziałowi zgodnie z poniższą zasadą. Jak stanowi art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”. Dlatego też, jeżeli obecnie Państwa udziały są równe, podział majątku może nastąpić zgodnie z powyższym twierdzeniem, albowiem jest to zasada. Reguła ta, podyktowana zasadą równouprawnienia małżonków, może zostać jednak zmodyfikowana w uzasadnionych przypadkach.

Z art. 43 § 2 K.r.o. wynika, że ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym po ustaniu wspólności może nastąpić wtedy, gdy: 1) zaistnieją po temu ważne powody, 2) małżonkowie w nierównym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego. Ustawodawca konsekwentnie, tak jak w przypadku obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny unormowanego w art. 27 K.r.o., uznaje pracę przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym za zadośćuczynienie obowiązkom małżeńskim, nakazując uwzględnienie tej pracy przy określaniu ewentualnych nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Podział majątku po rozwodzie

Dlatego też, jeżeli obecnie jesteście Państwo po rozwodzie, jak najbardziej może dojść do podziału majątku. Nie można jednak twierdzić, iż Panu nie należy się nic – podział zazwyczaj jest równy, chyba że istnieją jedne z powyższych przesłanek. Jeżeli nie zgadza się Pan na zaproponowany podział, sprawa powinna zostać skierowana do sądu, albowiem notarialnie możecie Państwo podzielić majątek jedynie w przypadku zgodnego porozumienia. W przypadku konfliktu – w tym zakresie sprawę rozstrzygnie sąd.

Zgodnie z art. 211 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. W piśmiennictwie, ze względu na treść art. 211 K.c., wskazuje się, że wśród metod podziału majątku wspólnego pierwszeństwo należy przypisać podziałowi fizycznemu (por. np. M. Sychowicz, w: Piasecki, Komentarz KRO, 2011, s. 300; E. Skowrońska-Bocian, w: Wierciński, Komentarz KRO, s. 435).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udziały byłych małżonków w majątku zgromadzonym w trakcie małżeństwa

Dlatego też nie można zgodzić się z Pana żoną, iż nic się Pan nie należy – podział majątku wspólnego zależy od wielu czynników, jednak jeżeli nie zgadza się Pan na zaproponowany podział – podział u notariusza nie odbędzie się, a sprawa winna zostać skierowana do sądu.

Po rozwodzie, gdy nie ma między Państwem wspólności małżeńskiej, każdy z Państwa posiada udział, którym może dowolnie rozporządzać, a więc także sprzedać lub go darować innej osobie. Tak więc była żona mogła swoim udziałem w nieruchomości rozporządzić i np. go sprzedać lub darować.

Podsumowując: skoro nastąpił rozwód, to zniesiona jest wspólność małżeńska i powstają udziały w majątku wspólnym, które można dzielić i nimi rozporządzać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »