Kategoria: Separacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniesienie separacji

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-03-25

Jaka jest procedura zniesienia separacji małżeńskiej orzeczonej przez sąd? Od kilku lat mamy z mężem taką separację i postanowiliśmy to zmienić. Żyjemy bowiem znów razem i chcemy dopełnić formalności. Dodatkowy problem wynika z faktu, że obecnie mieszkamy w Szwecji. Czy jest możliwość, żeby sprawę separacji załatwić w Polsce bez naszego udziału?

»Wybrane opinie klientów

Fachowa i szybka pomoc, jeśli kiedykolwiek jeszcze będę miał konieczność skorzystania z porady prawnej na pewno skieruję się do serwisu eporady24 Już zdążyłem polecić eporady kilku znajomym.
Adrian
Odpowiedź bardzo mi pomogła. Była wnikliwa i wyczerpująca. 
Ewa
Bardzo dobrze rozwinięta odpowiedź na pytanie główne oraz dodatkowe. Dodatkowe informacje związane z prowadzoną sprawą wynikające z przepisów prawnych. 
Sławek
Szybkość, uprzejmość i precyzja merytoryczna odpowiedzi
Wojciech, 70 lat, Konsultant językowy
Dziękuję za bardzo szybką i wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, oraz na wątpliwości dodatkowe.Chętnie skorzystam ponownie w razie potrzeby. Można tu liczyć na pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Polecam
Teresa
Dziękuję za wyjaśnienia. Szybko i wyczerpująco. Oczekiwania spełnione w 100%
Rafał
Szybko, sprawnie i cena ok
Joanna
Uzyskałem jasne i wyczerpujące odpowiedzi do pytania głównego jak i dodatkowego.
Sławomir
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Odpowiedź wyczerpująca i bez zbędnego \"bełkotu\". Nie wychodząc z domu i nie tracąc czasu na umawianie się i dojazd otrzymałam poradę prawną.
Kasia, kasjer-dysponent, 30 lat
Rzetelna odpowiedź na pytanie w dość krótkim czasie z możliwością dopytywania nawet po kilku tygodniach - bardzo wygodna opcja. Polecam!
Karina, 45 lat
Bardzo dziękuję. Odpowiedź wystarczająca i rzeczowa.
Czesław
Bardzo szybko i profesjonalnie
Tomasz
Korzystam w waszych porad od lat i polecam każdemu, kto potrzebuje porady prawnej. Co najmniej 4 osoby korzystają z waszych porad z mojego polecenia.
Aleksandra
Uzyskałem wszystkie niezbędne mi informacje
Wiesław
Dziękuję za szybką i profesjonalną odpowiedź.
Renata
Szybkość odpowiedzi oraz wycena usługi
Mirosław, 65 lat, inzynier mechanik
Dziękuję bardzo. Odpowiedź była bardzo pomocna.
Ewka
Dziękuję za szybką, konkretną odpowiedź, bardzo mi pomogła.
Tomasz
Bardzo dziękuję za pisma i wyczerpujące odpowiedzi Panu Markowi Goli, bardzo mi pomógł, doradził i wszystko potoczyło się tak jak mówił. Po prostu majstersztyk. 
Marzena, działalność gospodarcza, 34 lata
Konkretne i bardzo fachowe porady.
Beata, 50 lat
Opinia rozczarowująca, jeśli chodzi o prawo, ale w myśl zasady \"nie zabijaj posłańca\" nie mogę mieć o to pretensji do osoby, która moją sprawa się zajęła. Rzetelnie i całkowicie wytłumaczone wszelkie tematy, jakie poruszyłem, tak więc wątpliwości, co do dalszych kroków nie mam. Szybkość odpowiedzi, a także szczegółowe wytłumaczenie sprawy są w pełni profesjonalne. Dziękuję
Patryk, 35 lat, Automatyk
Dziękuję za zrozumienie i profesjonalizm
Maria, 65 lat
Jesteście solidni i rzetelni.
Barbara, nauczyciel
Jestem bardzo zadowolona z kontaktu z prawnikiem z tej strony internetowej. Otrzymałam poradę fachowa, klarowna i mogłam zadawać dodatkowe pytania oraz załączać kopię dokumentów. Odpowiedzi otrzymywałam w szybkim czasie. Jest to już druga porada prawna z jakiej tutaj skorzystałam w ostatnim czasie. Wspaniale ułatwienie życia bez wizyty w kancelarii prawnej, szczególnie dla osób mieszkających poza Polska. dziękuję:)
Dorota, CAD Specialist, 58 lat
Witam serdecznie Bardzo dziękuję za przygotowanie pisma. Jestem bardzo zadowolona z jasnego zakomunikowania mojego problemu zaskoczyło mnie , że z takich szczątkowych moich informacji wyszło pismo oddające rzetelny obraz stanu faktycznego , a o to mi chodziło. Jak się sprawa potoczy poinformuję niezwłocznie. Życzę wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam cały zespół a szczególnie prawnika, który przygotował pismo.
Ramona, informatyk, 32 lata
Bardzo dziękuję za poradę, pomoc otrzymałam bardzo szybko i fachowo. 
Anna
Jak zwykle super wnikliwie i profesjonalnie!A co najważniejsze z cierpliwością dla moich licznych pytań dodatkowych.Serdecznie polecam!
Adam, 35 lat
Możliwość skorzystania z szybkiej i bardzo wyczerpującej (jak się później okazło) odpowiedzi przez internet na nurtujące mnie zagadnienie prawne, bez wychodzenia z domu bez zbędnych formalności, bez głupich i dodatkowyc pytań. BARDZO DZIĘKUJĘ I PILECAM PAŃSTWA SERWIS.
Mikołaj, 44 lata
Goraco polecam. Udzielono mi szybko wyczerpujacej i konkretnej porady za umiarkowana cene.
Katarzyna
 Na wszystko co potrzebowałam uzyskałam rzetelna odpowiedź dziękuje za poradę pierwszy raz korzystałam z takiej możliwości w razie potrzeby znowu skorzystam 
Lucyna

Separacja co do zasady wywołuje skutki podobne do rozwodu. Jednak w przeciwieństwie do rozwodu nie powoduje definitywnego ustania małżeństwa. Taki stan prawny z kolei umożliwia małżonkom w separacji powrót do „normalnego małżeństwa”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stosownie bowiem do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

Art. 616. § 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.

§ 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.”

Zniesienie separacji może nastąpić wyłącznie na zgodne żądanie małżonków.

O zniesieniu separacji decyduje sąd okręgowy w oparciu o przepisy o postępowaniu nieprocesowym. Niestety zniesienie separacji wymaga co najmniej jednej rozprawy. Nie można orzec o zniesieniu separacji na posiedzeniu niejawnym.

Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki, a sąd rozstrzyga w takim wypadku o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Z mocy prawa powstaje wówczas między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy (czyli wspólność ustawowa), chyba że małżonkowie zgłoszą sądowi wniosek o utrzymanie miedzy nimi rozdzielności majątkowej.

Na rozprawie sąd przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Jest on obowiązkowy w przypadku ustalania separacji. Przy jej znoszeniu nie ma wprost przepisów nakazujących taki dowód (przesłuchanie stron na rozprawie). Przy separacji według Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 432. W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. W innych sprawach sąd nie może odmówić dopuszczenia takiego dowodu, jeżeli strona go powołała. Art. 302 § 1 stosuje się odpowiednio.

Sprawa o zniesienie separacji jest „inną sprawą” i sąd nie przeprowadza dowodu z przesłuchania stron z urzędu, ale może zechcieć go przeprowadzić. Jeżeli we wniosku nie zostanie taki dowód zgłoszony, to sąd i tak wezwie małżonków na rozprawę.

Postępowanie ma tzw. charakter nieprocesowy. Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

Jeśli nie stawi się osoba wskazana jako wnioskujący – sprawa ulega zawieszeniu i może być podjęta po 3 miesiącach od zawieszenia.

W praktyce sąd wzywa obydwoje małżonków na rozprawę i ustala stan faktyczny w oparciu o informacje uzyskane bezpośrednio od nich. Oprócz pisemnych oświadczeń sąd wymaga oświadczeń ustnych potwierdzających wolę małżonków.

Zdarzało się bowiem, że pisemnie dany małżonek wyrażał wolę zniesienia separacji, a w sądzie nie potwierdzał tej woli, a nawet zarzucał drugiemu małżonkowi podrobienie jego podpisu.

Zniesienie separacji następuje na zgodny wniosek małżonków. Przepisy nie przesądzają, czy powinien on być sporządzony w jednym piśmie procesowym. Można więc złożyć go w jednym piśmie lub dwóch odrębnych.

Jeżeli występowaliby Państwo obydwoje jako wnioskujący o zniesienia separacji w jednym piśmie procesowym – teoretycznie możliwe byłoby reprezentowanie Państwa przez jednego zawodowego pełnomocnika. Nie ma w tym przypadku sprzecznych interesów pomimo reprezentowania dwóch stron postępowania. Jednak nie spowoduje to braku konieczności bycia na rozprawie obydwojga Państwa, z przyczyn jakie wskazałem powyżej.

Pełnomocnik mógłby przygotować dla Państwa:

  • pisemne oświadczenia o woli zniesienia separacji,
  • wspólny wniosek o zniesienie separacji,
  • ewentualnie reprezentować co najmniej jedno z Państwa przed sądem.

W istocie wystarczy: złożyć wniosek, wniosek powinien być zgodny, dołączyć do niego oświadczenia małżonków o zamiarze zniesienia separacji, stawić się na rozprawie. Opłata sądowa wynosi 100 zł i płatna jest na konto sądu. Oplata jest tylko jedna niezależnie od tego, czy wniosek składałaby Pani sama, czy razem z małżonkiem.

Na koniec dodam, że jako strona postępowania ma Pani obowiązek podać sądowi właściwy adres zamieszkania, a także informować sąd o wszystkich zmianach tego adresu. Co wynika z Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 11355 § 1. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.”

Ponieważ ma Pani miejsce zamieszkania w państwie UE, nie musi Pani wskazywać adresu do korespondencji w Polsce (pełnomocnika do doręczeń). O ile będzie Pani miała w Polsce pełnomocnika do prowadzenia sprawy, to korespondencja będzie kierowana do niego. Wniosek może pani wysłać drogą pocztową ze Szwecji (byle był podpisany przez Panią lub Panią i małżonka).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »