Ustalenie właściwości miejscowej sądu w sprawie o alimenty

• Autor: Hanna Żurowska

Opis Problemu:

Moja była żona płaci mi alimenty. Obecnie chce je obniżyć, a ja chciałbym ubiegać się o ich podwyższenie. Mieszkamy w różnych województwach, ja jestem częściowo sparaliżowany i mam kłopot z dojazdami. Czy mogę ustalić właściwość miejscową sądu na moją korzyść?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie właściwości miejscowej sądu w sprawie o alimenty

Czy powód może wybrać w którym sądzie miejscowo złoży pozew o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym (właściwość rzeczowa), w wydziale rodzinnym i nieletnich.

Art. 27 § 1 stanowi, że sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Z kolei w art. 32 ustawodawca zawarł tzw. właściwość przemienną, na której gruncie powód może wnieść pozew o alimenty również do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, którą zazwyczaj jest powód.

Żądanie zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych jest roszczeniem alimentacyjnym w rozumieniu art. 32, niezależnie od powoływanej przez stronę powodową podstawy (uchwała SN z 16 kwietnia 1991 r., sygn. akt III CZP 24/91, LexPolonica nr 302272, OSNCP 1992, nr 2, poz. 21). Jednakże ponieważ celem art. 32 jest ułatwienie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, przepis ten nie ma zastosowania do powództwa obowiązanego o obniżenie alimentów (zob. uzasadnienie uchwały SN z 19 marca 1955 r., sygn. akt I CO 8/55, LexPolonica nr 2214831, OSN 1956, nr 1, poz. 1).

W postępowaniu o świadczenia alimentacyjne powód (osoba wnosząca pozew do sądu) ma uprzywilejowaną sytuację, gdyż może wystąpić przed sąd rejonowy:

  1. swojego miejsca zamieszkania bądź
  2. miejsca zamieszkania pozwanego.

Podsumowując, może Pan zdecydować, w którym miejscowo sądzie rejonowym taki pozew złożyć.

Zobacz również: Sprawa o alimenty

Potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu o podwyższenie alimentów lub odpowiedzi na pozew? Nasi prawnicy służą pomocą, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Hanna Żurowska

O autorze: Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »