Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie właściwości miejscowej sądu w sprawie o alimenty

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-04-11

Moja była żona płaci mi alimenty. Obecnie chce je obniżyć, a ja chciałbym ubiegać się o ich podwyższenie. Mieszkamy w różnych województwach, ja jestem częściowo sparaliżowany i mam kłopot z dojazdami. Czy mogę ustalić właściwość miejscową sądu na moją korzyść?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie właściwości miejscowej sądu w sprawie o alimenty

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym (właściwość rzeczowa), w wydziale rodzinnym i nieletnich.

Art. 27 § 1 stanowi, że sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Z kolei w art. 32 ustawodawca zawarł tzw. właściwość przemienną, na której gruncie powód może wnieść pozew o alimenty również do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, którą zazwyczaj jest powód.

Żądanie zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych jest roszczeniem alimentacyjnym w rozumieniu art. 32, niezależnie od powoływanej przez stronę powodową podstawy (uchwała SN z 16 kwietnia 1991 r., sygn. akt III CZP 24/91, LexPolonica nr 302272, OSNCP 1992, nr 2, poz. 21). Jednakże ponieważ celem art. 32 jest ułatwienie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, przepis ten nie ma zastosowania do powództwa obowiązanego o obniżenie alimentów (zob. uzasadnienie uchwały SN z 19 marca 1955 r., sygn. akt I CO 8/55, LexPolonica nr 2214831, OSN 1956, nr 1, poz. 1).

W postępowaniu o świadczenia alimentacyjne powód (osoba wnosząca pozew do sądu) ma uprzywilejowaną sytuację, gdyż może wystąpić przed sąd rejonowy:

  1. swojego miejsca zamieszkania bądź
  2. miejsca zamieszkania pozwanego.

Podsumowując, może Pan zdecydować, w którym miejscowo sądzie rejonowym taki pozew złożyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Jak rozpocząć sprawę o alimenty?

Od trzech lat przebywam w Irlandii. Ojciec mojego dziecka mieszka w Polsce. Jak mogę rozpocząć sprawę o alimenty? Niestety były chłopak jeszcze...

 

Jak założyć sprawę o alimenty w Polsce?

Jestem ojcem 3-letniego dziecka, mieszkamy w Anglii. Matka dziecka opuściła nas przed rokiem – wyjechała do Polski i zapewne układa sobie...

 

Umowa alimentacyjna między zobowiązanym a przedstawicielem ustawowym uprawnionego dziecka

W związku z kontrolą z urzędu skarbowego mamy problem z udokumentowaniem obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniego syna z orzeczonym...

 

Opiekowanie się jednym dzieckiem przez ojca, drugim przez matkę

Jestem po rozwodzie, mam dwoje dzieci, które mieszkają ze mną. Niedawno córka postanowiła przeprowadzić się do matki (do innego miasta) – ma 16 lat....

 

Pozew o obniżenie alimentów

Interesuje mnie zmniejszenie alimentów na dziecko. Rozpoczynam studia i nie stać mnie na płacenie alimentów, które zostały podniesione w marcu. Co...

 

Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów

Mieszkam za granicą. Dzwoniła do mnie matka, że szuka mnie policja. Nie wiem dlaczego. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to fakt, że podobno mam dziecko...

 

Jakie dochody z tytułu delegacji należy wykazać w zaświadczeniu dla sądu w sprawie o alimenty?

Jakie dochody (diety, transport, noclegi) z tytułu delegacji krajowych i zagranicznych należy wykazać w zaświadczeniu dla sądu w toczącej...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »