Kategoria: Alimenty

Dokumentowanie wydatków na dziecko w sprawie o alimenty

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-02-28

Jestem po rozwodzie, dostaję bardzo wysokie alimenty na dziecko. Obecnie były mąż gnębi mnie, że mam mu odpowiedzieć mailowo jakie ponoszę koszty na dziecko. Czy muszę go informować, czy sąd może tylko tego ode mnie wymagać?

Jak wynika z Pani pytania, Pani były mąż płaci alimenty na dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu w tym zakresie. Ma on obowiązek płacić alimenty na podstawie tego orzeczenia i nie ma prawa domagać się od Pani informacji na temat wydatków na dziecko. Nie musi Pani tłumaczyć się przed byłym mężem, jak Pani zarządza pieniędzmi z tytułu alimentów na dziecko.

Myślę, że Pani były mąż na dzień dzisiejszy stara się zebrać informacje, aby wystąpić o obniżenie alimentów na dziecko.

Podstawą prawną zmiany wysokości alimentów jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym przewidziano, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Tak więc możliwe jest zarówno zwiększenie, jak też i zmniejszenia alimentów. Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Zatem konieczność podwyższenia alimentów może uzasadniać zwiększenie się potrzeb uprawnionego (np. na skutek choroby dziecka, czy koniecznością podjęcia płatnej nauki) albo zwiększenie się zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Dopiero w trakcie ewentualnego procesu o obniżenie lub zwiększenie alimentów przed sądem, Pani były mąż będzie mógł domagać się przedstawienia przez Panią zestawienia wydatków na dziecko. Nikt nie może jednak zmusić Panią do dokumentowania każdego drobnego zakupu fakturą czy rachunkiem, bowiem w wielu przypadkach jest to w praktyce trudne do zrobienia. Poza tym nawet faktura z nazwiskiem danej osoby nie musi być fakturą za jej zakupy, a może przecież być rachunkiem za zakupy koleżanki – nikt nie sprawdza tożsamości kupującego.

W Pani interesie jest zatem dokumentowanie ponoszonych wydatków na dziecko (oczywiście w rozsądnym zakresie), aby zabezpieczyć interesy dziecka na wypadek, gdyby Pani mąż wystąpił o zmniejszenie alimentów. Udowodnienie wydatków na dziecko pomoże Pani w przyszłości do obrony jego uprawnienia alimentacyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>



Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »