Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieobecność na rozprawie dotyczącej alimentów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-15

Płacę regularnie alimenty na syna. Syn ma 21 lat. Uczył się w trybie niestacjonarnym, obecnie nie kontynuuje nauki. Chciałbym złożyć pozew do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na powyższej podstawie. Syn nie zadeklarował chęci udziału w rozprawie. Czy może pisemnie zrzec się prawa do alimentów i dołączyć taki dokument do akt sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieobecność na rozprawie dotyczącej alimentów

Żądanie uchylenia alimentów na pełnoletnie dziecko za jego pisemną zgodą

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zasadne jest uregulowanie sprawy sądownie, ale samo pisemne zrzeczenie się alimentów nie będzie miało mocy prawnej. Jeżeli syn nie chce uczestniczyć w rozprawie o uchylenie alimentów, istotne jest uzyskanie od niego oświadczenia, w którym zrzeknie się alimentów. Owo oświadczenie powinno być dołączone do pozwu. W treści pozwu natomiast powinien Pan opisać całą sytuację, dołączając oświadczenie syna oraz po żądaniu uchylenia alimentów powinien musi Pan jako pkt II wnosić o wydanie wyroku zaocznego w sytuacjach prawem przewidzianych.

Zgodnie z art. 339 K.p.c. jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Wówczas sąd wyda wyrok zaoczny i prześle go do syna, który będzie mógł wyrok zaskarżyć. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas wyrok się uprawomocni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki