Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi alimentacyjne brata

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-19

Mój brat ma długi alimentacyjne. Czy mogą być one egzekwowane ode mnie albo moich rodziców, u których mieszka brat?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że dłużnikiem jest brat, a nie jego rodzice bądź też Pan jako brat. Dopóty brat żyje, rodzice nie mogą być obciążeni obowiązkiem spłaty jego zadłużenia, a już na pewno nie można uzyskać przeciwko rodzicom tytułu wykonawczego, który by pozwalał na skierowanie przeciwko rodzicom egzekucji. Analogicznie sytuacja wygląda w odniesieniu do Pana.

Inaczej sytuacja wygląda po śmierci brata. Wówczas musicie Państwo spadek odrzucić, albo przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Innymi słowy jeżeli do 6 miesięcy od śmierci brata nie złożycie Państwo oświadczenia o odrzuceniu spadku, wówczas dziedziczyć będziecie Państwo z dobrodziejstwem inwentarza. Państwa odpowiedzialność ogranicza się wtedy do wysokości aktywów spadku, np. jeżeli brat ma majątek w kwocie np. 10 000 zł, a długi wynoszą 30 000 zł, odpowiadacie Państwo jedynie do 10 000 zł. Osobiście jednak uważam, że dla takiej kwoty warto odrzucić spadek, gdyż sam spis inwentarza jest dosyć kosztowny, długotrwały, a i tak, jak pokazuje praktyka zawsze, wierzyciele uważają, że są traktowani nierówno i wówczas sprawach ich spłaty ciągnie się latami. Wierzyciele bowiem często próbują wymusić spłatę całego zadłużenia, nie bacząc na postanowienie sądu w tym zakresie.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Dopiero z chwilą kiedy dziecko brata odrzuci spadek będzie Państwo mieli możliwość odrzucenia spadku.

Jeżeli brat zamieszkuje z Pana rodzicami, to komornik owszem może dokonać oględzin miejsca jego zamieszkania i zająć przedmioty stanowiące jego własność, ale mniemam, że brat takowych nie posiada, a jeżeli posiada, to znajdują się w jednym miejscu. Nadto jeżeli posiadacie Państwo dokumenty potwierdzające zakup wyposażenia mieszkania rodziców, proszę o ich zachowanie i zabezpieczenie na wypadek, gdyby komornik za jakiś czas, dysponując tytułem wykonawczym, prowadził egzekucję przeciwko bratu z mienia ruchomego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Nieobecność na rozprawie dotyczącej alimentów

Płacę regularnie alimenty na syna. Syn ma 21 lat. Uczył się w trybie niestacjonarnym, obecnie nie kontynuuje nauki. Chciałbym złożyć pozew do sądu...

Płacenie na syna, który jest przestępcą

Mój mąż miał zasądzone alimenty, które płaci regularnie. Po kilku latach były problemy wychowawcze i mama małoletniego nie mogła sobie poradzić...

Gdzie złożyć pozew o alimenty, gdy przebywam za granicą?

Od kilku lat mieszkam z dzieckiem za granicą, natomiast ojciec dziecka mieszka w Polsce i od 2 lat nie płaci alimentów. Chciałabym złożyć...

Wysokie dochody a podwyższenie alimentów

Mam wysokie dochody, zarabiam około 8 tysięcy zł miesięcznie, prowadzę swoją działalność, ale moje dochody znacznie się zmniejszą, bo będę spłacał od...

Obowiązek alimentacyjny ojca dziecka, który nie jest mężem matki

Była partnerka jest ze mną w ciąży. Matka mojego przyszłego dziecka aktualnie pozostaje w związku ze swoim byłym partnerem (obecnie narzeczonym),...

Czy należą się alimenty na utrzymanie domu?

Czy należą mi się alimenty na utrzymanie domu? Mamy wspólnotę majątkową od 35 lat, ale mąż od kilku lat nie oddaje pieniędzy i nie chce się...

Depozyt sądowy w celu umorzenia egzekucji alimentów

Chciałbym dokonać wpłaty do depozytu sądowego i tym samym wpłynąć na umorzenie wobec mnie egzekucji komorniczej alimentów na byłą żonę. Chodzi mi...

Pierwszeństwo w przypadku zbiegu egzekucji alimentów i innych zobowiązań

Mój syn zobowiązany jest do płacenia alimentów na troje nieślubnych dzieci, które ma z dwoma byłymi partnerkami. Syn w tym miesiącu wpłacił na...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »