Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stare długi małżonków a intercyza i alimenty

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-08-18

Przed tygodniem wyszłam ponownie za mąż. Obydwoje z mężem mamy za sobą nieudane małżeństwa, po których zostały nam długi: niespłacone kredyty i pożyczki. Dodatkowo mąż ma jeszcze zasądzone alimenty na dzieci w kwocie 900 zł. Pytanie: czy w takiej sytuacji korzystne dla nas byłoby spisanie intercyzy? Konkretnie – czy moje stare długi spadną na męża, i czy jego długi spadną na mnie? Czy była żona wobec naszego ślubu ma teraz większe szanse na zwiększenie alimentów na dzieci – czy pomoże nam intercyza, żeby sąd się nie zgodził? Obecnie ja nie mam pracy, a mąż pracuje na umowę-zlecenie, zarabia ok. 1500 zł i wszystko zabiera mu komornik.

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Ponownie jestem bardzo zadowolona z udzielonej porady. Kompetencja i terminowość doskonała. Na pewno w przypadku jakichkolwiek pytań ponownie skorzystam i polecę znajomym.
Zofia, 55 lat, lekarz
Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej. Kontakt z klientem bardzo czytelny, konkretny i sprawny przekaz informacji oraz rzetelnie przygotowana odpowiedź i możliwość dodatkowego kontaktu.
Monika
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, nie musiałam toczyć bojów. Argumenty prawne wystarczyły.
Krystyna, 57 lat
Po raz kolejny korzystam z porad na tym portalu. Jak zwykle jestem zadowolona. Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość do klienta. Pozdrawiam caly zespół.
Dorota
Odpowiedź fachowa, konkretna, na temat. Bez zbędnych prawniczych ozdobników trudnych do zrozumienia.
Urszula, 54 lata
Szybkość odpowiedzi i możliwość pytań dodatkowych
Bogumiła, 60 lat, Specjalista
Szybko i profesjonalnie
Ewa, 49 lat, Księgowa
Profesjonalnie, zrozumiale i szybko. 
Ryszard, inżynier, 80 lat
Fachowa i szybka pomoc, jeśli kiedykolwiek jeszcze będę miał konieczność skorzystania z porady prawnej na pewno skieruję się do serwisu eporady24 Już zdążyłem polecić eporady kilku znajomym.
Adrian
Odpowiedź bardzo mi pomogła. Była wnikliwa i wyczerpująca. 
Ewa
Bardzo dobrze rozwinięta odpowiedź na pytanie główne oraz dodatkowe. Dodatkowe informacje związane z prowadzoną sprawą wynikające z przepisów prawnych. 
Sławek
Szybkość, uprzejmość i precyzja merytoryczna odpowiedzi
Wojciech, 70 lat, Konsultant językowy
Dziękuję za bardzo szybką i wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, oraz na wątpliwości dodatkowe.Chętnie skorzystam ponownie w razie potrzeby. Można tu liczyć na pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Polecam
Teresa
Dziękuję za wyjaśnienia. Szybko i wyczerpująco. Oczekiwania spełnione w 100%
Rafał
Szybko, sprawnie i cena ok
Joanna
Uzyskałem jasne i wyczerpujące odpowiedzi do pytania głównego jak i dodatkowego.
Sławomir
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Odpowiedź wyczerpująca i bez zbędnego \"bełkotu\". Nie wychodząc z domu i nie tracąc czasu na umawianie się i dojazd otrzymałam poradę prawną.
Kasia, kasjer-dysponent, 30 lat
Rzetelna odpowiedź na pytanie w dość krótkim czasie z możliwością dopytywania nawet po kilku tygodniach - bardzo wygodna opcja. Polecam!
Karina, 45 lat
Bardzo dziękuję. Odpowiedź wystarczająca i rzeczowa.
Czesław
Bardzo szybko i profesjonalnie
Tomasz
Korzystam w waszych porad od lat i polecam każdemu, kto potrzebuje porady prawnej. Co najmniej 4 osoby korzystają z waszych porad z mojego polecenia.
Aleksandra
Uzyskałem wszystkie niezbędne mi informacje
Wiesław
Dziękuję za szybką i profesjonalną odpowiedź.
Renata
Szybkość odpowiedzi oraz wycena usługi
Mirosław, 65 lat, inzynier mechanik
Dziękuję bardzo. Odpowiedź była bardzo pomocna.
Ewka
Dziękuję za szybką, konkretną odpowiedź, bardzo mi pomogła.
Tomasz
Bardzo dziękuję za pisma i wyczerpujące odpowiedzi Panu Markowi Goli, bardzo mi pomógł, doradził i wszystko potoczyło się tak jak mówił. Po prostu majstersztyk. 
Marzena, działalność gospodarcza, 34 lata
Konkretne i bardzo fachowe porady.
Beata, 50 lat
Opinia rozczarowująca, jeśli chodzi o prawo, ale w myśl zasady \"nie zabijaj posłańca\" nie mogę mieć o to pretensji do osoby, która moją sprawa się zajęła. Rzetelnie i całkowicie wytłumaczone wszelkie tematy, jakie poruszyłem, tak więc wątpliwości, co do dalszych kroków nie mam. Szybkość odpowiedzi, a także szczegółowe wytłumaczenie sprawy są w pełni profesjonalne. Dziękuję
Patryk, 35 lat, Automatyk
Dziękuję za zrozumienie i profesjonalizm
Maria, 65 lat

Z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o) wynika, że wspólność ustawowa powstaje dopiero z chwilą zawarcia małżeństwa. Z tą też chwilą powstaje ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej, do majątku wspólnego małżonków wchodzą tylko przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez małżonków lub przez jednego z nich, za wyjątkiem przedmiotów wyczerpująco wymienionych w art. 33 pkt 2-10.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oczywiście do powstania wspólności ustawowej nie dojdzie, jeżeli w chwili zawarcia małżeństwa obowiązywała małżonków umowa, którą można zawrzeć także przed zawarciem małżeństwa, a mocą której ograniczyli oni wspólność ustawową lub ustanowili rozdzielność majątkową.

Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność jednego z małżonków za długi powstałe przed zawarciem małżeństwa należy zaznaczyć, że drugi małżonek będący w ustroju ustawowej wspólności małżeńskiej nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wynika to z faktu, że małżeńska wspólność ustawowa powstaje dopiero z chwilą zawarcia małżeństwa.

W konsekwencji wierzyciel może żądać zaspokojenia swojego roszczenia wyłącznie z majątku osobistego małżonka, który zaciągnął dane zobowiązanie. Jednak zgodnie z art. 41 § 3 K.r.o. jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, a także wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Jest to o tyle istotne, że co do zasady pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej wchodzą co do zasady do majątku wspólnego.

Reasumując, wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej w drodze umowy majątkowej małżeńskiej sprawi, że Pani i mąż zachowacie majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa (art. 51 K.r.o.).

Od chwili wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej każde z Państwa będzie pracowało „na swój rachunek”, a zakupione przedmioty majątkowe będą stanowiły wyłącznie własność nabywającego małżonka.

Stosownie do art. 51 K.r.o. w razie wprowadzenia ustroju wspólności małżeńskiej majątkowej, każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem (obecnie małżonkowie powinni wspólnie zarządzać majątkiem wspólnym).

W ustroju rozdzielności majątkowej, jeżeli jeden z małżonków zaciągnie zobowiązanie, to odpowiada on przed wierzycielem wyłącznie swoim majątkiem. Drugi z małżonków nie odpowiada swoim majątkiem. Ważny w tej kwestii jest przepis art. 47 K.r.o. wskazujący, iż małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

Dlatego aby drugi z małżonków nie odpowiadał ewentualnie za zobowiązania małżonka zaciągającego zobowiązania, należy zaciągając to zobowiązanie informować wierzyciela, że dłużnik pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej.

Ważne jest również to, że umowę majątkową małżeńską, ustanawiającą rozdzielność majątkową, można w każdej chwili rozwiązać. W małżeństwie powstać wówczas może ponownie wspólność ustawowa.

Koszty umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową wynikają z § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j.t. Dz. U. z dnia 20 lutego 2013 roku, poz. 237). Zgodnie z tym rozporządzeniem maksymalna taksa za umowę majątkową małżeńską wynosi 400 złotych, do której należy doliczyć: podatek VAT według stawki 23 proc. oraz taksę za wypisy w kwocie 6 złotych za 1 stronę wypisu powiększoną o podatek VAT (w przypadku rozdzielności majątkowej umowa taka sporządzana jest zazwyczaj na 2 stronach, a jej wypisy wydawane są zazwyczaj wyłącznie małżonkom, zatem ich koszt to kwota 29,52 złotych brutto). Umowę można spisać tak przed zawarciem małżeństwa jak i po u notariusza. Notariusze posiadają gotowe wzory umów.

Reasumując, w Pani sprawie zawarcie rozdzielności majątkowej w stosunku do długów zaciągniętych przed zawarciem małżeństwa mało co zmieni. Każdy z małżonków jest odpowiedzialny za spłatę długów zaciągniętych przed zawarciem związku małżeńskiego samodzielnie. Jednakże zawarcie intercyzy może uchronić przed podwyższeniem alimentów.

Zobowiązanie alimentacyjne niewątpliwie obciąża Pani męża, co wynika z treści art. 133 § 1 K.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Oczywiście Pani nie jest zobowiązana do spełniania obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci męża, gdyż obowiązek ten dotyczy jedynie jego. Zgodnie z art. 41 § 3 K.r.o., jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 K.r.o. (prawa autorskie). Jak wynika zatem z powyższego przepisu, w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych organ egzekucyjny będzie mógł tę egzekucję prowadzić tylko z jego wynagrodzenia za pracę oraz z majątku osobistego.

Jednakże jak wynika z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przepisy nie definiują wprost pojęcia możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

O ile nie budzi wątpliwości, że wynagrodzenie męża za pracę oraz wartość jego majątku osobistego może być brane pod uwagę przy ustalaniu tych możliwości, to w pewnym zakresie także wynagrodzenie uzyskiwane przez Panią będzie miało znaczenie dla ustalenia wysokości należnych alimentów. Chociaż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1996 roku, sygn. akt I CRN 93/96 obowiązek alimentacji dzieci przez rodziców ma swoje źródło w więzi rodzinnej stron i w żadnej mierze nie powinien być uzależniony od stanu stosunków majątkowych wiążących zobowiązanego z osobami trzecimi. Jednak w praktyce spotkałam się z tym, że wysokość i wartość majątku współmałżonka zobowiązanego nie jest bez znaczenia. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 31 § 2 K.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, a także dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Skoro zatem dochody Pani wchodzą tak samo jak dochody męża do majątku wspólnego, to wysokość tych dochodów wpływa na poziom życia oraz możliwości Pani męża jako zobowiązanego do spełniania obowiązku alimentacyjnego. Inaczej te możliwości będą oceniane w przypadku osoby samodzielnie się utrzymującej (osoba taka może przeznaczyć tylko swoje środki na zapewnienie własnej egzystencji), niż w przypadku osoby będącej w związku małżeńskim. W tym drugim przypadku, w zależności od sytuacji, osoba ta może mieć większe koszty utrzymania (np. niepracująca żona, kolejne dzieci) lub mniejsze.

W przypadku powstania rozdzielności majątkowej, moim zdaniem także sąd nie powinien brać pod uwagę Pani dochodów, gdyż wówczas Pani wynagrodzenie za pracę będzie stanowić Pani majątek odrębny. Jednakże sądy, orzekając, kierują się swoim doświadczeniem życiowym, a w wyrokowaniu są niezawisłe, stąd orzeczenie jednego sądu w konkretnej sprawie może być odmienne od orzeczenia wydanego przez inny sąd. Niestety praktyka sądów w tym temacie jest sporna i żaden prawnik nie da Pani gwarancji, że spisanie intercyzy uchroni Pani rodzinę przed podwyższeniem alimentów i sąd nie będzie brał pod uwagę dochodów Pani przy orzekaniu wysokości alimentów na rzecz dzieci męża. Z uwagi na Pani i męża ciężką sytuację rodzinną moim zdaniem na dzień dzisiejszy nie ma mowy o podwyższeniu alimentów na rzecz dzieci Pani męża.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością
majątkową lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Koszty przeprowadzenia rozdzielności finansowej


Mój mąż zaciąga pożyczki i wydaje pieniądze bez opamiętania i konsultacji ze mną. Rozważam rozdzielność majątkową. Jak wygląda procedura jej ustanowienia i z jakimi kosztami się wiąże? Co z moją odpowiedzialnością za długi męża?

Czy warto przeprowadzić rozdzielność majątkową?


Od kilkunastu lat prowadzę działalność gospodarczą; od pięciu lat jestem żonaty – nie przeprowadzaliśmy z żoną rozdzielności majątkowej. Jednak w obecnej sytuacji mocno się nad tym zastanawiamy. Mianowicie ze względu na zadłużenie mojej firmy, które powstało już w trakcie małżeństwa, byłem zmuszony zawiesić działalność. Gdybyśmy teraz przeprowadzili rozdzielność majątkową, a następnie żona założyłaby firmę, czy wierzyciele mieliby prawo zająć konto firmowe żony w związku z moimi zobowiązaniami? Czy w takiej sytuacji jak nasza warto jeszcze przeprowadzać rozdzielność?

Podził majątku gdy brak wspólnoty majątkowej


Mamy z żoną podpisaną intercyzę ustanowioną przed ślubem. Pracuję w firmie żony, w naszych zarobkach jest znaczna dysproporcja – żona dużo zarabia. Otrzymałem od niej w formie darowizny połowę działki budowlanej (akt notarialny), na której został wybudowany nasz dom (pozwolenie na budowę na nas oboje). Na jego budowę został wzięty kredyt na nas oboje, który jest spłacany ze (wspólnego) konta, na które żona przelewa środki z własnego konta, z tego wspólnego konta bank pobiera raty kredytu. Poza kredytem duża część wydatków na budowę i wykończenie domu płacona była gotówką, to, na co były wystawiane faktury, płaciła żona z własnego konta oraz częściowo z kredytu. Ja nie byłbym w stanie wykazać w swoich zarobkach tych sum płaconych gotówką, bo są bardzo duże. Jak wygląda moja sytuacja w przypadku rozwodu i podziału majątku? Co w sytuacji, kiedy żona chciałaby cofnąć darowiznę?

Kredyt hipoteczny a rozdzielczość majątkowa


Bierzemy z mężem kredyt hipoteczny na dom w banku, w którym mąż ma już konto. Mąż chce, żeby kwota kredytu pobierana była właśnie z tego konta. Mamy rozdzielczość majątkową, lecz ratę będziemy spłacać po połowie, ale z jego konta. Czy w przypadku rozwodu mąż może później stwierdzić, że to on spłacał kredyt i nie należy mi się część pieniędzy przy podziale domu?

Współwłaściciel majątku wspólnego


Jesteśmy małżeństwem od 15 lat. W trakcie jego trwania żona otrzymała jako darowiznę od swoich rodziców działkę, na której zbudowaliśmy dom. Mimo zapewnień, że uczyni mnie współwłaścicielem tego wspólnego majątku, nie chce tego zrobić – zarówno działka, jak i dom są jej własnością w 100%. Dom powstał przy dużej pomocy finansowej moich rodziców. W jaki sposób mogę uzyskać prawnie należną mi cześć majątku małżeńskiego? Bo wystąpienie o rozdzielność majątkową i podział majątku chyba nie wchodzi na początku w grę, skoro ja formalnie (tzn. na papierze) żadnego majątku nie mam?

Długi drugiego męża


Rok temu, będąc wdową, wyszłam ponownie za mąż za rozwodnika. Mąż wcześniej prowadził działalność gospodarczą, niestety zostały mu z tej firmy same długi. Chciałabym wiedzieć, czy ja, jako żona, odpowiadam za długi męża, które powstały zanim zostaliśmy małżeństwem. Mam dom po rodzicach, czy komornik może go zająć, bo jestem żoną dłużnika? Albo czy może zająć moje wynagrodzenie? Czy intercyza podpisana teraz coś by dała?

Skutki prawne intercyzy i separacji


Jestem żonaty od 20 lat. Mamy dwóch dorosłych synów, nie mieszkają z nami. Mieszkanie, w którym mieszkamy, jest wspólne. Żona ma od dwóch lat romans. Zdradza mnie, a nawet wyprowadziła się do tego mężczyzny na parę miesięcy, ale coś im nie wyszło i wróciła do naszego mieszkania. Twierdzi, że go kocha, że nie może mieszkać ze mną, bo dostaje rozstroju nerwowego. Dodam, że żona leczy się psychiatrycznie. Zakomunikowała, że chce mieszkać osobno bez względu czy z nim, czy sama. Chce więc jak najszybciej zawrzeć intercyzę, wziąć separację i żebym spłacił jej połowę mieszkania. Moje pytanie: czym skutkować może intercyza i separacja w naszej sytuacji? Czy ja po ustanowieniu separacji będę nadal za nią ponosił odpowiedzialność? Żona nie jest ubezwłasnowolniona, ale myślę, że jej obecne plany i przyszłe decyzje są podszyte chorymi emocjami.

Błąd w umowie majątkowej


Podpisaliśmy w 2004 r. umowę dotyczącą rozdzielności majątkowej. Jest w niej jednak błędna data naszego ślubu – zamiast 20.09.1974 r. jest 20.09.1975 r. Czy taki akt ma moc prawną? Czy można go unieważnić?


Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »