Podział majątku, a rozwód

• Zaktualizowano: 2024-01-12 • Autor: Artykuł Partnera

Rozwód to trudny i emocjonalnie wymagający czas w życiu każdej pary. Jednym z najważniejszych kwestii związanych z tym procesem, jest podział majątku. Zgodnie z zasadami prawa dotyczącymi spraw rodzinnych, bez względu na przyczynę rozwodu, małżonkowie posiadają równy udział w majątku wspólnym. Wystarczy zlikwidować wspólność majątkową małżeńską, aby umożliwić postępowanie w kierunku podziału majątku pomiędzy stronami. To jednak nie wszystko, co warto wiedzieć na ten temat.
Podział majątku, a rozwód

Podział majątku w praktyce 

Po rozwodzie konieczne staje się przeprowadzenie postępowania dotyczącego podziału majątku wspólnego, obejmującego decyzje dotyczące wspólnego mieszkania oraz w niektórych przypadkach ustalenia alimentów dla byłego małżonka. Warto pamiętać, że podział majątku wspólnego może być dokonywany na trzy różne sposoby: w ramach sprawy rozwodowej, w odrębnej sprawie sądowej po rozwodzie lub poprzez porozumienie, które zostało podpisane po rozwodzie przez byłych małżonków.

Aby dokonać podziału majątku po rozwodzie, muszą zostać spełnione dwa warunki. Przede wszystkim, małżonkowie muszą mieć ustanowioną wspólność majątkową, ponieważ bez niej nie istnieje tzw. majątek wspólny. Poza tym musi wystąpić sytuacja, która spowoduje ustanie wspomnianej wspólności. Kwestia rozdziału majątku po zakończonym małżeństwie jest uregulowana przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Procedury formalne są z kolei regulowane przez Kodeks Postępowania Cywilnego. 

Małżeńska wspólność majątkowa oznacza, że majątek każdego z małżonków, zgromadzony przed ślubem, staje się wspólny po zawarciu małżeństwa. W efekcie istnieją trzy kategorie majątkowe: osobisty majątek każdego z małżonków, wspólny majątek nabywany w trakcie małżeństwa oraz osobisty majątek drugiego małżonka.

Podział majątku wspólnego może nastąpić na kilka sposobów. Mowa tutaj np. o sprzedaży składników majątku i podziale uzyskanej sumy, o przyznaniu na wyłączną własność poszczególnych składników, bądź podziale majątku przez przyznanie na własność określonych składników i spłatę drugiej strony.

Podział majątku po rozwodzie. Jak jest dzielony?

Podział majątku po rozwodzie może być przeprowadzony umownie, gdy małżonkowie są zgodni, lub sądowo, jeśli występują spory. Istnieje również możliwość podziału majątku przed orzeczeniem rozwodu, zarówno w formie umownej, jak i sądowej.

W przypadku podziału majątku sądowego konieczne jest złożenie wniosku, w którym określa się skład majątku, jego wartość oraz sposób podziału. Podział majątku po rozwodzie może być również uregulowany nierówno, uwzględniając wkład każdego z małżonków do jego powstania. W tym kontekście, przy nierównym podziale, istotne jest uwzględnienie stopnia zaangażowania każdego z małżonków w budowanie majątku.

Podział majątku po rozwodzie to złożony proces, którego efekt końcowy zależy od wielu różnych czynników. Dlatego też w przypadku spornego podziału, zaleca się konsultację z wyspecjalizowanym prawnikiem, który doradzi, co robić na każdym etapie takiego postępowania.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »