Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie majątku na przyszłość

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-03-25

W maju tego roku biorę ślub konkordatowy. Mój przyszły małżonek ma nieślubne dziecko, z którym nie utrzymuje kontaktów. Chciałabym uchronić majątek, który nabyłam przed ślubem oraz nabędziemy wspólnie po ślubie, przed roszczeniami ze strony dziecka. Proszę o poradę, co powinniśmy zrobić, aby w przyszłości dziecko mojego przyszłego męża nie mogło dochodzić jakichkolwiek praw majątkowych czy spadkowych.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Po raz kolejny korzystam z porad na tym portalu. Jak zwykle jestem zadowolona. Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość do klienta. Pozdrawiam caly zespół.
Dorota
Odpowiedź fachowa, konkretna, na temat. Bez zbędnych prawniczych ozdobników trudnych do zrozumienia.
Urszula, 54 lata
Szybkość odpowiedzi i możliwość pytań dodatkowych
Bogumiła, 60 lat, Specjalista
Szybko i profesjonalnie
Ewa, 49 lat, Księgowa
Profesjonalnie, zrozumiale i szybko. 
Ryszard, inżynier, 80 lat
Fachowa i szybka pomoc, jeśli kiedykolwiek jeszcze będę miał konieczność skorzystania z porady prawnej na pewno skieruję się do serwisu eporady24 Już zdążyłem polecić eporady kilku znajomym.
Adrian
Odpowiedź bardzo mi pomogła. Była wnikliwa i wyczerpująca. 
Ewa
Bardzo dobrze rozwinięta odpowiedź na pytanie główne oraz dodatkowe. Dodatkowe informacje związane z prowadzoną sprawą wynikające z przepisów prawnych. 
Sławek
Szybkość, uprzejmość i precyzja merytoryczna odpowiedzi
Wojciech, 70 lat, Konsultant językowy
Dziękuję za bardzo szybką i wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie, oraz na wątpliwości dodatkowe.Chętnie skorzystam ponownie w razie potrzeby. Można tu liczyć na pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Polecam
Teresa
Dziękuję za wyjaśnienia. Szybko i wyczerpująco. Oczekiwania spełnione w 100%
Rafał
Szybko, sprawnie i cena ok
Joanna
Uzyskałem jasne i wyczerpujące odpowiedzi do pytania głównego jak i dodatkowego.
Sławomir
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Odpowiedź wyczerpująca i bez zbędnego \"bełkotu\". Nie wychodząc z domu i nie tracąc czasu na umawianie się i dojazd otrzymałam poradę prawną.
Kasia, kasjer-dysponent, 30 lat
Rzetelna odpowiedź na pytanie w dość krótkim czasie z możliwością dopytywania nawet po kilku tygodniach - bardzo wygodna opcja. Polecam!
Karina, 45 lat
Bardzo dziękuję. Odpowiedź wystarczająca i rzeczowa.
Czesław
Bardzo szybko i profesjonalnie
Tomasz
Korzystam w waszych porad od lat i polecam każdemu, kto potrzebuje porady prawnej. Co najmniej 4 osoby korzystają z waszych porad z mojego polecenia.
Aleksandra
Uzyskałem wszystkie niezbędne mi informacje
Wiesław
Dziękuję za szybką i profesjonalną odpowiedź.
Renata
Szybkość odpowiedzi oraz wycena usługi
Mirosław, 65 lat, inzynier mechanik
Dziękuję bardzo. Odpowiedź była bardzo pomocna.
Ewka
Dziękuję za szybką, konkretną odpowiedź, bardzo mi pomogła.
Tomasz
Bardzo dziękuję za pisma i wyczerpujące odpowiedzi Panu Markowi Goli, bardzo mi pomógł, doradził i wszystko potoczyło się tak jak mówił. Po prostu majstersztyk. 
Marzena, działalność gospodarcza, 34 lata
Konkretne i bardzo fachowe porady.
Beata, 50 lat
Opinia rozczarowująca, jeśli chodzi o prawo, ale w myśl zasady \"nie zabijaj posłańca\" nie mogę mieć o to pretensji do osoby, która moją sprawa się zajęła. Rzetelnie i całkowicie wytłumaczone wszelkie tematy, jakie poruszyłem, tak więc wątpliwości, co do dalszych kroków nie mam. Szybkość odpowiedzi, a także szczegółowe wytłumaczenie sprawy są w pełni profesjonalne. Dziękuję
Patryk, 35 lat, Automatyk
Dziękuję za zrozumienie i profesjonalizm
Maria, 65 lat
Jesteście solidni i rzetelni.
Barbara, nauczyciel
Jestem bardzo zadowolona z kontaktu z prawnikiem z tej strony internetowej. Otrzymałam poradę fachowa, klarowna i mogłam zadawać dodatkowe pytania oraz załączać kopię dokumentów. Odpowiedzi otrzymywałam w szybkim czasie. Jest to już druga porada prawna z jakiej tutaj skorzystałam w ostatnim czasie. Wspaniale ułatwienie życia bez wizyty w kancelarii prawnej, szczególnie dla osób mieszkających poza Polska. dziękuję:)
Dorota, CAD Specialist, 58 lat
Witam serdecznie Bardzo dziękuję za przygotowanie pisma. Jestem bardzo zadowolona z jasnego zakomunikowania mojego problemu zaskoczyło mnie , że z takich szczątkowych moich informacji wyszło pismo oddające rzetelny obraz stanu faktycznego , a o to mi chodziło. Jak się sprawa potoczy poinformuję niezwłocznie. Życzę wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam cały zespół a szczególnie prawnika, który przygotował pismo.
Ramona, informatyk, 32 lata

Z Pani relacji wynika, że zamierza Pani wziąć ślub konkordatowy, który oprócz skutków, które wywołuje na gruncie prawa kanonicznego, będzie również wywoływał określone skutki na gruncie prawa cywilnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Generalnie, zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Kodeks w tym wypadku przyjmuje wyliczenie, iż wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania wspólności wchodzą do majątku wspólnego, chyba że przepisy wyraźnie je ze wspólnego majątku wyłączają.

I tak zgodnie z art. 33 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Jak z powyższego wynika, przez zawarcie małżeństwa Pani przyszły mąż nie nabędzie m.in. praw do majątku, który nabyła Pani przed małżeństwem. Majątek ten będzie należał do Pani majątku osobistego, którym może Pani dowolnie rozporządzać. Majątek ten wejdzie do spadku po Pani i nabędą go osoby, które po Pani dziedziczą.

Oczywiście jeszcze przed zawarciem małżeństwa można udać się notariusza i ustanowić np. ustrój rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego. Wskutek takiego rozwiązania nie powstanie wspólność, zaś małżonkowie dysponują swoimi odrębnymi majątkami. To, co nabywają wspólnie, nabywają na współwłasność w częściach ułamkowych. Dysponują oni swobodnie swoimi udziałami w tej współwłasności, a także resztą swojego majątku osobistego.

Jeszcze raz zaznaczam, że niezależnie od intercyzy czy też jej braku Pani przyszły mąż nie nabędzie praw do majątku zgromadzonego przez Panią przez zawarciem małżeństwa.

Odnośnie praw nieślubnego dziecka, to generalnie w kwestiach dziedziczenia traktowane jest analogicznie do dzieci pochodzących z małżeństwa – dziedziczą na równych prawach po swoich rodzicach. Będąc dzieckiem Pani męża, jest ono w pełni uprawnione do spadku po nim, względnie do zachowku.

Jeżeli Pani mąż nie pozostawi testamentu, w którym zadysponował swoim majątkiem, w grę będzie wchodzić dziedziczenie ustawowe.

Zgodnie więc z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli zmarły pozostawił żonę i dzieci, to są one powołane do spadkobrania w częściach równych (z tym, że część przypadająca żonie nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku). Przyjmując hipotetycznie, że Pani mąż umiera przed Panią, a posiadacie Państwo dwoje dzieci – dziedziczycie wszyscy po 1/4 części spadku (Pani, Pani dzieci i jego nieślubne dziecko).

Pewnym rozwiązaniem jest więc sporządzenie testamentu, w którym Pani mąż ustanowi Panią albo Państwa wspólne dzieci jedynymi spadkobiercami, wyłączając od dziedziczenia swoje nieślubne dziecko.

Jednak wtedy jego nieślubne dziecko będzie mogło żądać od spadkobierców zachowku. Prawo to wynika z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego. Artykuł ten wskazuje, iż zstępnemu (czyli m.in. właśnie dzieciom), który byłby powołany do spadku z ustawy, należy się połowa tego udziału, który dziedziczyłby gdyby doszło do dziedziczenia na podstawie ustawy. W powyższym hipotetycznym przypadku (Pani i Pani dwoje dzieci) zachowek dla nieślubnego dziecka wyniósłby 1/8 udziału (1/2 x 1/4). Rozmiar zachowku ulega zwiększeniu do 2/3 udziału w przypadku osób małoletnich lub trwale niezdolnych do pracy (2/3 x 1/4).

Należy mieć jeszcze na uwadze, że roszczenie z tytułu prawa do zachowku przedawnia się w terminie 5 lat od ogłoszenia testamentu. Nie oznacza to jednak, że Pani przyszły mąż, wobec skrajnych zachowań jego potencjalnych spadkobierców (właśnie nieślubnego dziecka), nie ma żadnych środków prawnych, by pozbawić ich należnego zachowku. Owym środkiem prawnym jest tzw. wydziedziczenie.

Wydziedziczenie jest uregulowane w art. 1008 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli ci uprawnieni:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępują uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  2. dopuścili się względem spadkodawcy, albo jednej z najbliższych mu osób, umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci;
  3. uporczywie nie dopełniają względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, wydziedziczenie może zostać dokonane jedynie w testamencie. Nieważność tego dokumentu pociąga za sobą nieważność wydziedziczenia.

Artykuł 1008 zawiera szczegółowe oraz wyczerpujące wyliczenie przyczyn wydziedziczenia, bez nich sąd rozpoznający sprawę o zachowek nie uzna wydziedziczenia za skuteczne.

Uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy, w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, oznacza prowadzenie wbrew woli spadkodawcy nagannego trybu życia (przykładowo: alkoholizm, narkomania). Podkreślić należy, że ustawową przyczyną wydziedziczenia jest postępowanie wbrew woli spadkodawcy i w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w sposób uporczywy. Przesłanka ta jest spełniona, gdy zachowanie wydziedziczonego bądź jest długotrwałe, bądź wydziedziczony dopuszcza się wielokrotnie nagannych zachowań. Zdarzenie o charakterze jednorazowym czy stany krótkotrwałe nie uzasadniają wydziedziczenia spadkobiercy.

Oceny, kto jest osobą najbliższą spadkodawcy – w ramach przesłanki dopuszczenia się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci – należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Nie można określić jakiegokolwiek zamkniętego katalogu takich osób. Umyślność przestępstwa oznacza, że zamiar sprawcy ukierunkowany był na jego popełnienie, a zatem przestępstwo nie było przypadkowe.

W pojęciu uporczywego zaniedbywania wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych (np. obowiązków alimentacyjnych czy obowiązku opieki nad spadkodawcą) mieści się również takie zachowanie, które prowadzi do faktycznego zerwania kontaktów rodzinnych i ustania więzi uczuciowej, normalnej w stosunkach rodzinnych (tak wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 listopada 2002 r., sygn. akt II CKN 1397/2000).

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli przebaczył mu dokonane przewinienie (art. 1010 Kodeksu cywilnego). Przebaczenie jest uzewnętrznieniem woli spadkodawcy dokonanym w jakiejkolwiek formie, niekoniecznie pisemnej. Nie jest konieczne, aby spadkodawca w chwili przebaczenia miał pełną zdolność do czynności prawnych, ale przebaczając, musi on jednak działać z dostatecznym rozeznaniem. Dowód przebaczenia spoczywa na wydziedziczonym.

Ważne jest, że przyczyna wydziedziczenia spadkobiercy uprawnionego do zachowku powinna wynikać wprost z treści testamentu (art. 1009). Innymi słowy, aby wydziedziczenie było skuteczne, konieczne jest wyraźne wskazanie w testamencie jednej z przyczyn z art. 1008, najlepiej wraz z jej uszczegółowieniem i uzasadnieniem.

Jeżeli więc Pani mąż, ustanawiając testament, jednocześnie wydziedziczy swojego nieślubne dziecko, a powody uzasadniające wydziedziczenie okażą się realne, w tej sytuacji nie otrzyma jego dziecko ani żadnego spadku po ojcu, ani zachowku. Czyli najważniejszym i najbardziej skutecznym sposobem jest sporządzenie testamentu.

Innym sposobem będzie też ustanowienie rozdzielności majątkowej między Panią a Pani mężem i nabywanie majątku jedynie na Panią – czyli przy większych zakupach (np. samochód) powinna Pani brać faktury jedynie na Panią, co zawsze będzie stanowiło dowód, że dany przedmiot zamiast na współwłasność, został nabyty jedynie przez Panią.

Rozwiązanie takie nie miałoby zastosowania w przypadku wspólności majątkowej (bez intercyzy), gdyż przepisy prawa jasno wskazują, że majątek zakupiony w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego.

Powinna się Pani także zabezpieczyć w taki sposób, aby po Pani śmierci to Pani dzieci były wyłącznymi spadkobiercami, wyłączając z tego dziedziczenia męża. Jest to o tyle ważne, o ile mąż na podstawie ustawy dziedziczy po Pani. Dziedzicząc po Pani spadek (wszystko, co przed śmiercią należało do Pani, czyli także majątek nabyty przez zawarciem małżeństwa), Pani mąż zwiększa swój majątek, a po nim poza Pani i jego wspólnymi dziećmi, dziedziczy także jego nieślubne dziecko. Nawet jeżeli sporządził testament, to zachowek dziecka będzie liczony od wartości spadku.

Przepisanie majątku Pani i Pani męża na wspólne dzieci jest pewnym rozwiązaniem, które jednak nie pozbawia nieślubnego dziecka żądania zachowku od obdarowanych i to bez względu na datę dokonania takiej darowizny.

Reasumując, powinniście Państwo przede wszystkim sporządzić testamenty, w których uczynicie spadkobiercami swoich zstępnych. Nieślubnemu dziecku pozostanie wtedy kwestia zachowku, chyba że zachodzą podstawy wydziedziczenia, wtedy to, na zasadach wskazanych powyżej, nieślubne dziecko nie będzie miało praw nawet do zachowku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością
majątkową lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Oszczędności podjęte ze wspólnego rachunku bez wiedzy współmałżonka


Żona podjęła ze wspólnego rachunku bankowego wszystkie nasze wspólne oszczędności – bez mojej wiedzy! Wszystkie te oszczędności trafiły na jej konto bankowe w innym banku, którego nie jestem współwłaścicielem, ani nie mam do niego pełnomocnictwa – co powinienem zrobić?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej


Od dwóch lat jesteśmy małżeństwem. Chcielibyśmy mieć rozdzielność majątkową (intercyzę). Żona nie pracowała, tylko ja utrzymywałem rodzinę. Przez te dwa lata wspólnego życia odłożyliśmy sporą sumę. Żona stwierdziła, że nie chce nawet złotówki z tej sumy. Chce, aby cała kwota przypadła mnie. W takim razie jak ustanawiając rozdzielność majątkową wprowadzić do niej zapis, który by mówił, że żona nie rości sobie żadnych praw do oszczędności ani do żadnej rzeczy, którą kupiliśmy w trakcie trwania naszej wspólności majątkowej?

Intercyza a obowiązek alimentacyjny


Czy zawierana na postawie umowy dwustronnej intercyza, oznaczająca pełną rozdzielność majątkową (z przychodami włącznie), dopuszcza zwolnienie od obowiązku alimentacji w przypadku utraty pracy lub zdolności do pracy jednego ze współmałżonków?

Darowizna do majątku odrębnego współmałżonka


Kupujemy z żoną mieszkanie i chcemy, aby mieszkanie to stanowiło odrębny majątek żony. W akcie notarialnym oświadczyliśmy, że zakup mieszkania będzie pochodzić ze środków własnych żony i będzie to zakup do jej majątku odrębnego. Niestety nie do końca właściwie rozumieliśmy termin „środki własne”. O ile część środków pieniężnych wykorzystanych do tej pory na wpłacenie rat istotnie pochodziła z majątku żony sprzed zawarcia małżeństwa, o tyle druga część (około 50% wartości mieszkania) będzie pochodzić z lokat bankowych, których właścicielem jest żona, ale które w świetle prawa stanowią małżeńską wspólność majątkową. Zatem czy mogę notarialnie przekazać żonie prawo do tych lokat, tak aby środki na nich zgromadzone stanowiły jej środki własne i czy jeśli takie przekazanie jest możliwe, istnieje jeszcze konieczność rejestrowania tego faktu w urzędzie skarbowym? I ewentualnie czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian do sporządzonego już aktu notarialnego, tak aby nabyte mieszkanie stanowiło małżeńską wspólność majątkową, a następnie dopiero przekazać je do majątku odrębnego żony?

Zakończenie rozdzielności majątkowej


Ile kosztuje i jakie będą konsekwencje zakończenia rozdzielności majątkowej i powrotu do wspólnoty? Czy lepiej wrócić do stanu sprzed rozdzielności, czy zacząć wspólnotę na nowo, od bieżącej daty?

Koszty przeprowadzenia rozdzielności finansowej


Mój mąż zaciąga pożyczki i wydaje pieniądze bez opamiętania i konsultacji ze mną. Rozważam rozdzielność majątkową. Jak wygląda procedura jej ustanowienia i z jakimi kosztami się wiąże? Co z moją odpowiedzialnością za długi męża?

Kredyt hipoteczny a rozdzielczość majątkowa


Bierzemy z mężem kredyt hipoteczny na dom w banku, w którym mąż ma już konto. Mąż chce, żeby kwota kredytu pobierana była właśnie z tego konta. Mamy rozdzielczość majątkową, lecz ratę będziemy spłacać po połowie, ale z jego konta. Czy w przypadku rozwodu mąż może później stwierdzić, że to on spłacał kredyt i nie należy mi się część pieniędzy przy podziale domu?

Rozdzielność majątkowa przy zadłużeniu


Chciałabym uzyskać rozdzielność majątkową, będąc w małżeństwie. Zależy mi na tym, ponieważ mąż ma firmę i ostatnio zalega z płatnościami. Obawiam się, że niedługo będę musiała spłacać jego długi. Ja również prowadzę firmę, która jest w pełni rentowna. Mąż zgadza się na rozdzielność, podpisze mi dokumenty. Proszę o wskazówki, jak przeprowadzić rozdzielność majątkową przy jego zadłużeniu?
Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »