Co to jest majątek wspólny i kiedy dokonuje się podziału majątku wspólnego?

• Opublikowano: 2023-02-27 • Autor: Artykuł Sponsorowany

Co to jest majątek wspólny? Kiedy dokonuje się podziału majątku wspólnego – przed czy po rozwodzie? Jeśli szukasz podstawowych informacji na temat podziału majątku wspólnego, zapraszamy do szybkiego zapoznania się z niniejszą treścią.

Co to jest majątek wspólny i kiedy dokonuje się podziału majątku wspólnego?

Podział majątku wspólnego jest jednym z najważniejszych etapów w procesie rozwodowym. Może być skomplikowany i stresujący, ale to kluczowy krok związany z uregulowaniem spraw finansowych i rozwiązaniem wszelkich kwestii spornych między byłymi partnerami. Czym dokładnie jest majątek wspólny? Co obejmuje? I kiedy dokonuje się podziału majątku wspólnego? Na pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Co to jest majątek wspólny?

Co to jest majątek wspólny? Otóż to właściwie zbiór dóbr i praw, które należą do małżonków. W ramach majątku wspólnego mogą znaleźć się między innymi nieruchomości, samochody, konta bankowe, obligacje, akcje, długi, prawa autorskie czy majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa. W Polsce zgodnie z przepisami prawa małżonkowie tworzą majątek wspólny, chyba że w umowie przedślubnej zostało ustalone inaczej.

Do majątku wspólnego należą także wszelkie dochody ze wspólnego, jak i majątku osobistego każdego z małżonków, środki, które są gromadzone na rachunku pracowniczego lub otwartego funduszu emerytalnego, składki zewidencjonowane na subkoncie ZUS czy wynagrodzenie za pracę oraz dochody z każdej innej zarobkowej działalności.

Jeśli natomiast chodzi o składniki majątku osobistego, obejmuje on wszystko to, czym małżonkowie dysponowali jeszcze przed zawarciem małżeństwa, darowizny, nagrody, dobra odziedziczone podczas trwania małżeństwa oraz udziały w cywilnej spółce.

Czeka Cię podział majątku wspólnego i zastanawiasz się, co właściwie podlega podziałowi? Otóż jeśli przed zawarciem związku małżeńskim para nie podpisała intercyzy, podziałowi podlegają wszystkie składniki stanowiące wspólną własność poza majątkiem osobistym. 

Kiedy dokonuje się podziału majątku wspólnego?

Kiedy dokonuje się podziału majątku wspólnego? Najczęściej podział majątku następuje po rozwodzie, co nie oznacza, że nie można tego zrobić jeszcze przed procesem. Jeśli interesuje Cię podział majątku wspólnego przed rozwodem, musisz wiedzieć, że podział ten dokonywany jest w takiej sytuacji na podstawie specjalnej umowy, którą zawierają między sobą małżonkowie. W umowie tej trzeba określić, który składnik wspólnego majątku przypada danemu małżonkowi. Umowę należy sporządzić na piśmie i podpisać.

Podział majątku po rozwodzie wygląda nieco inaczej niż ten, który przeprowadza się przed rozwodem. Najczęściej proces podziału majątku po rozwodzie jest dłuższy i przede wszystkim żmudniejszy. Jest to spowodowane głównie tym, że małżonkom ciężko w takim przypadku dojść do porozumienia. A zatem głównie spory są przyczyną przedłużającą całe postępowanie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na temat tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego lub jak przeprowadzi podział majątku wspólnego małżonków, zawsze warto skontaktować się z doświadczonym prawnikiem.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »