Kategoria: Alimenty

Zrzeczenie się alimentów na córkę przez matkę

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-10

Córka ma 14 lat. Zrobiłem test DNA i okazało się, że nie jestem jej ojcem biologicznym. Od jej narodzin płacę alimenty (nie są zasądzone przez sąd), córka nosi moje nazwisko. Teraz chcę przestać na nią płacić. Wraz z jej matką zależy nam na zachowaniu tajemnicy przed córką. Czy matka może złożyć oświadczenie, że zrzeka się alimentów na córkę? Czy muszę ojcostwo unieważnić drogą sądową?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

Podkreślić należy, iż, jak podnosi się w literaturze przedmiotu, przywołując przy tym orzecznictwo, „ciężar dowodu, czy oświadczenie było dotknięte wadą, zgodnie z ogólną regułą wskazaną w art. 6 k.c. spoczywał na powodzie. Sąd Najwyższy podkreślał, że do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, którego przedmiotem jest uznanie dziecka, przepisy kodeksu cywilnego regulujące wady oświadczenia woli, zawarte w art. 82–87, mają zastosowanie »tylko w zasadzie i tylko odpowiednio« (zob. wyrok SN z dnia 10 grudnia 1999 r., II CKN 1037/99, LEX nr 39832). W konsekwencji przyjmowano pogląd, zgodnie z którym podstawę żądania unieważnienia uznania mogły stanowić dwie wady oświadczenia woli, tj. błąd oraz groźba. Sąd Najwyższy przyjmował, że do unieważnienia uznania dziecka nie miały zastosowania przepisy kodeksu cywilnego regulujące pozorność (art. 83 k.c., tak też wyrok SN z dnia 14 kwietnia 1975 r., II CR 119/75, LEX nr 7685)” (G. Jędrzejek, Komentarz do art. 78 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 01.10.2013).

Z treści Pana pytania, co najważniejsze, nie wynika, aby termin do złożenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa upłynął. Ustawodawca przewiduje bowiem 6-miesięczny termin do wytoczenia takiego powództwa. Termin liczony jest od dnia, w którym Pan dowiedział się, że dziecko od Pana nie pochodzi. Innymi słowy od dnia poznania wyników badania DNA.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż nie ma przeszkód, by uznanie ojcostwa zostało po 13 latach uznane za bezskuteczne. Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa składa się do sądu opiekuńczego, sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Opłata sądowa od powództwa wynosi 200 zł. Powodem jest Pan, a pozwanym matka dziecka oraz jej córka. Zauważyć należy, iż po śmierci dziecka ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne.

Przywołać należy stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt III CZP 91/11, zgodnie z którym „wyrok unieważniający uznanie dziecka, usuwający istniejący dotychczas stosunek prawny rodzicielstwa działa ex tunc. Nie jest możliwa do przyjęcia konstrukcja ojcostwa podzielonego w czasie. Równocześnie jednak istnieją ważne racje prawne i społeczne przemawiające za tym, by uznać wyłom od zasady wstecznego działania wyroku w sprawach w zakresie skutków świadczeń na utrzymanie i wychowanie dziecka, spełnionych przez ojca w okresie przed usunięciem ojcostwa. W okresie gdy świadczenie to było spełniane z przeznaczeniem na utrzymanie i wychowanie dziecka, miało usprawiedliwioną podstawę prawną. Ustanie ojcostwa w następstwie wyroku sądowego nie ma wpływu na ocenę prawidłowości wyroku zasądzającego alimenty od ojca w okresie sprzed wyroku unieważniającego uznanie dziecka. Świadczenia alimentacyjne spełnione względem dziecka w tym okresie były świadczeniami prawnie uzasadnionymi niezależnie od tego, czy spełnione były dobrowolnie, albo na podstawie wyroku zasadzającego alimenty, czy umowy. Nie ulegają więc zwrotowi alimenty dotychczas zapłacone, natomiast od prawomocności wyroku uchylającego ojcostwo ustaje obowiązek dalszych świadczeń alimentacyjnych, chociażby były już prawomocnie zasądzone, lecz jeszcze nie wyegzekwowane”.

Innymi słowy po ustaleniu bezskuteczności uznania dziecka nie będzie Pan zobowiązany do płacenia alimentów, ale też nie będzie mógł żądać zwrotu dotychczas zapłaconych alimentów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Pobieranie alimentów a praca na umowę-zlecenie

Syn w ubiegłym miesiącu podjął pracę na umowę-zlecenie, która jest odnawiana co miesiąc. Zarabia 1200 zł netto, otrzymuje alimenty za pośrednictwem komornika w kwocie 450 zł, ponadto uczęszcza na 2-letni kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Mieszka wspólnie ze mną i siostrą. Zastanawiam się, czy skoro podjął pracę (aczkolwiek niestabilną), może pobierać alimenty?

Jak długo rodzic musi płacić alimenty na dziecko?

Jak długo rodzic musi płacić alimenty na dziecko? Syn ma skończone 18 lat i uczy się w szkole specjalnej, ponieważ w związku z przebytą chorobą ma problemy z nauką. Cały czas płacę alimenty zasądzone przez sąd w kwocie 400 zł, a w sumie zarabiam ok. 1600 zł. Z dzieckiem się nie widziałem od momentu rozstania z żoną, gdyż żona ograniczyła mi prawa rodzicielskie, a ja wyprowadziłem się do innego miasta i założyłem nową rodzinę, mam drugie dziecko. Pracuję tylko ja, żona jest bezrobotna, dziecko chodzi do szkoły. Jakie są szanse, by przestać płacić alimenty?

Jaki adres podać we wniosku o podwyższenie alimentów, jeśli ojciec jest za granicą?

Chciałabym złożyć pozew o podwyższenie alimentów, które zostały zasądzone 10 lat temu. Ojciec dziecka od kilku lat mieszka i pracuje w UK i z dzieckiem się nie widuje. Jaki adres podać we wniosku: miejsca zameldowania, gdzie mieszkają jego rodzice, czy jego aktualny adres zamieszkania? Wiem, gdzie mieszka i pracuje. Czy mam szansę na podwyższenie alimentów?

Wyprowadzka z domu 18-latka a alimenty

Płacę alimenty na trójkę dzieci. Najstarsze z nich, syn – 5 miesięcy temu skończył 18 lat. Przestał chodzić do szkoły (ale formalnie jeszcze jest uczniem), zaczął pracować i wyprowadził się od matki. Wynajmuje pokój na mieście, prawdopodobnie z dziewczyną. Co powinienem zrobić, aby już na syna nie płacić alimentów, skoro pomimo rozmów i próśb nie chce się uczyć w systemie nauki dziennej? Co z alimentami na dwoje pozostałych dzieci?

Nieobecność na rozprawie dotyczącej alimentów

Płacę regularnie alimenty na syna. Syn ma 21 lat. Uczył się w trybie niestacjonarnym, obecnie nie kontynuuje nauki. Chciałbym złożyć pozew do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na powyższej podstawie. Syn nie zadeklarował chęci udziału w rozprawie. Czy może pisemnie zrzec się prawa do alimentów i dołączyć taki dokument do akt sprawy?

Alimenty dla pełnoletniego dziecka a nie dla matki

Płacę alimenty na dziecko do komornika. Moja była żona nie zgodziła się na płacenie bezpośrednio jej i oddała wyrok sądowy do komornika. Wkrótce dziecko, na które płacę, osiągnie wiek 18 lat czyli będzie pełnoletnie i wówczas chciałbym płacić alimenty bezpośrednio dla dziecka. Co powinienem zrobić, aby z chwilą ukończenia osiągnięcia pełnoletności alimenty były płacone do rąk dziecka z pominięciem matki? Czy mogę robić przelew pocztowy (bez kosztów komorniczych) na dziecko i jak mam zawiadomić komornika o tej zmianie?

Przelewanie alimentów z opóźnieniem

Były mąż ma zasądzone alimenty do 5. każdego miesiąca, a płaci po 20. każdego miesiąca. Sąd wyraźnie wskazał mu taką datę, ponieważ opłacam mieszkanie wynajmowane (płatne do 9. każdego miesiąca), takie wpływy mam od rozwodu (2 lata temu). Niestety przelewanie alimentów z opóźnieniem jest nagminne. Czy mogę to jakoś zmienić?

Czy czeka mnie zwrot zabezpieczenia alimentacyjnego?

W 2012 r. rozpoczęła się moja sprawa rozwodowa, na której czas sąd udzielił zabezpieczenia alimentacyjnego na córkę i na mnie. W 2013 r. zapadł wyrok bez orzekania o winie i ja zrezygnowałam wówczas z alimentów na siebie, mimo że nie pracowałam i opiekowałam się dzieckiem. Wyrok uprawomocnił się w 2014 r. Do uprawomocnienia się wyroku otrzymywałam zabezpieczenie alimentacyjne i na dziecko, i na siebie. Czy okres od wyroku przed I instancją do uprawomocnienia się będzie okresem świadczeń nienależnych dla mnie, które podlegają zwrotowi?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »