Zostawienie żony alkoholiczki w podeszłym wieku

• Autor: Katarzyna Bereda

Opis Problemu:

Jestem żonaty od r. 1985. W mej opinii nigdy nie było to małżeństwo udane, ale trwałem w nim w nadziei, że się z żoną w końcu dogadamy. Niestety, tak się nie stało, a nadto jakieś 5 lat temu żona popadła w alkoholizm. Z początku podjęła leczenie, ale szybko je zarzuciła i obecnie jest w stanie jeszcze gorszym niż kiedyś. Zgłosiłem sprawę do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, lecz to nic nie dało, bowiem żona leczyć się nie chce. Mieszkamy sami, pilnować żony mogę tylko ja, a mam już lat 78 i problemy ze zdrowiem. Nadmienię, że musiałem zrezygnować z operacji zaćmy, bo na żadną pomoc żony liczyć nie mogę. Skoro nie można, jak słyszałem, zmusić alkoholika do leczenia, to w jaki sposób mogę ten męczący związek zakończyć? Mój syn z pierwszego małżeństwa mnie zaprasza do siebie i chętnie bym do niego pojechał, zostawiając żonie mieszkanie i umawiając się co do alimentów. Z tym że mieszkanie jest kwaterunkowe, niewykupione, i głównym lokatorem jestem ja. Czy przedstawiony tu przeze mnie pomysł jest więc w ogóle realny? Myślałem również o rozwodzie, ale on też nie rozwiązałby problemu wspólnego mieszkania. W jaki sposób jest możliwe zostawienie żony w podeszłym wieku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zostawienie żony alkoholiczki w podeszłym wieku

Przymusowe leczenie alkoholika

Jest Pan w błędzie w zakresie braku możności przymusowego leczenia żony – jak najbardziej może Pan złożyć taki wniosek do sądu. Obecnie sąd bardzo często orzeka o przymusowym leczeniu, jeżeli problem istnieje.

Zgodnie z treścią art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.”

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2018 r. „dopuszczalnym jest orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego w razie zaistnienia kumulatywnie dwóch przesłanek - medycznej (uzależniania od alkoholu) i społecznej, wskazującej na postępujące negatywne skutki uzależnienia, najczęściej - na rozkład relacji rodzinnych. Obie przesłanki (medyczna i społeczna) wymagane do zastosowania przymusowego leczenia odwykowego muszą występować w chwili orzekania co do istoty sprawy przez sądy meriti”.

Rozwód mimo podeszłego wieku

Jak Pan więc widzi powyżej, jeżeli żona jest uzależniony od alkoholu, a także narusza porządek publiczny oraz społeczny, w tym Państwa spokój rodzinny, może Pan skierować do sądu rejonowego miejsca zamieszkania wniosek o przymusowe leczenie żony. Proszę opisać obecną sytuację – sąd skieruje ją do biegłego w celu wykonania odpowiednich badań, a ostatecznie orzeknie o ewentualnym przymusowym leczeniu. Jeżeli jednak woli Pan złożyć pozew o rozwód – jak najbardziej sąd orzeknie Państwa rozwód.

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

Przesłanką konieczną orzeczenia rozwodu (tzw. przesłanką pozytywną, dodatnią) jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków.

Zupełny rozkład pożycia polega na ustaniu wspólnego życia małżonków na wszelkich jego płaszczyznach. Najczęściej przejawia się zerwaniem małżeńskiej więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej. Rozkład pożycia jest trwały, gdy w świetle zasad doświadczenia życiowego oraz okoliczności konkretnej sprawy można przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego życia nie nastąpi. Orzekanie o winie rozkładu pożycia reguluje art. 57. Sądem właściwym do orzekania w sprawach o rozwód jest sąd okręgowy.

Zgodnie z treścią art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego „powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda”.

Z uwagi na powyższe proszę złożyć pozew w sądzie w okręgu Państwa miejsca zamieszkania. Jeżeli nie chce Pan płacić alimentów na żonę, proszę ubiegać się o orzeczenie jej winy w zakresie rozpadu pożycia małżeńskiego – wtedy nie będzie Pan musiał obawiać się o zasądzenie ewentualnych alimentów od Pana. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »