Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w majątku a rozwód

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-07-17

Mam pytanie o zmiany w majątku. W 1988 roku zawarłem związek małżeński. Od 2002 roku posiadamy rozdzielność majątkową, akt notarialny. W 2004 roku kupiliśmy działkę i wybudowaliśmy dom, wszystko jest zapisane na mnie. W 2009 roku kupiliśmy drugą posesję wraz z budynkiem i lokal w Krakowie, oba zostały wyremontowane i obie nieruchomości były na mnie. W 2017 roku posesję po remoncie przepisuję na dzieci. W marcu sprzedałem Kraków. Teraz dzieci przepisują to na matkę. Chcę sprzedać pierwszy dom, w którym jest zameldowana żona, z którą się rozwodzę. Czy będę miał tym problemy?

W świetle art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.) w wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka z urzędu, o sposobie korzystania przez b. małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie. Obowiązek sądu orzekania ex officio w tych kwestiach ma charakter bezwzględny (patrz orzeczenie SN z dnia 12 sierpnia 1965 r., sygn. akt I CR 214/65, OSPiKA 1966, poz. 104).

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 marca 2003 r., sygn. akt II CK 91/02, LEX nr 78825, stosownie do przepisu art. 58 § 2 K.r.io. kognicja sądu orzekającego w sprawie rozwodowej została rozszerzona na objęcie wyrokiem rozwodowym również rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu stron, zajmowanym przez nich niezależnie od posiadanego do niego tytułu. O sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania sąd orzeka w zasadzie wtedy, gdy w chwili wydania wyroku rozwodowego małżonkowie zajmują to mieszkanie, tzn. faktycznie z niego korzystają. Jednakże sąd może orzec o sposobie korzystania z tego mieszkania także w wypadku, gdy małżonek nie przebywa w nim tylko przejściowo, w szczególności gdy – nie rezygnując ze wspólnego mieszkania – zmuszony był je opuścić.

Rozstrzygnięcie o wspólnym zajmowanym przez małżonków mieszkaniu jest rozstrzygnięciem tymczasowym, obowiązującym tylko przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania. Rozstrzygnięcie to nie przesądza ani o tytule prawnym do tego lokalu, ani też o tym, komu on przypadnie w razie ewentualnego podziału majątku wspólnego. Dlatego za wspólne mieszkanie w rozumieniu przepisu art. 58 § 2 zd. 1 należy uznać każdy lokal (nieruchomość), który małżonkowie uznawali za wspólne miejsce życia rodzinnego, niezależnie od tytułu zamieszkiwania (prawo własności, prawo spółdzielcze, służebność osobista, najem, użyczenie itp.), nawet jeśli stanowi ono własność osoby trzeciej, a nawet majątek osobisty jednej ze stron, tym bardziej że uprawnienie małżonka do zamieszkiwania w takim lokalu zostało przewidziane w art. 281 (tak słusznie m.in. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 25 lutego 2011 r., sygn. akt I ACa 928/2010).

Kwestia wymeldowania nie ma żadnego znaczenia dla faktu zamieszkiwania żony (byłej żony) w mieszkaniu/domu. Zameldowanie jest jedynie aktem administracyjnym, z którego nie wynikają żadne prawa do nieruchomości. Oznacza ono tylko potwierdzenie faktu zamieszkiwania, tj. stanu faktycznego. Po rozwodzie będzie Pan miał prawo dokonać podziału majątku wspólnego lub/i wnieść sprawę o eksmisję przeciwko żonie. 

W trakcie postępowania rozwodowego jak też po jego zakończeniu żona będzie miała prawo dalszego zamieszkiwania w domu – zmiana tego stanu rzeczy może nastąpić na skutek podjęcia stosownych działań prawnych (m.in. eksmisji).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Udziały w spółce pochodzące z darowizny

Przed ślubem dostałem w formie darowizny od mamy udziały w spółce z o.o. Czy pieniądze po sprzedaży tych udziałów pozostaną moją...

Nagroda jubileuszowa i diety a majątek

Jestem we wspólności małżeńskiej z mężem. Czy otrzymana od pracodawcy pieniężna nagroda jubileuszowa jest moim majątkiem osobistym? A jak jest...

Dług bez wiedzy żony

Jestem przedsiębiorcą, od 12 lat prowadzę firmę, niestety nieuczciwi kontrahenci wpędzili mnie w długi i zalegam z płatnościami za towar....

Jak zmusić rodzeństwo do dokładania się do opłat za dom?

Kilka lat temu otrzymałem gospodarstwo rolne od rodziców. Później ożeniłem się. W domu, który zajmuję z żoną i dziećmi, mieszka też moje...

Przymusowe leczenie męża alkoholika

Sprawa dotyczy przymusowego leczenie alkoholika. Siostra ma męża alkoholika, który przechodził już leczenie, ale ciągle wraca do nałogu. Dzieci: 18-letnia...

Obciążenie kosztami za pobyt siostry w DPS

MOPS chce namówić moją jedyną siostrę, by podała mnie do sądu celem zasądzenia ode mnie alimentów. Siostra jest pełnoletnia, cierpi na chorobę...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »