Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana rozwodu na separację

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-07-01

10 lat mija od mojego rozwodu i ciągle mieszkamy razem. Z uwagi na moją chęć dania szansy byłemu małżonkowi pragnę rozwód przekształcić na separację. Proszę o poradę w tej sprawie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana rozwodu na separację

Czy można uchylić wyrok orzekający rozwód?

Rozwód następuje w drodze wydania wyroku sądowego i jedynie uchylenie lub zmiana tego wyroku może doprowadzić do uchylenia skutków orzeczenia o rozwodzie. Z opisu Pani sprawy wynika, iż wyrok rozwodowy zapadł w sądzie I instancji.

Wyrok zapadł 10 lat temu, trudno tu znaleźć podstawy choćby do wznowienia postępowania.

Zgodnie z treścią art. 403 § 1 „można żądać wznowienia na tej podstawie, że:

1) wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

2) wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa”.

Czy jest możliwe unieważnienie rozwodu?

Należy jednak mieć na uwadze, że z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów (art. 406 K.p.c.).

Ponadto skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy (art. 407 § 1 K.p.c.).

Podsumowując, w przedstawionej przez Panią sytuacji nie ma możliwości zmiany orzeczenia, które zapadło w przedmiocie rozwodu i unieważnienia rozwodu.

Nie ma możliwości zmiany rozwodu na separację.

Może Pani ponownie wyjść za mąż za byłego męża.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki