Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana zamieszkania dzieci w trakcie rozwodu

• Opublikowane: 2023-03-06 • Autor: Katarzyna Bereda

Podjęłam decyzję o rozwodzie, wkrótce złożę pozew rozwodowy. Mamy z mężem 2 dzieci (3- i 2-letnie). Po rozwodzie chciałabym przeprowadzić się z nimi do innego miasta, gdzie mieszka moja rodzina. Istotne dla mnie i dzieci byłoby wsparcie bliskich, których będę miała na miejscu. Ponadto koszty wynajęcia mieszkania, placówek opiekuńczych i ogólne koszty życia są znacznie niższe niż w stolicy, gdzie obecnie mieszkamy. Czy będę mogła przeprowadzić się z dziećmi, czy ich ojciec może się temu sprzeciwić? Odległość między jego miejscem zamieszkania a moim wynosiłaby ok. 200 km. Ojciec jest zmotoryzowany, a jego zarobki są kilkakrotnie wyższe od moich.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana zamieszkania dzieci w trakcie rozwodu

Miejsce zamieszkania dziecka

Nawet jeżeli będziecie Państwo posiadali pełnię władzy rodzicielskiej, a dzieci pozostaną przy Pani, będzie Pani mogła zamieszkać razem z nimi w dowolnym miejscu w kraju. Nie musi więc mieć Pani zgody męża na zmianę miejsca zamieszkania dzieci, o ile miejsce to nadal będzie znajdowało się w Polsce.

Zgodnie z treścią art. 26 Kodeksu cywilnego (K.c.): „§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. § 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy”.

Zatem jeżeli chce się Pani wyprowadzić, proponuję od razu w wyroku rozwodowym uregulować kontakty ojca z dziećmi. W takim postępowaniu sąd bada relacje dziecka z rodzicami, postawę rodziców oraz ich warunki majątkowe i mieszkaniowe.

Prawo i obowiązek rodziców oraz dzieci utrzymywania ze sobą kontaktów

Proszę jednak pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

E. Holewińska-Łapińska (Orzekanie o osobistej styczności, teza 1) podkreśla, że uprawnienie do osobistej styczności, jako przejaw jednego z dóbr osobistych (takich jak życie prywatne, uczucie przywiązania do bliskich, sfera uczuciowa związana z osobą bliską, indywidualne wartości świata uczuć i życia psychicznego człowieka), podlega także ochronie przewidzianej w art. 24 K.c. przy założeniu, że „druga strona”, co najmniej, godzi się na kontakty. T. Sokołowski (Charakter prawny, teza 1) uważa, iż bez osobistej styczności można w szczególności uczestniczyć w zapewnieniu dziecku opieki lekarskiej, leczenia szpitalnego, a także podejmowaniu decyzji o zabiegu operacyjnym.

Osobista styczność z dzieckiem, uregulowanie kontaktów

Osobista styczność z dzieckiem nie jest także konieczna przy sprawowaniu zarządu jego majątkiem oraz przy reprezentowaniu dziecka. W sytuacji uzasadnionej ważnymi względami występującymi po stronie rodzica lub dziecka możliwe jest zatem wykonywanie sporego zakresu władzy rodzicielskiej bez osobistej styczności z dzieckiem. Co najmniej dyskusyjne jest twierdzenie autora, iż (T. Sokołowski, Charakter prawny, teza 2) „w czasie trwania władzy rodzicielskiej nie występuje odrębne prawo do kontaktów osobistych”. Niewątpliwie kontakty nie są elementem władzy rodzicielskiej, ale również niewątpliwie stanowią prawo odrębne od władzy rodzicielskiej. Prawo to może istnieć samodzielnie przed powstaniem tej władzy, jak i po jej ustaniu (por. też Nb 29 do art. 109; T. Sokołowski, Charakter prawny, teza 3).

Dlatego też, jeżeli chce Pani zmienić miejsce zamieszkania, to nie ma ku temu przeszkód – jeżeli miejsce to będzie dalej znajdować się w Polsce. Proponuję jednak porozmawiać na ten temat z mężem i uregulować kwestie kontaktów ojca z dziećmi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl