Kategoria: Dzieci

Zgoda sądu na zakup mieszkania finansowany częściowo z majątku dziecka

Marek Gola • Opublikowane: 2018-05-21

Mój syn otrzymał odszkodowanie po zmarłym ojcu. Sąd nakazał wpłacenie całej sumy na założony na niego rachunek bankowy. Dziecko nie ma jeszcze 18 lat. Ja nie mogę wybierać tych pieniędzy, tylko dziecko może je podjąć, gdy uzyska pełnoletniość. Chciałabym kupić mieszkanie i częściowo ten zakup sfinansować ze środków z odszkodowania. Czy jest możliwość uzyskania sądownej zgody na przeznaczenie chociaż części tej kwoty na zakup lokalu mieszkalnego?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

W przedmiotowej sprawie będzie konieczne uzyskanie zgody sądu na wypłatę środków z rachunku bankowego założonego na syna. Jak mniemam, co roku powinna Pani składać stosowne sprawozdanie informujące w zakresie wydatkowania środków pieniężnych wypłaconych synowi z tytułu śmierci ojca. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 101 § 3 K.r.o., zgodnie z którym rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Nie ulega wątpliwości, iż wypłata środków należących od syna celem ich zainwestowania w zakup nieruchomości, wymaga zgody sądu.

Wniosek o wyrażenie zgody na pobranie środków z rachunku bankowego, a następnie jego przeznaczenie na zakup nieruchomości winien zostać złożony w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania syna (wydział rodzinny i nieletnich). Opłata sądowa wynosi 40 zł. Do wniosku należy dołączyć wyciąg z rachunku bankowego, a także wskazać konkretnie, jaka nieruchomość ma zostać zakupiona. Jeśli zakup mieszkania ma służyć polepszeniu warunków mieszkaniowych także syna, proszę to we wniosku dokładnie opisać. Jeżeli nowe mieszkanie ma mieć wyższy standard od aktualnie zajmowanego, proszę do wniosku dołączyć zdjęcia, aktualnego miejsce zamieszkania i nowego miejsca zamieszkania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »