Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zdrada małżeńska jako przyczyna rozwodu

• Autor: Tomasz Krupiński

Chciałabym wnieść pozew o rozwód, ponieważ mąż dopuszcza się zdrady. Mam na to dowody. Mimo tego on nie przyznaje się do winy. Nie widzę już możliwości życia w takim związku, w którym jestem i będę oszukiwana i zdradzana. Chcę uniknąć zbędnych awantur z uwagi na dobro dzieci i jak najszybciej zakończyć to małżeństwo. Jak w tej sytuacji przeprowadzić rozwód?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zdrada małżeńska jako przyczyna rozwodu

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Podstawą rozwodu jest ziszczenie się wszystkich przesłanek materialnych, tj. nastąpienie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Za utrwalony w doktrynie i orzecznictwie należy uznać pogląd, że zupełny rozkład pożycia małżeńskiego powinien obejmować – co do zasady – wszystkie więzi łączące małżonków, to jest duchowe, fizyczne i gospodarcze (zob. np. A. Olejniczak, Materialnoprawne przesłanki..., s. 14-30; wyrok SN z 22 października 1999 r., III CKN 386/98, SIP nr 1217913 oraz wyrok SA w Katowicach z 12 marca 2010 r., I ACa 51/2010, Lexis.pl nr 2790771).

W wyroku z 22 października 1999 r. (III CKN 386/98, LexisNexis nr 6793614, SIP nr 1217913) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań. Rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie wymienione więzi łączące małżonków. Rozkład, o którym mowa, jest przy tym procesem rozciągniętym w czasie, a nie zdarzeniem jednorazowym. Z powyższego orzeczenia Sądu Najwyższego wypływają istotne konsekwencje pozwalające na pewne uporządkowanie okoliczności świadczących o rozkładzie pożycia związku małżeńskiego.

Naruszenie jednego lub nawet kilku z obowiązków wymienionych w art. 23 i 27 (np. niewierność, nieprzyczynianie się do utrzymywania rodziny) nie przesądza jeszcze o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Zasadą jest konieczność wygaśnięcia wszystkich trzech podstawowych więzi, za pomocą których realizowane są funkcje związku małżeńskiego. Jeśli np. pomiędzy małżonkami wygasło uczucie albo brak więzi fizycznych, a mimo to decydują się na utrzymanie więzi ekonomicznych, pozostając w przyjacielskich relacjach, troszcząc się o siebie i wspólnie wychowując potomstwo, to nie można uznać, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia.

Zobacz również: Rozwód a dziecko z innym partnerem

Cudzołóstwo jako podstawa rozwodu

Co do zdrady to orzecznictwo sądowe jest jednolite. Cudzołóstwo może być podstawą udzielenia rozwodu bez względu na czas, kiedy je popełniono, jeżeli było ono przyczyną lub choćby jedną z przyczyn rozkładu pożycia stron (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.12.1950 r., sygn. Akt: C 347/50).

Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.09.2000 r., sygn. Akt: IV CKN 112/00).

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w orzeczeniu z dnia 26 marca 1952 roku (C 813/51, NP 1953, nr 5, s. 82), w którym czytamy: „Związanie się małżonka z inną osobą węzłem uczuciowym, w którym wprawdzie nie dochodzi do cudzołożnych stosunków, ale któremu towarzyszą wyznania miłości i pocałunki, może być odczute przez drugiego małżonka jako podrywanie, a nawet zerwanie więzi uczuciowej i moralnej, która łączyła małżonków, i może być zależnie od okoliczności, uznane za ważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego”. Podkreślić należy także, że nawet fakt jednorazowej zdrady małżeńskiej może być przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, co znalazło potwierdzenie w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1951 roku (C 667/50, OSN 1953, poz. 9).

Najszybszym sposobem wyjścia z małżeństwa jest oczywiście rozwód bez orzekania o winie.

Zobacz również: Dziecko urodzone w małżeństwie z innym mężczyzną 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl