Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie ustalonych alimentów i próba ratowania związku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-07-12

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Pozasądowo ustaliłam z mężem wysokość alimentów, niniejsze spisane aktem notarialnym. Przez rok pieniądze regularnie wpływały na moje konto. Podatek do US płaciłam regularnie. Życie potoczyło się tak, że znowu jesteśmy razem. Mąż nie płaci mi alimentów. Nie wiem, czy uda nam się uratować nasze małżeństwo, dlatego nie chcę dla własnego bezpieczeństwa rezygnować z alimentów na stałe. Chcę je po prostu „zawiesić” na czas nieokreślony. Co powinnam zrobić w tym przypadku, żeby uniknąć problemów z US?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie podkreślić należy, iż podpisanie takiego oświadczenie woli, jakoby strona zrzekła się alimentów, jest oświadczeniem nieważnym, bowiem alimentów nie można się zrzec. Alimenty są świadczeniem ściśle osobistym i nie można ich także przenieść na inną osobę. Zrzeczenie się alimentów może mieć charakter dobrowolny, w ten sposób, że nie będzie się ich dochodziło.

Innymi słowy podpisane oświadczenie byłoby nieważne i jako takie nie może świadczyć na korzyść żadnej ze stron.

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, iż zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków, bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a potrzebom uprawnionych zobowiązany nie jest w stanie sprostać posiadanymi środkami. Możliwości zarobkowe – to zarówno te przybierające postać pieniężną, jak i te pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.).

W praktyce bardzo często występują tego rodzaju umowy, ale wyraźnie podkreślić należy, iż nie chronią one osób będących ich stronami. Co najwyżej można byłoby zawrzeć umowę, w której obowiązek alimentacyjny zostałby uchylony. Nie można jednak zrzec się alimentów na przyszłość.

Reasumując, zrzeczenie się alimentów nie ma dla Pani żadnego znaczenia, bowiem oświadczenie takie jest nieważne. Stanowisko takie wyrażają nie tylko przedstawiciele praktyki, ale także przedstawiciele nauki. Najzwyczajniej w świecie proszę nie dochodzić alimentów od byłego męża. Były mąż musi Pani zaufać w tym zakresie.

Na dzień dzisiejszy jeżeli nie będzie Pani otrzymywała alimentów od byłego męża, to zasadne jest zawiadomienie US na piśmie o powodach takiego stanowiska. Powyższe, choć nie jest wymagane, w mojej ocenie winno być uczynione z daleko posuniętej ostrożności. Jeżeli dotychczas płaciła Pani podatek, to pismo będzie jak najbardziej zasadne, a co najważniejsze przedstawi Panią jako osobę wiarygodną, w razie ewentualnego postępowania sądowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Adres byłego męża i ojca dziecka

Złożyłam wniosek do sądu rejonowego o alimenty od byłego męża na mnie i na nasze dziecko. Wpisałam, że pozwany przebywa w UK. Dostałam...

 

Ojciec pozbawiony władzy rodzicielskiej a alimenty

Czy mam prawo domagać się od ojca, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci? Jesteśmy po rozwodzie od 10 lat, do tej pory nie...

Jak postarać się o zwrot alimentów?

W jaki sposób odbywa się zaprzestanie płacenia alimentów – co i gdzie należy złożyć? Dziecko ma już 24 lata, z tego, co wiem, od 3 lat...

 

Jak formalnie zakończyć alimentację byłego małżonka?

Mam zasądzone przez sąd alimenty na byłą żonę; rozwód bez orzekania o winie. Sąd zasądził na jej rzecz alimenty w momencie, gdy nie pracowała....

 

Obniżenie alimentów ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej

Jestem po rozwodzie 6 lat, na moją prośbę zasądzono mi 500 zł alimentów na dziecko. Od 5 lat żona mieszka w Wielkiej Brytanii, wiem, że korzysta tam...

 

Wycofanie roszczenia alimentacyjnego a zapłacone już kwoty

Małżonkowie nie mają wspólnego majątku i wspólnych dzieci. W grudniu 2015 r. złożono pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Pozwana...

 

Matka nie przeznacza alimentów na utrzymanie dziecka

Jestem po rozwodzie. Na moją córkę płacę alimenty, opłacam jej telefon, daję kieszonkowe. Mam bardzo dobry kontakt z córką. Córka od września uczy...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »