Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie postępowania – sprawa o rozwód

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-01-02

Mąż złożył pozew rozwodowy bez orzekania o winie, ja wysłałam odpowiedź na ten pozew, że zgadzam się na rozwód. Czy możemy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania rozwodowego?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie, należy przywołać treść przepisu art. 178 K.p.c., zgodnie z którym sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Zgodnie z poglądem wyrażonym w literaturze „podstawą zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron – poza treścią ich niewątpliwego w tym przedmiocie oświadczenia – może być także takie zachowanie się stron, które w okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie pozostawia wątpliwości co do zgodnego zamiaru wywołania przez strony skutku w postaci zawieszenia postępowania na tej podstawie (art. 178) i wykluczające możliwość przypisania takiemu zachowaniu się innego znaczenia w świetle przyczyn mogących tamować – nie z woli stron – tok dalszego postępowania w sprawie (postanowienie SN z dnia 18 sierpnia 1999 r., I CKN 535/99, Wokanda 1999, nr 11, s. 9).”*

Wniosek o zawieszenie może zatem złożyć Pani, a mąż może w ślad za wnioskiem o zawieszenie złożonym przez Panią wyrazić zgodę na takie zawieszenie w odrębnym piśmie. Powyższe będzie wskazywało na wspólne Państwa działanie.

Jeżeli stawicie się Państwo na rozprawę i jedno z Was złoży do protokołu ustnie taki wniosek, a drugie wyrazi zgodę i przychyli się do niego, wówczas skutek będzie taki sam, jakbyście Państwo złożyli pisma.

Osobiście nie spotkałem się z sytuacją, aby sąd nie zawiesił postępowania na zgodny wniosek stron, ale wyraźnie podkreślić należy, iż ma takie prawo, bowiem zgodnie z przepisem sąd „może”, a nie „musi”.

* Joanna Bodio, Komentarz aktualizowany do art. 178 Kodeksu postępowania cywilnego, 2014.04.01

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Czym się różni rozwód od separacji?

Jestem mężatką od ponad 20 lat, ale niestety od kilku lat nie jest to już małżeństwo tylko męczarnia. Mąż jest alkoholikiem, a na dodatek choruje na...

Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie?

Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie? Mąż ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną. Nie ma między nami pożycia małżeńskiego od...

Uregulowanie spraw związanych z wydatkami na dom

Otrzymałam pozew o rozwód bez orzekania winy. Nie zgadzam się na to. Mąż wyprowadził się 11 lat temu – po tym, jak mnie zdradził. Zostałam sama...

Czy alkoholizm może być podstawą rozwodu?

Jestem po ślubie cywilnym 2 lata. Zaraz po ślubie zaczęły się problemy męża z alkoholem: był dwa razy w szpitalu, do pracy chodził „w kratkę”,...

Czy mąż może nie dać mi rozwodu?

Jestem mężatką od roku i młodą mamą. Od dłuższego czasu mój mąż podczas kłótni, które zdarzają się coraz częściej, bardzo mi ubliża, poniża...

Rozwód przeprowadzony w UK

Ja i mąż mieszkamy na stałe w UK. Od 3 lat jesteśmy po ślubie, jednak od roku mieszkamy osobno i mamy nowych partnerów. Nie mamy majątku ani...

Jeśli rozwód to tylko z orzeczeniem o winie

Złożyłem pozew o rozwód bez orzekania o winie. Niestety moja żona, odpowiadając przez pełnomocnika na pozew, stwierdziła, że nie zgadza się na...

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie rozwodowej

Pięć dni temu odbyła się druga rozprawa rozwodowa z mojego powództwa, na której wyraziłam zgodę na rozwód bez orzekania o winie. Sąd wydał...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »