Zatajenie majątku przed podziałem

Opis Problemu:

Dokonujemy wraz z współmałżonkiem podziału majątku wspólnego w formie ugody (u notariusza). Czy jeżeli dojdzie do ugody, a druga strona (z tego, co wiem) ma zgromadzone środki, oszczędności, wpłaciła już zaliczkę na nieruchomość (jesteśmy po rozdzielności od sierpnia tamtego roku), to czy mogę domagać się po podpisaniu ugody, zgadzając się na wszystkie warunki ugody drugiej strony o zwrot ukrytego majątku wspólnego (zatajenie majątku)? Czy druga strona również może występować na drogę sądową, bo stwierdzi, że podział jej nie zadawala, mimo że jej żądania zostały zaakceptowane przeze mnie? Czy koszty notarialne muszą być po mojej stronie? Czy podział majątku u notariusza jest tak samo ważny jak sądowny? Czy notarialny podział jest do podważenia? Czy mogę żądać, aby druga strona wyprowadziła się w ciągu miesiąca po podpisaniu podziału majątku u notariusza lub wcześniej (czy jest na to jakaś podstawa prawna, czy ja mogę wyznaczyć termin lub uzgodnić z drugą stroną)? Z tego, co wiem, druga strona chce pozostać w moim domu do marca przyszłego roku, a ja nie chcę tego. Czy mogę umieścić w akcie notarialnym informację na temat wyprowadzki mojego współmałżonka w czasie miesiąca od spłaty? A czy w przypadku, gdy będzie ze mną mieszkać, mogę żądać zwrotu kosztów (swojego odstępnego)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatajenie majątku przed podziałem

Podział majątku u notariusza

Podział majątku u notariusza jest tak samo ważny jak sądowy. Z tą różnicą, że ponowne wytoczenie sprawy o podział majątku jest niemożliwe. Co do zasady podział majątku w akcie notarialnym może być całkowity, lub częściowy, co do zasady nie wyklucza się po podpisaniu aktu notarialnego wytoczenia sprawy sądowej o podział majątku w części w której nie był objęty podziałem notarialnym.

Ale to zależy od zapisów w akcie notarialnym. Jeśli zrzekniecie się między sobą jakichkolwiek innych roszczeń w związku z podziałem – to nie będzie podstawy do wysuwania roszczeń. Jeśli chce Pani sobie pozostawić drogę, musi Pani prawidłowo sformułować akt notarialny. Jeśli zawrzecie zapis:

Treść aktu notarialnego

„Strony umowy o podział majątku wspólnego oświadczyły bowiem, że umowę zawierają bez żadnych spłat i dopłat oraz że nie mają względem siebie żadnych roszczeń majątkowych z tytułu łączącej ich dotychczas wspólności praw wymienionych w umowie i że w ten sposób dokonany podział majątku objętego uprzednio wspólnością ustawową majątkową małżeńską wyczerpuje ich roszczenia co do tego majątku” – treści aktu nie odwołacie się do majątku wspólnego nie objętego umową, nie zrzeknie się Pani roszczeń co do tego majątku.

Jeśli zapiszecie w umowie, że oświadczacie, ze w skład majątku wspólnego wchodzą konkretne środki z konkretnego banku – a mąż będzie miał środki na koncie w innym banku – jasne jest, że umowa nie obejmuje ich podziału.

Jeśli napiszecie, że zrzekacie się w stosunku do siebie jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu podziału majątku – nie będzie można dochodzić ich w postępowaniu sądowym w zakresie uzupełniającego podziału majątku. To samo dotyczy obu stron.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wyprowadzka po podziale majątku

Żaden przepis nie reguluje, kto pokrywa koszty aktu notarialnego. To należy do umowy między stronami. Do uzgodnień między stronami należy określenie terminu wyprowadzki i innych warunków. Żaden przepis w to nie ingeruje. Proszę ustalić między sobą, jeśli będzie to miesiąc po otrzymaniu spłaty, to maź będzie miał obowiązek się wyprowadzić. Ale oboje musicie zgodzić się na takie rozwiązania.

Notariusz może zamieścić w akcie tylko to, na co oboje się zgadzacie. Notariusz nie rozstrzyga sporów między Państwem. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Za czas zajmowania lokalu po terminie wyprowadzki określonym w akcie może Pani żądać czynszu. Za cały czas zajmowania lokalu – opłaty mediów w części.

Akt notarialny jest czynnością prawną. Można go unieważnić tylko w ograniczonych sytuacjach. Tylko z powodu wady. Przyczyną nieważności może być:

  • brak zdolności do czynności prawnych osoby dokonującej czynności (ubezwłasnowolnienie, małoletniość),

  • dokonanie czynności z pominięciem wymogu formy zastrzeżonej przez ustawę lub strony pod rygorem nieważności (np. podział nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego),

  • treść czynności sprzeczna z ustawą albo mająca na celu jej obejście lub sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,

  • wada oświadczenia woli (błąd, brak świadomości, choroba psychiczna).

Są to bardzo ograniczone możliwości unieważnienia aktu notarialnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »