Kategoria: Alimenty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaprzestanie płacenia alimentów przez ojca na niepełnosprawnego syna

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-05-04

Mój 20-letni syn ma orzeczenie o niepełnosprawności stopnia umiarkowanego, uczy się zaocznie. Ojciec syna zaprzestał płacenia alimentów bez wcześniejszego uprzedzenia. Czy mógł tak zrobić? Czy ojciec może nie płacić na syna żadnych pieniędzy, jeśli ten nie jest w stanie sam się utrzymać?

Widzę, że znalazła się Pani w przykrej sytuacji. Nie jest to jednak oczywiście sytuacja bez wyjścia. Rozumiem, że niewątpliwie trudno jest i Pani, i jemu jako osobie niepełnosprawnej. Działania Pani męża są całkowicie bezprawne. Rozumiem, że alimenty zostały przyznane wyrokiem sądowym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Ojciec Pani syna nie miał prawa zaprzestać płacenia alimentów bez wyroku sądowego, który go od tego zwolni. Powinien wystąpić z pozwem o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeśli są one połączone z nadmiernym dla niego uszczerbkiem lub dziecko nie dokłada starań do uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Taki przypadek tutaj nie występuje.

Z tego, co Pani pisze, to Pani syn na chwilę obecną nie ma możliwości, aby się samodzielnie utrzymać. Rynek pracy oczywiście jest trudny, zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej. Pomaga również niewątpliwie fakt, iż Pani syn kontynuuje naukę, w miarę swoich możliwości. Jednakże ojciec dziecka nie ma prawa podejmować takich decyzji samodzielnie, ale może to zrobić jedynie na podstawie orzeczenia sądu. Musiałby złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Pani syna i dopiero sąd może go od tego obowiązku zwolnić. Musiałby jednak przed tym sądem wykazać, iż nie jest w stanie płacić alimentów albo że syn nie dokłada starań i mógłby się samodzielnie utrzymać, jednak nie czyni tego celowo. To na nim spoczywałby ciężar dowodu w tej sprawie. Racjonalnie na to patrząc, sąd nie powinien w tej sytuacji zwolnić go z tego obowiązku, biorąc pod uwagę Państwa sytuację i jego stan zdrowia.

Wiek dziecka nie ma tu w tej kwestii znaczenia. Podkreśla to bogate orzecznictwo sądów polskich. Na przykład w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Oddział Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 16.05.2001 r. (sygn. akt SA/Sz 453/00) sąd stwierdził, iż wiek dziecka nie przesądza o istnieniu lub nieistnieniu obowiązku alimentacyjnego, ale właśnie możliwości dziecka do samodzielnego utrzymania się i ewentualne dochody z jego majątku. Warto również przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.03.1999 r. (sygn. akt III CKN 1060/98). Sąd Najwyższy orzekł, że nie jest uzasadnione stanowisko ojca o istnieniu przesłanek uchylenia w całości obowiązku alimentacyjnego względem córki, jeśli po ujawnieniu jej choroby nie jest ona w stanie, mimo pełnoletności utrzymać się samodzielnie, a istniejący stan chorobowy uniemożliwia jej zarobkowanie oraz kontynuowanie nauki. W pewnych więc przypadkach obowiązek alimentacyjny może trwać całe życie.

Dopóki jednak nie zapadnie prawomocny wyrok, ojciec Pani syna nie ma prawa zaprzestać płacenia alimentów, wyłącznie na podstawie swojego „kaprysu”.

W Pani sytuacji zalecałabym wysłanie do ojca Pani syna wezwania do zapłaty zaległych alimentów, a potem udanie się do komornika znajdującego się w rewirze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Powinna Pani zabrać ze sobą posiadane dokumenty, a zwłaszcza wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności (w przypadku wyroku stwierdzającego obowiązek alimentacyjny sąd nadaje go z urzędu). Wówczas komornik zajmie się Pani sprawą i ściągnie należności. Jest to rozwiązanie często skuteczne, jednakże również ostateczne. Na początek może Pani właśnie wysłać do ojca Pani syna wezwanie do zapłaty wraz z informacją, że zalega z alimentami i że nie ma prawa do samodzielnego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Może wówczas zrozumie, że jego działania są bezprawne. Jeśli okaże się to nieskuteczne, może Pani wówczas udać się do komornika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Komu płacić alimenty - matce czy synowi?

Mam przysądzone alimenty na syna płatne na konto matki. Syn w zeszłym miesiącu ukończył 18 lat. Komu płacić alimenty – matce czy synowi? Dodam, że syn mieszka z matką.

Dziecko mieszka ze mną a nie z matką - uchylenie alimentów z datą wsteczną

Rozwiodłem się z żoną. Z małżeństwa pochodzi nasz małoletni syn, który do końca gimnazjum mieszkał z nią, a ja płaciłem na niego alimenty. Od 2,5 roku syn mieszka ze mną. Od czasu zamieszkania syna u mnie nie uiszczałem jego matce alimentów. Obecnie była żona wystąpiła o zapłatę alimentów za ostatnie 2,5 roku. Czy muszę za zaległy okres jej zapłacić? Skoro syn mieszka ze mną, czy ona nie powinna łożyć na jego utrzymanie?

Alimenty na córkę i wezwanie do zwrotu połowy kwoty wydanej na remont

Od prawnika, który reprezentuje moją niepełnosprawną, pełnoletnią córkę, otrzymałem wezwanie do zwrotu połowy kwoty, jaką żona wydała na remont swojego domu. Wyjaśnia mi się w tym piśmie, że remont był konieczny, aby zapewnić córce godne warunki mieszkaniowe. Ten dom był przed ślubem moją własnością, po ślubie, kiedy pojawiły się dzieci, przepisałem go na żonę. Po rozwodzie małoletnie wtedy dzieci pozostały przy matce i dlatego dom wraz z działką pozostał własnością byłej żony. Czy 14 lat po rozwodzie mam dalej łożyć na utrzymanie cudzego już teraz domu? Na moją niepełnosprawną córkę płacę regularnie alimenty w wysokości 550 zł.

Zmiana nazwiska dziecka a alimenty

Mój syn ma dziecko. Matka dziecka wniosła o rozwód, równocześnie przeprowadzając procedurę pozbawienia syna praw rodzicielskich. Po kilku latach ponownie zawarła związek małżeński i dziecko ma zmienione nazwisko. Czy w takiej sytuacji mój syn ma obowiązek płacić alimenty?

Alimenty do rąk pełnoletniej córki

Płacę alimenty na moją córkę na konto byłej żony. W zeszłym miesiącu córka stała się pełnoletnia - skończyła 18 lat. Z tego co się orientuję, powinienem wpłacać alimenty do rąk pełnoletniej córki, a nie jej matki. Poprosiłem byłą żonę o kontakt do córki, ale nie otrzymałem odpowiedzi. W związku z tym nie mogę skontaktować się z córką. Jak wybrnąć z tego problemu?

Opieka nad dzieckiem podczas wyjazdów matki a alimenty

Jestem ojcem dziecka na które płacę alimenty co miesiąc w wysokości 1100 zł. Kwota została uznana w trybie ugody sądowej z matką mojego syna. Od pewnego czasu matka wyjeżdża i pozostawia syna pod moją opieką, wymagając w dalszym ciągu płacenia alimentów. Nie stać mnie na opłacanie alimentów i utrzymanie dziecka, pozostawienie dziecka pod opieką przypadkowych osób, tak żeby matka musiała opłacić z własnej kieszeni ich jedzenie, nie mieści mi się w głowie, więc chciałbym się dowiedzieć, jak mogę odzyskać pieniądze na dziecko?

Rozwód i uregulowanie kwestii ewentualnych alimentów

Toczy się sprawa o rozwód. Moja żona wniosła o rozwód bez orzekania o winie. Chciałbym uregulować kwestię roszczenia ewentualnych alimentów na wypadek „życia w niedostatku”. Zastanawiam się nad spisaniem z żoną umowę, na mocy której każda że stron oświadczy, iż nie zażąda od drugiej strony alimentów. Czy taka umowa jest w ogóle możliwa do podpisania, a jeżeli tak, to jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek o alimenty bez adresu powoda

Złożyłam wniosek o alimenty bez adresu powoda, ponieważ nie posiada on meldunku w kraju i obecnie przebywa za granicą. Sąd odesłał wniosek celem uzupełnienia wniosku o adres pod rygorem zwrotu wniosku. Co mam zrobić?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »