Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaprzestanie płacenia alimentów przez ojca na niepełnosprawnego syna

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-05-04

Mój 20-letni syn ma orzeczenie o niepełnosprawności stopnia umiarkowanego, uczy się zaocznie. Ojciec syna zaprzestał płacenia alimentów bez wcześniejszego uprzedzenia. Czy mógł tak zrobić? Czy ojciec może nie płacić na syna żadnych pieniędzy, jeśli ten nie jest w stanie sam się utrzymać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaprzestanie płacenia alimentów przez ojca na niepełnosprawnego syna

Czy ojciec pełnoletniego dziecka może zaprzestać płacenia alimentów bez wyroku sądowego?

Widzę, że znalazła się Pani w przykrej sytuacji. Nie jest to jednak oczywiście sytuacja bez wyjścia. Rozumiem, że niewątpliwie trudno jest i Pani, i jemu jako osobie niepełnosprawnej. Działania Pani męża są całkowicie bezprawne. Rozumiem, że alimenty zostały przyznane wyrokiem sądowym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Ojciec Pani syna nie miał prawa zaprzestać płacenia alimentów bez wyroku sądowego, który go od tego zwolni. Powinien wystąpić z pozwem o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeśli są one połączone z nadmiernym dla niego uszczerbkiem lub dziecko nie dokłada starań do uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Taki przypadek tutaj nie występuje.

Alimenty na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko nie mające możliwości samodzielnego utrzymania

Z tego, co Pani pisze, to Pani syn na chwilę obecną nie ma możliwości, aby się samodzielnie utrzymać. Rynek pracy oczywiście jest trudny, zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej. Pomaga również niewątpliwie fakt, iż Pani syn kontynuuje naukę, w miarę swoich możliwości. Jednakże ojciec dziecka nie ma prawa podejmować takich decyzji samodzielnie, ale może to zrobić jedynie na podstawie orzeczenia sądu. Musiałby złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Pani syna i dopiero sąd może go od tego obowiązku zwolnić. Musiałby jednak przed tym sądem wykazać, iż nie jest w stanie płacić alimentów albo że syn nie dokłada starań i mógłby się samodzielnie utrzymać, jednak nie czyni tego celowo. To na nim spoczywałby ciężar dowodu w tej sprawie. Racjonalnie na to patrząc, sąd nie powinien w tej sytuacji zwolnić go z tego obowiązku, biorąc pod uwagę Państwa sytuację i jego stan zdrowia.

Czy uzyskanie przez dziecko pełnoletności ma wpływ na obowiązek alimentacyjny jego rodzica?

Wiek dziecka nie ma tu w tej kwestii znaczenia. Podkreśla to bogate orzecznictwo sądów polskich. Na przykład w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Oddział Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 16.05.2001 r. (sygn. akt SA/Sz 453/00) sąd stwierdził, iż wiek dziecka nie przesądza o istnieniu lub nieistnieniu obowiązku alimentacyjnego, ale właśnie możliwości dziecka do samodzielnego utrzymania się i ewentualne dochody z jego majątku. Warto również przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.03.1999 r. (sygn. akt III CKN 1060/98). Sąd Najwyższy orzekł, że nie jest uzasadnione stanowisko ojca o istnieniu przesłanek uchylenia w całości obowiązku alimentacyjnego względem córki, jeśli po ujawnieniu jej choroby nie jest ona w stanie, mimo pełnoletności utrzymać się samodzielnie, a istniejący stan chorobowy uniemożliwia jej zarobkowanie oraz kontynuowanie nauki. W pewnych więc przypadkach obowiązek alimentacyjny może trwać całe życie.

Wezwanie do zapłaty zaległych alimentów i przekazanie sprawy do komornika

Dopóki jednak nie zapadnie prawomocny wyrok, ojciec Pani syna nie ma prawa zaprzestać  płacenia alimentów, wyłącznie na podstawie swojego „kaprysu”.

W Pani sytuacji zalecałabym wysłanie do ojca Pani syna wezwania do zapłaty zaległych alimentów, a potem udanie się do komornika znajdującego się w rewirze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Powinna Pani zabrać ze sobą posiadane dokumenty, a zwłaszcza wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności (w przypadku wyroku stwierdzającego obowiązek alimentacyjny sąd nadaje go z urzędu). Wówczas komornik zajmie się Pani sprawą i ściągnie należności. Jest to rozwiązanie często skuteczne, jednakże również ostateczne. Na początek może Pani właśnie wysłać do ojca Pani syna wezwanie do zapłaty wraz z informacją, że zalega z alimentami i że nie ma prawa do samodzielnego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Może wówczas zrozumie, że jego działania są bezprawne. Jeśli okaże się to nieskuteczne, może Pani wówczas udać się do komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki