Kategoria: Rozwód

Zakup nieruchomości na nazwisko krewnych

Marek Gola • Opublikowane: 2016-07-29

Mieszkam w USA i staram się o rozwód. Mąż kiedyś przyznał mi się, że kupił 2 mieszkania w Warszawie. Zapewne dokonał zakupu na nazwisko krewnych – swojego brata lub siostry. Jak to sprawdzić?

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż sama data urodzenia i nazwisko męża i brata oraz siostry męża może nie wystarczyć do ustalenia, kto jest właścicielem mieszkania.

Powyższe jest w znacznej mierze uzależnione od tego, jakimi znajomościami Pani lub Pani pełnomocnik (jeżeli zdecydowałaby się Pani takiego ustanowić) mógłby się pochwalić w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Po pierwsze zasadne jest ustalenie, czy jest opłacany podatek od nieruchomości. Po drugie, czy odprowadzane są opłaty za odpady komunalne. Dysponowanie takimi danymi pozwoliłoby ustalić miejsce położenia nieruchomości.

Jeżeli udałoby się Pani ustalić położenie nieruchomości, wówczas w starostwie powiatowym mogłaby Pani uzyskać wzgląd do map, gdzie są dane, czy dla danej nieruchomości założona jest księga wieczysta, czy też nie. Dysponowanie numerem księgi wieczystej pozwoliłoby ustalić właściciela, a także datę zakupu nieruchomości.

Wgląd do ksiąg wieczystych uzyska Pani internetowo na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

Nie ulega jednak wątpliwości, iż szanse na ustalenie powyższych danych są bardzo niewielkie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »