Kategoria: Dzieci

Zabranie dziecka za granicę

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-01-20

Czy jeżeli jestem po rozwodzie i oboje jako rodzice sprawujemy opiekę nad dzieckiem (15 lat), to mogę wyjechać z nim za granicę na stałe bez żadnych konsekwencji?

Oczywiście rozumiem, że pyta Pan o wyjazd razem z dzieckiem. Najpierw zalecam, aby dobrze zapoznał się Pan z treścią wyroku rozwodowego, który to rozstrzyga kwestie zarówno władzy rodzicielskiej, jak i sprawowania opieki. O ile z reguły władza rodzicielska pozostaje przy obojgu rodzicach, o tyle opiekę powierza się jednemu z rodziców, tj. temu z rodziców, który faktycznie ją sprawuje. Czasami opieka i władza rodzicielska są ze sobą mylone. Dlatego zwracam na to Panu uwagę, ponieważ powierzenie wykonywania opieki obojgu rodzicom po rozwodzie jest uzasadnione tylko wtedy, gdy nadal razem ze sobą mieszkają – a to raczej nieczęsty przypadek.

Zakładając jednak, że i Pan, i matka dziecka macie prawo jednoczesne zarówno do sprawowania opieki, jak i nieograniczone prawa rodzicielskie – to wyjazd któregokolwiek z Państwa nie uprawnia do zabierania ze sobą dziecka bez zgody drugiego rodzica. Taką zgodę może zastąpić jedynie orzeczenie sądu opiekuńczego. W tym przypadku byłaby także zmiana sposobu sprawowania opieki, gdyż przy zgodzie sądu na stały wyjazd dziecka faktycznie nastąpiłoby powierzenie opieki tylko temu rodzicowi, z którym dziecko by wyjechało na stałe. Ponadto dziecko jest w takim wieku, że przy ustaleniu tejże kwestii – w zasadzie przy zmianie sprawowania opieki – rozsądne zdanie oraz spostrzeżenia i postulaty dziecka także zostaną wzięte pod uwagę. Na pewno przy tego rodzaju sprawie sądowej konieczne byłoby określenie przez RODK wskazań i przeciwwskazań w tym zakresie.

Tak oto od strony formalnoprawnej i faktycznej wygląda Pana położenie jako rodzica.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »