Kategoria: Alimenty

Z jaką datą obowiązuje postanowienie sądu apelacyjnego w zakresie zabezpieczenia alimentów?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-08-04

W ubiegłym roku, w sierpniu sąd okręgowy odrzucił w całości wniosek o zabezpieczenie alimentów w pozwie rozwodowym. Zostało napisane zażalenie na to postanowienie do sądu apelacyjnego, który 8 kwietnia wydał postanowienie. W postanowieniu tym sąd, uwzględniając zażalenie, orzekł o zmianie zaskarżonego postanowienia w zakresie zabezpieczenia alimentów, ustalając ich kwotę. Czy to postanowienie obowiązuje od daty jego wydania (8 kwietnia), czy od dnia wydania zaskarżonego postanowienia, skoro je zmienia?

W opisywanej sytuacji sąd II instancji – sąd apelacyjny, na wniosek jednej ze stron postępowania wydał postanowienie, w którym to ustanowił zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego na dalszy okres trwania procesu rozwodowego.

Decyzję tę sąd podjął, zgodnie z procedurą, w formie postanowienia. Zgodnie zaś z art. 360 Kodeksu postępowania cywilnego „postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było – z chwilą podpisania sentencji”. W związku z tym postanowienie o zabezpieczeniu alimentów obowiązuje od dnia 8 kwietnia.

Wyjątkowo, jeżeli sąd w sentencji postanowienia wskazał, iż orzeka o zabezpieczeniu od dnia np. złożenie wniosku lub też od innej, wyraźnie wskazanej daty, to od dnia tak wskazanego należy dokonać zapłaty. Jeżeli więc sąd wyraźnie nie wskazał, iż alimenty zostają przyznane od konkretnej daty, to nie ma wątpliwości, iż postanowienie obowiązuje z dniem ogłoszenia przez sąd apelacyjny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »