Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Z jaką datą obowiązuje postanowienie sądu apelacyjnego w zakresie zabezpieczenia alimentów?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-08-04

W ubiegłym roku, w sierpniu sąd okręgowy odrzucił w całości wniosek o zabezpieczenie alimentów w pozwie rozwodowym. Zostało napisane zażalenie na to postanowienie do sądu apelacyjnego, który 8 kwietnia wydał postanowienie. W postanowieniu tym sąd, uwzględniając zażalenie, orzekł o zmianie zaskarżonego postanowienia w zakresie zabezpieczenia alimentów, ustalając ich kwotę. Czy to postanowienie obowiązuje od daty jego wydania (8 kwietnia), czy od dnia wydania zaskarżonego postanowienia, skoro je zmienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z jaką datą obowiązuje postanowienie sądu apelacyjnego w zakresie zabezpieczenia alimentów?

Kiedy zaczyna obowiązywać postanowienie sądu apelacyjnego drugiej instancji?

W opisywanej sytuacji sąd II instancji – sąd apelacyjny, na wniosek jednej ze stron postępowania wydał postanowienie, w którym to ustanowił zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego na dalszy okres trwania procesu rozwodowego.

Decyzję tę sąd podjął, zgodnie z procedurą, w formie postanowienia. Zgodnie zaś z art. 360 Kodeksu postępowania cywilnego „postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było – z chwilą podpisania sentencji”. W związku z tym postanowienie o zabezpieczeniu alimentów obowiązuje od dnia 8 kwietnia.

Wyjątkowo, jeżeli sąd w sentencji postanowienia wskazał, iż orzeka o zabezpieczeniu od dnia np. złożenie wniosku lub też od innej, wyraźnie wskazanej daty, to od dnia tak wskazanego należy dokonać zapłaty. Jeżeli więc sąd wyraźnie nie wskazał, iż alimenty zostają przyznane od konkretnej daty, to nie ma wątpliwości, iż postanowienie obowiązuje z dniem ogłoszenia przez sąd apelacyjny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki