Kategoria: Alimenty

Wzajemne wnioski o alimenty na dziecko

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-12-09

Po długim rozwodzie sąd przyznał mi prawa do dziecka, ograniczając władzę żonie. Żona wcześniej wniosła o alimenty na dziecko, ale wyprowadziła się do kochanka, więc wniosek wniosłem także ja. Sąd dał nam rozwód i ustalił alimenty (dopiero w lipcu 2015 r. mimo że córkę utrzymywałem już sam 4 lata). Czy mogę domagać się świadczeń na dziecko za ubiegłe lata? Dodam, że matka w ogóle nie interesuje się córką od czasu wyprowadzki i nigdy jej nie odwiedziła.

Jeżeli wyrok rozwodowy nie przewiduje zasądzenia alimentów wstecz, tylko obowiązuje i wskazuje na alimenty od lipca 2015 r., to ma Pan prawo dochodzić alimentów na córkę za cały okres poprzedzający, w którym Pan ją utrzymywał. Oczywiście – rozumiem, że w toku sprawy o rozwód nie składał Pan wniosku o zabezpieczenie alimentów. Jeżeli więc powyższe warunki zostały spełnione, to ma Pan prawo dochodzić alimentów za wsteczny okres. Jednak musi Pan mieć na uwadze, że datą przedawnienia takich roszczeń to 3 lata.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi:

„Art. 137. [Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych]

§ 1. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty”.

Co zaś się tyczy podwyższenia alimentów – zastosowanie jak zawsze ma przepis Kodeksu mówiący:

„Art. 138. [Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego]

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Nie tyle liczy się czas, ale zmiana zarówno po stronie zobowiązanej, jak i uprawnionej, np. jeżeli córka poszła aktualnie do innej szkoły i wzrosły wydatki, które nie były jeszcze w maju brane pod uwagę, podobnie byłoby przy chorobie i innych okolicznościach zaistniałych po dacie wydania wyroku alimentacyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »