Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyższe alimenty od bogatego ojca

Autor: Katarzyna Bereda

Moje pytanie dotyczy podwyższenia alimentów na 10-letnią córkę. Ojciec dziecka płaci miesięcznie 2000 zł alimentów. Jest człowiekiem bogatym, jego stopa życiowa i możliwości alimentacyjne są jednak dużo większe, zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie - jego ruchomości i nieruchomości to kilka milionów złotych. Ojciec widuje się regularnie z dzieckiem, jednak to ja jestem za wszystko odpowiedzialna (lalkarz ortodonta, zajęcia dodatkowe, wakacje). Czy jest realne uzyskać większe alimenty i czy możliwe jest to zrobić bez drogi sądowej (przy założeniu, że ojciec dziecka się na to zgodzi)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyższe alimenty od bogatego ojca

Prawo do równej stopy życiowej dziecka i rodzica

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Najsilniejszym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców względem małoletniego dziecka. W świetle orzecznictwa dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.

Sąd Najwyższy podkreśla, że rodzice zobowiązani są dzielić się z małoletnimi dziećmi nawet bardzo skromnymi dochodami. Zaspokojenie potrzeb dziecka może wymagać naruszenia przez rodziców substancji ich majątku. Obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka obejmuje dostarczanie nie tylko środków utrzymania, lecz także wychowania.

 

Zaspakajanie potrzeb dziecka

Potrzeby utrzymania mają charakter konsumpcyjny, ich zaspokojenie bowiem polega na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, wyżywienia, odzieży, leczenia, pielęgnacji w chorobie itp. Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie.

„Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako przejaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe – materialne i intelektualne uprawnionego” [uchwała SN (PSIC) z 16.12.1987 r., sygn. akt III CZP 91/86, OSNCP 1988, Nr 4, poz. 42, uzasadnienie tezy IV].

Zobacz również: Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach?

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Nie ulega jednak wątpliwości, że w typowych okolicznościach usprawiedliwione potrzeby uprawnionego związane są przede wszystkim z utrzymaniem mieszkania, wyżywieniem, nabywaniem odzieży, leczeniem, higieną osobistą, zainteresowaniami kulturalno-społecznymi. W wyroku z 5.5.1998 r. (sygn. akt I CKN 284/98) SN podkreślił, że „zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka była taka sama jak stopa życiowa rodziców. (…) Słusznie jednak zauważa się przy tym, że nie chodzi tu o mechaniczny podział osiąganych przez rodziców dochodów, ale o zbliżone z rodzicami zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia oraz innych indywidualnych okoliczności (…)”. Usprawiedliwione potrzeby powinny być oceniane „nie tylko na podstawie wieku”, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku (tak wyrok SN z 10.10.1969 r., sygn. akt III CRN 350/69).

Zobacz również: Alimenty od niepracującego ojca

Wysokie możliwości alimentacyjne

Z uwagi na powyższe stopa życiowa rodzica jak najbardziej ma wpływ na usprawiedliwione potrzeby dziecka, a także na wysokość obowiązku alimentacyjnego. Warto zwrócić uwagę także na orzeczenie, iż „(…) osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a zwłaszcza obowiązek alimentacyjny względem swych nieletnich dzieci, powinna w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dążyć do pełnego i właściwego wykorzystania swych sił, kwalifikacji i zdolności zarobkowej, jeśli istnieją ku temu realne możliwości. Zakres zatem obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił, zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie” (orzeczenie SN z 9.1.1959 r., sygn. akt III CR 212/58).

Podwyższenie alimentów na dziecko

Jeżeli więc obecnie Pani uważa, że potrzeby dziecka są większe niż ustalone alimenty, jak najbardziej może Pani wnosić o ich podwyższenie. Ważne jednak, aby nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca podwyższenie obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli ojciec dziecka zgadza się na zmianę, nie musi Pani kierować pozwu do sądu. Mogą Państwo udać się do mediatora sądowego, który sporządzi z Państwem ugodę, którą następnie zatwierdzi sąd.

Zobacz również: Alimenty płatne z góry co to znaczy?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):


Majka

Określenie bogaty ojciec, można rozważać i dla jednych bogatym jest co zarabia 5 tysięcy, dla innych 10 tysięcy, a jeszcze innych 100 tysięcy złotych. Ale zważywszy przypadek z artykułu, ojciec zarabiający kilkadziesiąt tysięcy złotych nie zbiednieje jak zapłaci więcej alimentów. Moim zdaniem są realne szanse zwiększenia kwoty, ze względu na to że stopa życiowa dziecka nie powinna raczej odbiegać od stopy życiowej ojca. Ponadto matka pokrywa koszty opieki medycznej, wakacji, zajęć, a ojciec też powinien w tym uczestniczyć. Poza tym matka opiekując się dzieckiem ma również ograniczone możliwości zarobkowe. Także sąd powinien to wszystko wziąć pod uwagę u podwyższyć alimenty.


Bankomat

Dlaczego chce Pani to robic "bez drogi sadowej"?!? Podwyzszanie alimentow nic nie kosztuje. Prosze zalatwic na dziecko zaswiadczenie o niepoelnosprawnosci, pojsc z nim do kilku lekarzy specjalistow raz w roku, chodzi o papier. W sadzie sie Pani przedstawi jako "samotna matka wychowujaca niepelnosprawne dziecki". Przedstawi Pani dowody wizyt lekarskich z komentarzem ze: dziecko jest pod stala opieka wielu lekarzy specjalistow. Dodatkowo nalezy ograniczyc ojcu kontakt z dzieckiem po to aby jak naj mniej o dziecku wiedzial. W sadzie Pani powie ze ojciec sie dzieckiem nie interesuje. Pani sedzia zada ojcu kilka pytan dotyczacuch dziecka. On na nie nie bedzie potrafil odpowiedziec. To ze powie: ze Pani ogranicza mu kontakt z dzieckiem nic nie da. Pani sedzia nie wezmie tego pod uwage. Prosze pamietac ze sady rodzinne sa wysoce sfeminizowane. Szansa ze sedzia bedzie facetem wynosi praktycznie zero. Przy takich zarobkach na pewno mu podniosa alimenty. On nie musi wyrazac zgody. On musi je placic. Jak nie to poda go Pani do komornika i ten z niego zedrze. Razem ze skora. Kobieta sedzia nie zrobi matce krzywdy. I nie musi Pani udokumentowac wydatkow na dziecko. One sie z wiekiem automatycznie zwiekszaja. Niech pani korzysta z obecnego systemu. Jest pani na prawiePorad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl