Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wywiezienie dziecka za granicę przez żonę bez zgody męża i brak widzeń z dzieckiem

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-02-22

Kilka miesięcy po rozwodzie była żona bez mojej zgody i bez poinformowania mnie wywiozła naszego syna za granicę do UK. Podczas rozwodu sąd orzekł, że miejscem zamieszkania syna jest miejsce zamieszkania matki, ale równocześnie sąd nie ograniczył mi praw rodzicielskich. Aktualnie prawie wcale nie widuję syna. Czy była żona może wywieźć dziecko do UK bez mojej wiedzy i ja już nic nie mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli zgodnie ustaliliście Państwo przy rozwodzie, że nie będziecie orzekać o sposobie kontaktów z synem, to na chwilę obecną nie pozostaje nic innego, jak dokonać sądownego ich ustalenia. Tylko w ten sposób będzie Pan w stanie sformalizować te kontakty na tyle, że była żona będzie musiała się stosować do tej regulacji. Oczywiście to wcale nie gwarantuje tego, że będzie je realizować z ochotą i zawsze, ale na pewno ułatwi ich dochodzenie.

Musimy jednak zacząć rozważania od ustalenia według jakiego prawa i przed jakim organem należałoby takiego ustalenia kontaktów dochodzić. Tutaj niestety może okazać się, że ustalenie kontaktów powinno mieć miejsce zagranicą. Tutaj należy sięgnąć do prawa unijnego, które w tym zakresie obowiązuje. Sprawy te objęte są regulacją Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia w sprawach dzieci (o ile nie jest to związane z jednoczesnym rozwodem) właściwe są sądy i organy tego państwa, z którym dziecko jest związane, ma centrum życiowe.

Artykuł 8 rozporządzenia stanowi, że Sądy Państwa Członkowskiego są właściwe do orzekania w sprawach odnoszących się do odpowiedzialności rodzicielskiej za dziecko, które zwykle zamieszkuje w tym Państwie Członkowskim w czasie, w którym zostało wytoczone powództwo. Jeżeli dziecko przemieszcza się zgodnie z prawem z jednego Państwa Członkowskiego do innego i państwo to staje się miejscem, w którym zwykle zamieszkuje, sądy Państwa Członkowskiego poprzedniego miejsca stałego zamieszkania dziecka, na zasadzie wyjątku od art. 8, utrzymują właściwość na okres trzech miesięcy od zmiany miejsca zamieszkania do celów zmiany orzeczenia w sprawie prawa do kontaktów z dzieckiem wydanego w tym Państwie Członkowskim przed zmianą miejsca zamieszkania dziecka, jeżeli osoba posiadająca prawo do kontaktów z dzieckiem w wykonaniu orzeczenia o prawie do kontaktów z dzieckiem nadal stale przebywa w Państwie Członkowskim poprzedniego miejsca stałego zamieszkania dziecka.

Zatem, niestety, aby uzyskać regulację sądową kontaktów z synem powinien Pan dokonać tego w Wielkiej Brytanii (jeśli zamieszkuje tam syn już ponad 3 miesiące). Może Pan zaryzykować złożenie wniosku przed sąd w Polsce (koszt takiego wniosku to tylko 40 zł), jednak tutaj musiałby Pan podać adres syna w UK. Sądy polskie coraz częściej sięgają po unijne prawo i w tym zakresie odrzucają wnioski. Może Pan jednak złożyć wniosek do sądu o uznanie za właściwy na podstawie artykułu 12 ust. 3 rozporządzenia, które jest tu cytowane. Przepis ten stanowi, że:

„Sądy Państwa Członkowskiego są także właściwe w związku z odpowiedzialnością rodzicielską w postępowaniu sądowym innym niż określone w ust. 1, jeżeli:

a) dziecko posiada istotne związki z tym Państwem Członkowskim, zwłaszcza z tego tytułu, że jedna z osób posiadających odpowiedzialność rodzicielską zwykle zamieszkuje w tym Państwie Członkowskim lub dziecko jest obywatelem tego Państwa Członkowskiego;

oraz

b) wszystkie strony postępowania sądowego zaakceptowały właściwość sądów wyraźnie lub w inny bezsprzeczny sposób, w chwili wniesienia powództwa, i leży to w najlepszym interesie dziecka.”

O ile jednak pierwszy punkt uda się wykazać, o tyle obawiam się, że była żona skutecznie będzie blokować wniosek na podstawie punktu 2.

Natomiast w mojej ocenie nie mogą mieć tu zastosowania przepisy o „uprowadzeniu”, czy właściwiej, o bezprawnym zabraniu dziecka. Trudno tu bowiem mówić o bezprawnym zabraniu, skoro matka ma pełne prawa wychowawcze, a w wyroku rozwodowym sąd ustalił jej pieczę nad dzieckiem i miejsce zamieszkania dziecka przy matce.

Jeśli jeszcze jakieś aspekty tej sprawy będą dla Pana interesujące lub pomimo wszystko, chce Pan ustalić, w jaki sposób przed sądem polskim rozstrzyga się tego rodzaju kwestie, proszę o informację, uzupełnię swoją odpowiedź.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki