Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na odebranie dziecka matce

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-03-21

Mam ogromny problem z kontaktami z 9-letnią córką – moja była żona za wszelką cenę chce mi je ograniczyć. Chciałem mieć kontakt z córką w 1 i 3 weekend z noclegiem, a ona wnosiła, abym spotykał się z córką tylko 1 dzień w miesiącu. Wszystkie sądy przyznały mi tylko 1 weekend z noclegiem. Opinia RODiK wykazała, że córka jest manipulowana przez matkę i że matka powinna zasięgnąć porady w poradni zdrowia psychicznego. Trzy dni temu sąd apelacyjny (na mój wniosek) podtrzymał ustalenia sądu pierwszej instancji. Jeden sędzia miał odrębne zdanie i powiedział, że istnieją przesłanki, abym złożył wniosek o odebranie matce dziecka. Moje pytanie: czy mam na to szansę, czy powinienem rozpocząć całą procedurę odebrania matce dziecka, która będzie na pewno trudna? Nie będę szczegółowo opisywał różnych wybiegów byłej żony, aby moje kontakty z córką utrudnić, może tylko to, że gdy córka jest ze mną, jest wesoła, radosna, ale w obecności matki udaje, że mnie nie zna. Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szanse na odebranie dziecka matce

Czy sąd rodzinny może zmienić prawomocne postanowienie jeżeli wymaga tego dobro dziecka?

Podstawę prawną odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.)

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż nie podaje Pan, czy z matką dziecka jest Pan po rozwodzie, czy też nie. Istotna dla Pana sprawy jest treść art. 106 K.r.o., zgodnie z którym jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.

Powyższe znajduje bezpośrednie przełożenie w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. Innymi słowy w chwili obecnej istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o zmianę sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Oznacza to zatem, że wcześniej wydane postanowienie w tej kwestii nie jest jedynym i ostatecznym. W tego rodzaju sprawach najważniejsze jest dobro dziecka i to sąd będzie brał w pierwszej kolejności. Ustawodawca daje możliwość zmiany w przedmiocie władzy rodzicielskiej, ale tylko w sytuacji, kiedy wymaga tego dobro dziecka. Mowa zatem o „dobru dziecka” jako o wartości nadrzędnej, która to wartość będzie podlegała ocenie indywidualnej w zależności od całokształtu materiału dowodowego.

Wniosek o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej

W mojej ocenie w chwili obecnej niczym Pan nie ryzykuje, występując do sądu z wnioskiem o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej. Wniosek powinien zatem zmierzać do ustalenia miejsca pobytu małoletniej córki przy każdoczesnym miejscu pobytu Pana z powierzeniem Panu władzy rodzicielskiej i jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej matce dziecka.

O ile zatem podstawa prawna nie budzi wątpliwości, o tyle materiał dowodowy na podstawie którego opierałby Pan swoje wnioski, takie wątpliwości może budzić. Z jednej strony wskazuje Pan bowiem, iż sąd II instancji utrzymuje w mocy orzeczenie sądu I instancji przyznające Panu prawo do kontaktów z córką w 1 weekend miesiąca, a z drugiej strony odmawia Panu takiego prawa także w 3 weekend miesiąca. Orzeczenie, o którym mowa powyżej, na pewno uznać należy za porażkę matki dziecka, ale nie za Pana stuprocentowe zwycięstwo. We wniosku o zmianę orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej należy przede wszystkim powołać się na opinię RODK sporządzoną na zlecenie sądu w sprawie o kontakty z dzieckiem. Opinia RODK nie może być jednak jedynym dowodem w sprawie. Dobrze byłoby uzyskać informacje, czy matka dziecka podjęła leczenie w poradni zdrowia psychicznego, czy też nie. Jeżeli powziąłby Pan informację o braku jakiejkolwiek inicjatywy ze strony matki dziecka w leczeniu psychiatrycznym, wówczas należałoby to wskazać we wniosku.

Zaburzenia psychiczne matki źle wpływają na zachowanie małoletniej córki

W mojej ocenie zaburzenia natury psychicznej u matki dziecka, która jest jedyną osobą, z którą dziecka przebywa na stałe, na co dzień, stanowić może bezpośrednie zagrożenie dla dobra małoletniej. Nie bez znaczenia dla rozpoznania takiej sprawy będzie przede wszystkim wiek dziecka. Wskazuje Pan w treści pytania, iż córka ma 9 lat. Powyższy wiek jest zatem okresem, w którym dziecko jest najbardziej podatne na wszystkie bodźce z bezpośredniego otoczenia. Proszę zauważyć, iż już w chwili obecnej zachowanie Pana córki powinno budzić zastrzeżenia i wątpliwości. Nie może być bowiem tak, ze dziecko boi się reakcji matki na zachowanie w stosunku do Pana. Małoletnia córka, udając, że Pana nie zna (w kontaktach Pana z matką i córką), daje do zrozumienia otoczeniu, iż obawia się reakcji matki na jej zachowanie w stosunku do Pana. Zachowanie takie wskazuje zatem na zaburzenia natury psychicznej. Córka ma bowiem świadomość złych relacji Pana z matką i będąc w obecności matki nie ukazuje w stosunku do Pana żadnych uczyć. Istotnym jest nadto podkreślenie we wniosku tej części opinii RODK, w której wskazuje się na zachowanie córki w stosunku do Pana w czasie, kiedy w pobliżu nie ma matki. Zachowanie małoletniej córki nie pozostawia bowiem wątpliwości, iż jest manipulowana przez matkę. Zachowaniu matki można przypisać zarzut postępowania wbrew zasadzie współżycia społecznego ze szkodą przede wszystkim dla dziecka, a to z uwagi na fakt, iż dziecko dla prawidłowego rozwoju potrzebuje opieki i wychowania ojca, jak i matki.

Oczywiście nikt nie da Panu 100% gwarancji wygranej w sprawie o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania, ale na pewno szansa taka istnieje. Koniecznym w mojej ocenie jest jednak odczekania około 1-2 miesięcy, celem próby uzyskania informacji o ewentualnym podjęciu leczenia psychiatrycznego przez matkę dziecka. Leczenie w poradni zdrowia psychicznego nie będzie argumentem korzystnym dla matki dziecka, jednak bierność i niepoddawanie się leczeniu winno być postrzegane w takich samych kategoriach.

Reasumując, w mojej ocenie, mając na uwadze treść wydanej w sprawie o prawo do kontaktów z córką opinii RODK, jak i zawarte w niej zalecenie poddania się leczeniu w poradni zdrowia psychicznego, fakty te przemawiają na Pana korzyść. Matka dziecka cokolwiek by w chwili obecnej nie podjęła, wskaże, iż akceptuje wskazania RODK co do wątpliwości odnoszących się do stanu jej zdrowia psychicznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki